Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Blue Prototype: Οι επτά Startups που αποφοίτησαν από τον accelerator των ΤΕΕ – ΕΛΚΕΘΕ

Το “BLUE Prototype by TEE–ΕΛΚΕΘΕ” είναι ένας επιταχυντής καινοτόμων ιδεών ειδικά για τη θαλάσσια οικονομία

Επτά καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρήσεις για τη θαλάσσια οικονομία, «αποφοίτησαν» από το “BLUE Prototype by TEE–ΕΛΚΕΘΕ”, μετά από πολύμηνη αξιολόγηση, ομαδική και εξατομικευμένη υποστήριξη, παρουσιάσεις και επαναξιολόγηση, που εξελίχθηκαν κατά βάση διαδικτυακά. Από αυτές, οι δύο κατάφεραν να διακριθούν και περνούν στην επόμενη φάση του προγράμματος.

Το “BLUE Prototype by TEE–ΕΛΚΕΘΕ” είναι ένας επιταχυντής καινοτόμων ιδεών ειδικά για τη θαλάσσια οικονομία, τις οποίες υποστηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηματικά σχέδια, με σκοπό να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και δυναμικά προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και ειδικότερα προς διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα και διαχείριση και τη συμβολή της στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

 Οι διακρίσεις και οι απόφοιτοι

Μετά το αρχικό ενδιαφέρον δεκάδων ερευνητών, επίδοξων επιχειρηματιών και startups, οι διοργανωτές επέλεξαν οκτώ προτάσεις από τις οποίες επτά αποφοίτησαν με επιτυχία.

Οι διοργανωτές αποφάσισαν επιπλέον να απονείμουν διάκριση σε δύο από τις ομάδες που παρουσιάζουν το πιο έντονο ενδιαφέρον με βάση τα κριτήρια της πρωτοβουλίας αλλά και βελτιώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκειά της.

Οι διακριθείσες ομάδες λαμβάνουν από το “Blue Prototype” τον τίτλο του «Μαΐστρου» (προδήλως εκ του MISTRAL), με έναν συμβολισμό που σχετίζεται με τη θάλασσα, για τον χαρακτηρισμό του επιπέδου και των δυνατοτήτων τους.

Οι διακριθέντες και απόφοιτοι του Blue Prototype by ΤΕΕ-ΕΛΚΕΘΕ είναι:

Μαΐστροι:

1. MARE INCOGNITA/ COSTLINE:   Σύστημα στήριξης αποφάσεων για την εκτίμηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης των παραλιών σε συνδυασμό με την κλιματική μεταβλητότητα και αλλαγή.

2. ΦΑΟΣ ΜΚΟ: Διάδοση της παραδοσιακής αλιευτικής τεχνικής στο Αιτωλικό με Σταφνοκάρι ως πολιτιστικής-ψυχαγωγικής (τουριστικής) δραστηριότητας.

«Απόφοιτες/οι»:

3. GOZONE: Σωστικό γιλέκο ναυτικών δραστηριοτήτων με ενσωματωμένα συστήματα θέρμανσης και εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο.

4. ΓΕΩΠΑΙΔΕΙΑ: Οργανωμένες εκδρομές σε παράκτιες περιοχές με βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση από επιστήμονες.

5. BLUESPEAR:  Εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης για την αντιμετώπιση προκλήσεων στην υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία.

6. ECOQUEST ENVIRONMENTAL CONSULTING:   Δημιουργία βάσης ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων μέσα από την ανάπτυξη θαλάσσιων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

7. WINDWAVE: Χαμηλού κόστους υπεράκτιο υβριδικό σύστημα αιολικής-κυματικής ηλεκτροπαραγωγής.  

Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή, στην 3η φάση του “Blue Prototype” («Έξοδος») προκρίνονται οι δυο (2) Μαΐστροι. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα μέλη και των δυο (2) διακεκριμένων ομάδων προέρχονται από την ελληνική περιφέρεια: από τις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας.

Τα επόμενα βήματα

Με την ολοκλήρωση της 2ης φάσης ξεκινά η επόμενη, που θα περιλαμβάνει προσωποποιημένη υποστήριξη στους αριστεύσαντες του “Blue Prototype” προκειμένου να προετοιμαστούν για την «έξοδό» τους στη διεθνή δημόσια επίδειξη του προγράμματος MISTRAL (Final Competition Demo Day, Γαλλία). Παράλληλα όμως συνεχίζεται η αλληλεπίδραση των ομάδων με τους διοργανωτές και με τους άλλους «αποφοίτους» για τη δημιουργία συνεργιών και νέων ευκαιριών.

Σημειώνεται ότι ομάδες του “Blue Prototype”, αλλά και άλλες ομάδες του προγράμματος MISTRAL, όπως, χαρακτηριστικά, ομάδες που διακρίνονται ως «καλές πρακτικές», θα συμπεριληφθούν σε εθνική δημόσια επίδειξη με προσκεκλημένο κοινό, στο προγραμματιζόμενο διήμερο συνέδριο του ΤΕΕ για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στην Ελλάδα.

Το “Blue Prototype by TCG-TEE, HCMR-ΕΛΚΕΘΕ”

Το “Blue Prototype by TCG-TEE, HCMR-ΕΛΚΕΘΕ”, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί κοινή Πρωτοβουλία των τριών φορέων και υλοποιείται ως πιλοτική δράση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράμματος MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth).

Έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος του “Prototype by TEE and Attica Region”, που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και startup επιχειρήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών την περίοδο 2017-2018. Έχει επίσης προηγηθεί η οριοθέτηση από το ΕΛΚΕΘΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών προκλήσεων με υψηλό δυναμικό καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία και εντοπίσθηκαν καλές πρακτικές που αξιοποιούν το δυναμικό αυτό.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας: https://prototype.tee.gr

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις