StartUpper

Αφιέρωμα στις ομάδες του 2ου κύκλου του INVENT ICT, Μέρος 2ο

Ο δεύτερος κύκλος του INVENT ICT ολοκληρώθηκε και σε λίγες ημέρες από σήμερα, στις 21 Νοεμβρίου, το μεγάλο exit event του Invent ICT θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή. Εκεί, σε μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση, οι 11 ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα θα παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε εκπροσώπους της αγοράς, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Στη θερμοκοιτίδα εκκίνησης επιχειρήσεων Invent ICT, εξελίχθηκαν και αναπτύχθηκαν ιδέες με ιδιαίτερα κοινωνικό πρόσημο, «πράσινες» ιδέες που απαντούν στην ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος και προτάσεις

Το startupper.gr παρουσιάζει τις 11 ομάδες του προγράμματος στις οποίες θέσαμε τις ίδιες ερωτήσεις.

Μπορείτε να δείτε το πρώτο μέρος του αφιερώματος εδώ. To τρίτο και τελευταίο μέρος θα δημοσιευτεί την ερχόμενη τρίτη 19/11.

Οι επόμενες 4 ομάδες του αφιερώματος είναι οι εξής:

Bioenvi – Eφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία έχει στόχο να ενισχύσει την ανακύκλωση και να αυξήσει τον όγκο των προς εμπορική αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.

CoffeCo – Εκμετάλλευση οργανικών υπολειμμάτων καφέ με σκοπό την απομόνωση φυσικών πολυφαινολών,

E-Kinesis – Σύστημα ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε αστικά λεωφορεία με στόχο τη δημιουργία καθαρότερων και οικονομικά ελκυστικών μέσων μαζικής μεταφοράς

Nable Solutions – Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας B2B για τα αεροδρόμια και τα λιμάνια για την βέλτιστη διαχείριση και διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα

Bioenvi

Τα μέλη της ομάδας της Bioenvi

1.Προβλήματα που επιλύετε / έμπνευση για ιδέα;
Η ανάγκη για ανακύκλωση και προστασία του περιβάλλοντος έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια και χρήζει αποδοτικών μέτρων και πρωτοβουλιών για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Το BioEnvi έρχεται να αντιμετωπίσει την παραπάνω ανάγκη με μια καινοτόμα προσέγγιση μέσω της οποίας προωθείται η ενασχόληση του πληθυσμού, που πολλές φορές τυχαίως μπορεί να ασχολείται με την ανακύκλωση, να ενδιαφερθεί έμπρακτα για το περιβάλλον γύρω του με ένα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα ανταποδοτικό τρόπο, βλέποντας δηλαδή την ανακύκλωση ως παιχνίδι αλλά και ως μέσο επιβράβευσης.

Επιπρόσθετα, το BioEnvi ενισχύει την κυκλική οικονομία, ένα μοντέλο στο οποίο φαίνεται να μετεξελίσσεται η παγκόσμια οικονομία, η οποία αλλάζει από το γραμμικό μοντέλο «παράγω-καταναλώνω-απορρίπτω» στο κυκλικό μοντέλο «μειώνω-επαναχρησιμοποιώ-ανακυκλώνω». Κάθε χρόνο ανακυκλώνονται περίπου 150,000 τόνοι υλικών στην Ευρώπη. Αυτό επιφέρει την δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και νέων θέσεων εργασίας.

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα – milestones
Tο στάδιο σχεδιασμού της εφαρμογής μας έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της υλοποίησης. Στο τρέχων στάδιο έχει επιτευχθεί κατά το ήμισυ η γραφή του κώδικα και αντιμετωπίζονται ορισμένα τεχνικά προβλήματα, όπως πχ η σύνδεση μακροεντολών μεταξύ τους. Έπονται τα στάδια του beta testing, της πιλοτικής εφαρμογής και της βελτιστοποίησης του τελικού αποτελέσματος.

3. Πως επιλέξατε το πρόγραμμα του Invent ICT και πως σας βοήθησε στην ανάπτυξη της ιδέας σας;
Η πρώτη γνωριμία με την θερμοκοιτίδα έγινε μέσα από την ομιλία του κυρίου Σιώκα στο ΣΦΗΜΜΥ 11, στην Ξάνθη. Έπειτα από προσωπική επαφή και πληροφόρηση, κατά κόρον από το διαδίκτυο, η ομάδα πέρασε με επιτυχία τις αξιολογήσεις και εντάχθηκε στην θερμοκοιτίδα. Το Invent μας παρείχε προσωπικό coach, οποίος μας καθοδηγούσε όταν η ομάδα μας αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Επίσης μας πρόσφερε την δυνατότητα παρακολούθησης workshops σχετικά με το αντικείμενό μας, που όμως τις περισσότερες φορές η παρακολούθηση καθίσταντο αδύνατη λόγω απόστασης.

Coffeeco
Από αριστερά προς δεξιά: Έλενα Φωκά, Μάριος Βλαχογιάννης, Αλέξης Παντζιάρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Προβλήματα που επιλύετε / έμπνευση για ιδέα;

Ο καφές, όντας το δημοφιλέστερο ρόφημα στον κόσμο, έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την ερευνητική κοινότητα κυρίως λόγω των ευεργετικών ιδιοτήτων του αλλά και λόγω των τεραστίων ποσοτήτων αποβλήτων που δημιουργεί η παρασκευή του. Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι απορρίπτονται, ιδιαίτερα σε χώρους υγειονομικής ταφής, περίπου 6 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων καφέ, τιμή που ενισχύει την ανάγκη για άμεση διαχείριση. Η άμεση απόρριψη των αποβλήτων στο περιβάλλον, καθίσταται καταστρεπτική λόγω του υψηλού οργανικού τους φορτίου και της παρουσίας τοξικών για τα φυτά ενώσεων, όπως η καφεΐνη και οι τανίνες, ενώ η καύση αυτών ενισχύει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Μία εναλλακτική αξιοποίηση των παραπροϊόντων του καφέ αφορά στην ανάκτηση των φαινολικών ουσιών που περιέχουν. Οι φαινολικές ουσίες είναι ενώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που παρουσιάζουν αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δράση. Προστατεύουν τον ανθρώπινο οργανισμό από χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες όπως ο καρκίνος και η νόσος Alzheimer και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην πρόληψη της οξείδωσης άλλων μορίων στο σώμα. Η οξείδωση παράγει ελεύθερες ρίζες, οι οποίες μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή, καρδιακές παθήσεις ή ακόμα και καρκίνο. Οι αξία των φαινολικών ενώσεων εξαρτάτε από την καθαρότητά τους και την παρουσία υδροξυλίων τα οποία είναι υπεύθυνα για τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες αυτών.

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα (milestones);
Για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας το συγκεκριμένο έργο είναι σημαντικό να δούμε τις ανάγκες της κάθε φάσης και να μπορέσουμε να τις καλύψουμε. Για τη πρώτη φάση και με τη συμφωνία την οποία θα έχουμε με μία από τις εταιρίες τις οποίες συζητάμε αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε να έχουμε την πρώτη ύλη χωρίς να χρειαστούν κάποιες ενέργειες από μεριάς μας. Για τη δεύτερη φάση στην οποία εμπλεκόμαστε και περισσότερο με τη τεχνογνωσία μας θα πρέπει να φτιαχτεί μια πρότυπη μονάδα όπως την έχουμε σχεδιάσει. Παράλληλα με αυτό θα πρέπει μαζί με τον παραγωγό να δουλέψουμε για να πάρουμε κάποιες πιστοποιήσεις έτσι ώστε το προϊόν να είναι εγκεκριμένο για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Σε αυτό το σημείο αξίζει να δώσουμε έμφαση ότι αυτή η φάση είναι η φάση της καινοτομίας μας. Για αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζεται συνεχώς βελτίωση και καινούριες ιδέες βασισμένες σε έρευνα και μελέτη. Θα φτιαχτεί και μια εξειδικευμένη ομάδα από διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές οι οποίοι θα ασχολούνται με την μελέτη και βελτιστοποίηση παραγωγής αντιοξειδωτικών ουσιών από αγροτοβιομηχανικά απόβλητα.

3. Πως επιλέξατε το πρόγραμμα του Invent ICT και πως σας βοήθησε στην ανάπτυξη της ιδέας σας;
Η αλήθεια είναι πως ο λόγος που οι περισσότερες start up καταφέρνουν να εξελιχθούν είναι ότι ανήκουν σε θερμοκοιτίδες .Μέσα από αυτές διευρύνουν το δίκτυο τους αποκτούν απαραίτητες δεξιότητες και το πι σημαντικό έρχονται σε επαφή με την πραγματική αγορά που άλλες φορές είναι φιλική και άλλες φορές είναι αρκετά σκληρή .Αυτό ισχύει και για την Coffeco που εδώ και ένα χρόνο συμμετέχει στην θερμοκοιτίδα του Invent ICT και μας έχει βοήσει σημαντικά να εξελιχθούμε στο στάδιο που είμαστε τώρα.

E-Kinesis

 

 

 


1. Προβλήματα που επιλύετε / έμπνευση για ιδέα;

Σκοπός της e-Kinesis είναι η δημιουργία καθαρότερων και οικονομικά ελκυστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, μέσω της εισαγωγής τεχνολογίας ηλεκτροκίνησης σε αστικά λεωφορεία. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται ένα εγκυβωτισμένο, αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ισχύος, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε αστικά λεωφορεία. Το σύστημα αυτό μπορεί να τοποθετηθεί σε νέα οχήματα, ή να χρησιμοποιηθεί για την ανακατασκευή παλαιών στόλων. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο σύστημα απευθύνεται σε κατασκευαστές θερμικών αστικών λεωφορείων, οι οποίοι θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν ώστε να σχεδιάσουν και να παράξουν ηλεκτρικά λεωφορεία, σε σύντομο χρόνο και με χαμηλό κόστος επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε φορείς αστικών συγκοινωνιών να αναβαθμίσουν/ανανεώσουν παλαιούς στόλους αστικών λεωφορείων, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης.

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα – milestones
Η e-Kinesis έχει ολοκληρώσει την σχεδίαση και διαστασιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα μας μαθηματικό μοντέλο προσομοίωσης ηλεκτρικού οχήματος. Επιπλέον, έχει πραγματοποιηθεί έρευνα προμηθευτών για τα εξαρτήματα του συστήματος και κατόπιν της υπογραφής σχετικών NDAs, έχουν ληφθεί αντίστοιχες οικονομικές προσφορές. Λόγω της εξειδικευμένης σχεδίασης του συστήματος και με σκοπό την προστασία του προϊόντος, η e-Kinesis βρίσκεται την τρέχουσα περίοδο σε διαδικασία κατάθεσης αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, πραγματοποιείται κατασκευή πιλοτικού προϊόντος στην μορφή MVP (Minimum Viable Product). Τέλος, για την προώθηση του προτεινόμενου συστήματος και την παρουσία της ομάδος διεθνώς, η e-Kinesis έχει επιτύχει την δημοσίευση τεχνικού άρθρου στον παγκοσμίως αναγνωρισμένο οργανισμό Society of Automotive Engineers (SAE), ενώ παράλληλα συμμετέχει σε συνέδρια και εκθέσεις (“WCX 2018” ΗΠΑ, “AIF 2018”, Αθήνα, “4YFN 2019”, Ισπανία, “Busworld” 2019, Βέλγιο).

3. Πως επιλέξατε το πρόγραμμα του Invent ICT και πως σας βοήθησε στην ανάπτυξη της ιδέας σας;
Βασικότερο κίνητρο για την απόφασή των μελών της e-Kinesis να επιλέξουν το πρόγραμμα Invent ICT αποτέλεσε η ενεργή συμμετοχή σε αυτό του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ. Στην διάρκεια της συμμετοχής στο πρόγραμμα, η θερμοκοιτίδα έχει προσφέρει στην ομάδα μας χρήσιμες γνώσεις γύρω από την εκκίνηση νεοφυών επιχειρήσεων. Επίσης, χάρη στην άρτια τεχνική κατάρτιση των μελών της θερμοκοιτίδας ήταν δυνατή η εξατομικευμένη ανάλυση και επίλυση τεχνικών και επιχειρηματικών ζητημάτων που απασχόλησαν την ομάδα μας κατά τους πρώτους μήνες της λειτουργίας της. Παράλληλα, δόθηκαν σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας δικτύου γνωριμιών, τόσο με επενδυτές, όσο και σημαντικούς για το αντικείμενο της e-Kinesis ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θερμοκοιτίδα παρείχε χρηματοδότηση στις ομάδες του προγράμματος, για συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδος, γεγονός που αποτέλεσε για την e-Kinesis ίσως το σημαντικότερο εργαλείο για την συλλογή πληροφοριών τόσο για την αγορά που στοχεύει η ομάδα μας, όσο και σχολίων για την ποιότητα του προϊόντος και του επιπέδου ωριμότητας της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Nable Solutions
Μαριέττα Σίμου, Σωτήριος Μεταξάς

1. Προβλήματα που επιλύετε / έμπνευση για ιδέα;
Η Nable Solutions είναι μια βραβευμένη startup ανάπτυξης λογισμικού και σκοπός της είναι η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε σχεδιάσει και αναπτύσσουμε την υπηρεσία Assistant, η οποία είναι μια λύση λογισμικού που βοηθάει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν την προσβασιμότητά τους όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες τους προσφέροντας στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και στα άτομα με αναπηρία μια ολοκληρωμένη βοήθεια που ενδυναμώνει την ανεξαρτησία τους και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Η ουσία της προσβασιμότητας δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια της αξιολόγησης των υποδομών ενός οργανισμού αλλά αφορά συνολικά τον κύκλο ζωής ενός οργανισμού (υποδομές, υπηρεσίες, προϊόντα). Αποτελεί λοιπόν κρίσιμο κριτήριο επιλογής για τα άτομα με αναπηρία η «ικανότητα» του οργανισμού στην προσβασιμότητα καθώς επίσης η βέλτιστη προετοιμασία και η διαχείριση του προσωπικού του οργανισμού ώστε να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Η ψηφιακή υπηρεσία Assistant αποτελεί το «σημείο επαφής» της εξυπηρέτησης πελατών των οργανισμών και εταιρειών από την αρχική φάση που περιλαμβάνει πληροφορίες για την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών έως την προετοιμασία, το σχεδιασμό και την οργάνωση των υπηρεσιών, καθώς επίσης τη γενική διαχείριση του προσωπικού, και όλα αυτά σχεδιασμένα σύμφωνα με το είδος αναπηρίας και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου.

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα – milestones
Επιθυμία και όραμά μας είναι η Assistant να αποτελεί τον ψηφιακό βοηθό για κάθε άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία, δημιουργώντας μια αδιάσπαστη αλυσίδα προσβασιμότητας που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, καθιστώντας έτσι τη λύση μας όχι μόνο μια τέλεια προσαρμογή που συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία, αλλά και μια υπηρεσία που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους.

Έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία το Proof of Concept στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και είμαστε σε συζητήσεις με δύο Ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αυτή την περίοδο ανασχεδιάζουμε την “Assistant” για ένα νέο πελάτη. Στα άμεσα σχέδια μας είναι να διαμορφώσουμε τη λύση μας με στόχο την εφαρμογή της στον ξενοδοχειακό κλάδο.

3. Πως επιλέξατε το πρόγραμμα του Invent ICT και πως σας βοήθησε στην ανάπτυξη της ιδέας σας;
Είμαστε πολύ τυχεροί που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα του Invent ICT καθώς μας παρέχει διαρκή και ουσιαστική υποστήριξη και μας έχει βοηθήσει να εξελίξουμε την ιδέα μας. Τα workshops που διοργανώνει σε θέματα διοίκησης, marketing κ.α., αλλά και η καθοδήγηση των μεντόρων έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δράσης, καθώς μαθαίνουμε και βελτιωνόμαστε διαρκώς ώστε να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της αγοράς. Ιδιαίτερα ο μέντοράς μας κ. Κατσουράνης Γιώργος μας βοηθάει βήμα-βήμα να χτίσουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο και θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για το χρόνο που μας αφιερώνει.

Και φυσικά η δικτύωση και η εξωστρέφεια, δύο σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων, στους οποίους το Invent ICT έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, παρέχοντας τη δυνατότητα στις ομάδες να έχουν συνεχή παρουσία στα μεγαλύτερα event που οργανώνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συμμετείχαμε σε αρκετά event με τη βοήθεια της θερμοκοιτίδας, μέσα από τα οποία ήρθαμε σε επαφή με επαγγελματίες και συμβούλους που μας ενέπνευσαν να προχωρήσουμε τους στόχους μας, με άλλα startups που μοιράστηκαν την εμπειρία τους, και να συνδεθούμε με οικοσυστήματα του εξωτερικού.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.