Το Blockchain είναι πολύ περισσότερα από την τεχνολογία πίσω από τα κρυπτονομίσμα

Το Blockchain είναι μία τεχνολογία που εφαρμόζεται σε πολυάριθμους κλάδους και παύει να είναι απλώς η τεχνολογία που βρίσκει εφαρμογή μόνο στα κρυπτονομίσματα.

Των Δρ Κωνσταντίνου Βότη, Ιορδάνη Παπουτσόγλου, EKETA (CERTH)

Το Blockchain αποτελεί μια τεχνολογία η οποία έχει γίνει κυρίως ευρύτερα γνωστή λόγω της χρήσης της για την παραγωγή των κρυπτονομίσματων, που είναι και το γνωστό σε όλους πλέον Bitcoin. Ωστόσο, από το 2008 και την ιδέα του Bitcoin [1.], η τεχνολογία του Blockchain έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά παραδείγματα εφαρμογών του Blockchain είναι το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), η εφοδιαστική αλυσίδα, η ηλεκτρονική ταυτότητα κ.λπ. Επίσης, αρκετά διαδεδομένη χρήση βρίσκει τον τελευταίο χρόνο και σε ζητήματα όπως το Decentralized Finance και τα Non-Fungible Token. Πάρα το θόρυβο που προκαλούν τα προαναφερθέντα ζητήματα, το Blockchain προσφέρει λύσεις σε διαφορετικά προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

Έτσι, αρχικά, το Blockchain μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για την ασφάλιση των δεδομένων που συγκεντρώνονται από τις συσκευές IoT, μια και το διαδίκτυο των πραγμάτων αφορά τις έξυπνες συσκευές που μπορούν να ψηφιοποιήσουν τον πραγματικό κόσμο. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη των έξυπνων συμβολαίων (smart contracts) είναι σε θέση να προσδώσει σημαντικές αλλαγές κυρίως στον τομέα της βιομηχανίας. Τα smart contracts επεκτείνουν τις δυνατότητες του Blockchain με την αυτοματοποίηση συναλλαγών. Στο ιδεατό επίπεδο, η δημιουργία μιας οικονομίας μηχανών (Machine-to-Machine economy [2.]) είναι δυνατή, όπου οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μεταξύ των μηχανών μέσω της χρήσης των έξυπνων συμβολαίων, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο αξίζει να αναφερθεί μιας και βρίσκει εφαρμογή το Blockchain. Γενικότερα, μια και η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί έναν κλάδο όπου εμπλέκονται διαφορετικοί φορείς, όπως μπορεί να είναι οι παραγωγοί, οι μεταφορείς και οι πωλητές. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η πλατφόρμα CargoX [3.] που επιτρέπει την ψηφιακή ανταλλαγή εγγράφων που συνοδεύουν τις μεταφορές προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα. Άλλα διεθνή παραδείγματα αποτελούν οι υπεραγορές Walmart [4.] και Carrefour [5.] που εφάρμοσαν την τεχνολογία Blockchain για την ιχνηλάτηση τροφίμων. Στην Ελλάδα, μια αντίστοιχη ενέργεια η οποία αξίζει να αναφερθεί είναι το έργο RUMORE [6.] το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εταίρους το ΕΚΕΤΑ (ΙΠΤΗΛ, ΙΝΕΒ), το ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ κ.λπ. Η πλατφόρμα θα αφορά την ιχνηλάτηση του ρυζιού και θα υποστηριχθεί με την τεχνολογία του Blockchain.

Η Ευρώπη, αντίστοιχα, δείχνει έντονο ενδιαφέρον προς το Blockchain και τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος γύρω από την τεχνολογία του. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το Blockchain (EUBOF, [7.]) καταβάλλει προσπάθειες μέσα από ημερίδες και θεματικές αναφορές για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος στην Ευρώπη και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση της τεχνολογίας Blockchain. Το καινούργιο σχήμα της κοινοπραξίας για το παρατηρητήριο αποτελείται από εταίρους όπως η Intrasoft, το ΕΚΕΤΑ και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Άλλη σημαντική ενέργεια στην Ευρώπη είναι η ανάπτυξη υποδομής για το Blockchain (EBSI, [8.]) στο πλαίσιο του συνεταιρισμού EBP. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τις προαναφερθείσες προσπάθειες, η χρηματοδότηση στο Blockchain και σε νέες τεχνολογίες υπολείπεται κατά 10 δισ. ευρώ του παγκόσμιου ανταγωνισμού, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [9.].

Τέλος, όπως γίνεται αντιληπτό, το Blockchain είναι μία τεχνολογία που εφαρμόζεται σε πολυάριθμους κλάδους και παύει να είναι απλώς η τεχνολογία που βρίσκει εφαρμογή μόνο στα κρυπτονομίσματα. Έτσι όπως και με άλλες αντίστοιχες τεχνολογίες, το Blockchain μπορεί να στηρίξει την επίλυση αρκετών προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Το Blockchain θα συνεχίσει να ωριμάζει και να προσελκύει το ενδιαφέρον για την εφαρμογή του. 

 

Αναφορές

  1. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Decentralized Business Review, 21260.
  2. Investopedia. (20 January 2021). M2M Economy. https://www.investopedia.com/terms/m/m2m-economy.asp
  3. Cargox Platform. https://cargox.io/
  4. Hyperledger. Case Study: How Walmart brought unprecedented transparency to the food supply chain with Hyperledger Fabric. https://www.hyperledger.org/learn/publications/walmart-case-study 
  5. Carrefour. Food Blockchain. https://www.carrefour.com/en/group/food-transition/food-blockchain
  6. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ανακοίνωση για την πλατφόρμα RUMORE. https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=337&pressid=21599 
  7. EU Blockchain Observatory and Forum. https://www.eublockchainforum.eu/
  8. European Blockchain Services Infrastructure (EBSI). https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/EBSI
  9. European Investment Bank. (1 June 2021). New EIB report: €10 billion investment gap in artificial intelligence and blockchain technologies is holding back the European Union. https://www.eib.org/en/press/all/2021-181-new-eib-report-eur10-billion-investment-gap-in-artificial-intelligence-and-blockchain-technologies-is-holding-back-the-european-union#
Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις