Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

AGENSO: Η Startup που στηρίζει γεωργούς και περιβάλλον με ολοκληρωμένες, έξυπνες λύσεις!

Η AGENSO, αποτελεί μια καινοτόμο μικρομεσαία startup με αντικείμενο δραστηριότητας τη δημιουργία ICT και ΙοΤ λύσεων, οι οποίες σχετίζονται με την έξυπνη γεωργία, το περιβάλλον, την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση νερού και τις έξυπνες πόλεις.

Αναπτύσσει λογισμικά εργαλεία, ΙοΤ συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και μετρήσεων, καθώς και συστήματα υποστήριξης λήψεως αποφάσεων. Οι λύσεις αυτές επιτρέπουν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση προβλημάτων στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων, την διαχείριση αποβλήτων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που βασίζεται σε θεμελιώδεις αξίες της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας.

Η AGENSO συμπεριλαμβάνεται στις 5 πιο υποσχόμενες startups ολοκληρωμένων γεωργικών λύσεων παγκοσμίως από το StartUs Insights, κυρίως για τα συστήματα διαχείρισης νερού που έχει αναπτύξει, όπως το «ardeusi.gr», ένα καινοτόμο σύστημα αυτοματοποιημένης άρδευσης ακριβείας.

Η πρωτοπορία της AGENSO αποδεικνύεται από τη συμμετοχή της εταιρείας σε 20 Ευρωπαϊκά και 10 εθνικά ερευνητικά έργα, ενώ το εταιρικό δίκτυο συνεργατών της AGENSO αποτελείται από περισσότερους από 500 ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς παγκοσμίως.

Η AGENSO έχει αναπτύξει και διαθέτει διάφορα έξυπνα συστήματα όπως:

  • Συστήματα ευφυούς γεωργίας
  • Συστήματα και όργανα απομακρυσμένου ελέγχου, καταγραφής δεδομένων και αυτοματισμού
  • Συστήματα αυτοματοποιημένης άρδευσης ακριβείας και κυκλικής οικονομίας νερού
  • Συστήματα παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων και ποιοτικών/ποσοτικών χαρακτηριστικών υδάτων, εδάφους και αέρα
  • Συστήματα προστασίας περιβάλλοντος, πρόβλεψης και επιτόπου ανίχνευσης πυρκαγιών και πλημμυρών
  • Συστήματα έξυπνης εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και ψεκασμού
  • Συστήματα έξυπνων πόλεων, διαχείρισης φωτισμού και ενέργειας με απομακρυσμένους αυτοματισμούς
  • Συστήματα Υποστήριξης Λήψεως Αποφάσεων (DDS)
  • Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια (seriousgames)

Ένα από τα κυρίαρχα συστήματα που έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και κατασκευάσει η AGENSO είναι ο IoT κόμβος της εταιρείας (ΑGENSO IoT node), ο οποίος επικοινωνεί με το cloud μέσω κινητής τηλεφωνίας και στο οποίο συνδέεται με ένα πλήθος αισθητήρων και ενεργοποιητών προκειμένου να εξασφαλίσει απομακρυσμένη παρακολούθηση δεδομένων αλλά και έλεγχο και αυτοματοποίηση διεργασιών. Μερικά από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του IoT κόμβου είναι το πολύ μικρό του μέγεθος, η τεράστια ενεργειακή του αυτονομία, η πληθώρα δυνατοτήτων αυτοματοποίησης, η υποστήριξη 80 διαφορετικών αισθητήρων καθώς και το μικρό κόστος απόκτησης του.

Πέραν της άρδευσης ακριβείας μέσω της εφαρμογής ardeusi.gr, o IoT κόμβος της AGENSO βρίσκει πλήθος χρήσεων και σε άλλες εφαρμογές, όπως: η απομακρυσμένη διαχείριση και αυτοματοποίηση του δημοτικού φωτισμού του δήμου Τρικκαίων, η παρακολούθηση του δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας για την ορθή λειτουργία του, η καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων (π.χ. Πλατεία Αγίου Μάρκου – Βενετία, Κορυφή Λιάκουρα Παρνασσού, Δάσος Ξηρομέρου).

Ορισμένα από τα προϊόντα και υπηρεσίες της AGENSO στο τομέα της αγροδιατροφής είναι:

Ardeusi.gr

Το ardeusi.gr είναι ένα καινοτόμο ολοκληρωμένο σύστημα άρδευσης ακριβείας που στοχεύει στην αυτοματοποιημένη και ακριβέστερη εφαρμογή της άρδευσης. Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υπολογίζεται η ιδανική ποσότητα άρδευσης βάσει των αναγκών της καλλιέργειας σε πραγματικό χρόνο. Σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος είναι η δυνατότητα πλήρους αυτοματοποίησης της άρδευσης με απομακρυσμένο έλεγχο αντλιών ή ηλεκτροβανών, τόσο με χρονοπρογραμματισμό, όσο και με τις ανάγκες της καλλιέργειας χρησιμοποιώντας την τρέχουσα μέτρηση της υγρασίας εδάφους και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε συστήματα άρδευσης με χρήση εναλλακτικών πηγών νερού (π.χ. βρόχινο νερό) μέσω της παρακολούθησης των παραμέτρων ποιότητας και ποσότητας του. Επιπλέον, ενισχύει την ορθολογική χρήση του νερού μέσω ολιστικής παρακολούθησης και διαχείριση των υδάτινων πόρων (όμβριων υδάτων, υπόγειων υδάτων, θαλασσινού νερού, υδάτων δεξαμενών, αρδευτικών καναλιών και δικτύων, και λυμάτων) με υψηλή ακρίβεια, για την πρόληψη της αλόγιστης χρήσης και της σπατάλης νερού. Ήδη χρησιμοποιείται από αγρότες, συνεταιρισμούς, βιομηχανία τροφίμων, δημόσια διοίκηση (π.χ. δήμους), πανεπιστήμια, και ερευνητικούς οργανισμούς.

ΕffiSpray

Μέσω της δωρεάν εφαρμογής EffiSpray (https://www.effispray.gr/), λαμβάνονται προβλέψεις για τις ιδανικές προς ψεκασμό ημέρες και ώρες ανάλογα τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κτλ), ώστε οι εφαρμογές να γίνονται κάτω από βέλτιστες συνθήκες μειώνοντας τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους. Με την βοήθεια του EffiSpray, μειώνεται το ρίσκο αποτυχίας του ψεκασμού, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των αριθμών ψεκασμών.

Επιπρόσθετα, μπορεί να συνδυαστεί με μετεωρολογικό σταθμό (Effispray+) για παροχή συμβουλών ιδανικού χρόνου ψεκασμού σε πραγματικό χρόνο, καθώς και για τη πρόβλεψη του ιδανικού χρόνου ψεκασμού και τις επερχόμενες καιρικές συνθήκες για τις επόμενες ημέρες βοηθώντας στη βελτιστοποίηση της εφαρμογής, καθώς και στην λήψη αποφάσεων για άλλες εργασίες, όπως άρδευση και λίπανση.

Temperature.gr

Το temperature.gr είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την προβολή δεδομένων μετεωρολογικών σταθμών. Οι προβαλλόμενοι σταθμοί αποτελούν μέρος των ολοκληρωμένων συστημάτων που κατασκευάζει η AGENSO (π.χ. ardeusi.gr), και είναι δημόσιου χαρακτήρα (Δημόσιοι σταθμοί και σταθμοί ερευνητικών προγραμμάτων).

Οι πληροφορίες που προβάλλονται περιλαμβάνουν στοιχεία όπως: θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα ανέμου, βροχόπτωση, κ.ά. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πληροφορίες από 60 σταθμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η λίστα των διαθέσιμων σταθμών εμπλουτίζεται συνεχώς.

 

Το άρθρο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Startupper Mag #37

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις