Η νόσος COVID-19 βλάπτει σοβαρά τους όρχεις και όχι το εμβόλιο

Παρότι τα δεδομένα αναφορικά με την πιθανή επίδραση του εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι έως σήμερα περιορισμένα, οι μέχρι τώρα μελέτες δεν φαίνεται να ενοχοποιούν το εμβόλιο για δυσλειτουργίες της γονιμότητας, αντίθετα ενοχοποιούν την ίδια τη νόσο για δυσλειτουργίες των όρχεων

Μια σημαντική αγωνία του ανδρικού πληθυσμού σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού είναι μήπως επηρεάζει αρνητικά την ανδρική γονιμότητα. Μελέτη που εκπονήθηκε στις ΗΠΑ ανέφερε ότι μεταξύ 15.785 ανεπιθύμητων συμβάντων που σχετίζονται με τη χορήγηση εμβολίου Pfizer-BioNTech and Moderna, μόνο το  0.7% (n = 113) ανέφερε προβλήματα στο ουρογεννητικό σύστημα.

Αυτά περιελάμβαναν κυρίως ενοχλήσεις του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (n = 34, 22%), αιματουρία (n = 22, 14%), φλεγμονή  του ουροποιητικού (n = 41, 26%), δερματολογικό ή άλλο σύμπτωμα των μαλακών ιστών (n = 16, 10%), ενώ μόνο το 28% (n = 20) ανέφερε μεμονωμένα ουρολογικά συμπτώματα. Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν καταγράφηκε συσχέτιση με τη στυτική και εκσπερματιστική λειτουργία και γενικότερα με τη σεξουαλική λειτουργία. Η American Society of Reproductive Medicine αναφέρει στις κατευθυντήριες οδηγίες της ότι επειδή τα εμβόλια mRNA του COVID-19 δεν περιλαμβάνουν απενεργοποιημένο ιό, δεν θεωρείται ότι προκαλούν αυξημένο κίνδυνο υπογονιμότητας, αποβολής πρώτου ή δεύτερου τριμήνου, θνησιγένειας ή συγγενών ανωμαλιών.

«Μια μικρή προοπτική μελέτη 45 ανδρών δεν έδειξε σημαντικές διαταραχές σε καμία σπερματολογική παράμετρο σε υγιείς άνδρες πριν και μετά από χορήγηση 2 δόσεων εμβολίου mRNA και σε 8 ολιγοζωοσπερμικούς άνδρες. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση στη συγκέντρωση του σπέρματος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Οι μελέτη κατέληξε ως εκ τούτου στο συμπέρασμα ότι επειδή τα εμβόλια περιέχουν μόριο mRNA, δεν είναι πιθανό να επηρεάσουν τις σπερματολογικές παραμέτρους.

Σύμφωνα με μη δημοσιευμένα στοιχεία, που αφορούσαν τη σύγκριση των παραμέτρων του σπέρματος σε 43 άνδρες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση πριν και μετά τη λήψη του mRNA εμβολίου Pfizer BioNTech, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές σε παραμέτρους όπως ο όγκος, η συγκέντρωση και ο συνολικός αριθμός κινητών σπερματοζωαρίων μετά τον εμβολιασμό. Δύο άλλες μελέτες κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 δεν επηρεάζει τη γονιμότητα ανδρών ή γυναικών ή τα αποτελέσματα της θεραπείας γονιμότητας. Με βάση όλα τα επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα, τα εμβόλια φαίνονται ασφαλή και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν αρνητικό αντίκτυπο στη γονιμότητα ή τη σεξουαλική υγεία. Είναι πιο πιθανό ότι η ίδια η COVID-19 θα έχει περισσότερες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε σύγκριση με το εμβόλιο», εξηγεί η  Δρ Λίνα Α. Ευγενή, M.Phil, Ph.D, που είναι Διευθύντρια Τράπεζας Κρυοσυντήρησης ΄ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ’, Βιολόγος Αναπαραγωγής, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ιατρική Σχολή του University of Nottingham U.K και Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

 Η COVID-19 βλάπτει σοβαρά τους όρχεις;

Και μπορεί το εμβόλιο να μη βλάπτει την ανδρική γονιμότητα, ωστόσο δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί το ίδιο και για τη μόλυνση με τον ιό SARS-COV-2, η οποία έχει συσχετισθεί με αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργία των όρχεων. «Η νόσηση σπό COVID-19 μπορεί να προκαλέσει επακόλουθη φλεγμονή πιθανά επιδιδυμο-ορχίτιδα (μακροχρόνια ορχική βλάβη και διαταραχή της σπερματογένεσης) ή αγγειίτιδα εντός των όρχεων (σύνδρομο που προσομοιάζει με ορχίτιδα). Ο ιός προσβάλλει τα κύτταρα των όρχεων και προκαλεί βλάβες που αντικατοπτρίζονται στην παραγωγή του σπέρματος. Ασθενείς που νόσησαν από COVID-19 εμφάνισαν επίσης ορμονικές διαταραχές που εκδηλώνονται στον άξονα της σπερματογένεσης (επίπεδα τεστοστερόνης, γοναδοτροπινών και ανδρογόνων). Οι υποδοχείς του ιού στα σπερματικά κύτταρα εμφανίζονται αυξημένοι σε άνδρες νεαρότερης ηλικίας (κυρίως 25-30 ετών), πράγμα που τους καθιστά περισσότερο ευαίσθητους στις αρνητικές αυτές επιδράσεις», διευκρινίζει η Δρ. Ευγενή.

Σύμφωνα με την ελληνίδα επιστήμονα η σεξουαλική λειτουργία φαίνεται να επηρεάζεται από τη νόσο COVID-19. Σε μελέτες που διενεργήθηκαν στην Κίνα αναφέρθηκε μείωση της libido σε άνδρες που είχαν νοσήσει με COVID-19. Επίσης, η νόσηση από SARS-COV-2 φαίνεται να δρα ανασταλτικά στην στυτική λειτουργία, ως επακόλουθο της φλεγμονής στα αγγεία του πέους και της υποξίας (χαμηλή οξυγόνωση των ιστών).

Ωστόσο, τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν τη μετάδοση του ιού μέσω του σπέρματος. Η εμφάνιση υψηλού  πυρετού ως συμπτώματος της νόσου επηρεάζει επίσης αρνητικά τις βασικές σπερματολογικές παραμέτρους (αριθμό και κινητικότητα σπερματοζωαρίων), αλλά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σπέρματος, όπως η ακεραιότητα του DNA του πυρήνα του σπερματοζωαρίου ή η κατάσταση οξειδοαναγωγικής ισορροπίας, που συνδέονται με μειωμένη γονιμοποιητική ικανότητα. Η επίδραση στη σπερματική ποιότητα μπορεί να διαρκέσει ακόμα και 2,5-3 μήνες μετά την έναρξη  εκδήλωσης των συμπτωμάτων.

«Η προληπτική κατάψυξη και κρυοσυντήρηση σπέρματος αποτελεί μια κίνηση προνοητικότητας για την προστασία της ανδρικής γονιμότητας εν μέσω πανδημίας, διασφαλίζει τη διατήρηση του γεννητικού υλικού ενάντια στο ενδεχόμενο νόσησης με τον ιό και παρέχει τη δυνατότητα άμεσης διαθεσιμότητας σπέρματος για χρήση σε προσπάθειες τεκνοποίησης, χωρίς την ανάγκη αναμονής για την αποκατάσταση των επιπέδων της σπερματικής ποιότητας», καταλήγει η Δρ. Ευγενή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

  1. COVID19 disrupts the blood–testis barrier through the induction of inflammatory cytokines and disruption of junctional proteins

Tahmineh Peirouvi1 · Abbas Aliaghaei2 · Bahram Eslami Farsani3 · Sanaz Ziaeipour2 · Vahid Ebrahimi4 ·

Mehdi Forozesh5 · Masoud Ghadipasha5 · Gholam‑Reza Mahmoudiasl6 · Arefeh Aryan7 · Negin Moghimi1,2 ·

Shabnam Abdi8 · Amir Raoofi9 · Mohammadhossein Kargar Godaneh2 · Mohammad‑Amin Abdollahifar2

Inflammation Research

https://doi.org/10.1007/s00011-021-01497-4

  1. The probable destructive mechanisms behind COVID-19 on male reproduction system and fertility

Mojgan Moshrefi1,2,3 & Saeed Ghasemi-Esmailabad2 & Jaffar Ali4 & Necati Findikli5,6 &

Esmat Ma02097-1 & Mohammad Ali Khalili1,2

Journal of Assisted Reproduction and Genetics (2021) 38:1691–

https://doi.org/10.1007/s10815-021-02097-1

  1. Effects of SARS CoV-2, COVID-19, and its vaccines on male sexual health and reproduction: where do we stand?

Sharon P. Lo1, Tung-Chin Hsieh2, Alexander W. Pastuszak1, James M. Hotaling1 and Darshan P. Patel2✉

IJIR: Your Sexual Medicine Journal www.nature.com/ijir

  1. COVID-19 vaccination is associated with a decreased risk of orchitis and/or epididymitis in men

Chase Carto | Sirpi Nackeeran | Ranjith Ramasamy

Andrologia. 2021;00:e14281. wileyonlinelibrary.com/journal/and | 1 of 2

https://doi.org/10.1111/and.14281

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις