StartUpper

Yodiwo: Η έξυπνη λύση διαχείρισης εγκαταστάσεων που κάνει πράξη το Industry 5.0

H λύση είναι δημιούργημα της Yodiwo, της ελληνικής εταιρείας που από το 2015 καινοτομεί στο χώρο των Smart Facilities, Smart Retail και Smart Cities, ανοίγοντας το δρόμο προς μια νέα τεχνολογική εποχή.

Μπορεί η έννοια των «έξυπνων» κτιρίων και εγκαταστάσεων να φαίνεται πρόσφατη και αρκετά σύγχρονη, στην πραγματικότητα όμως η τάση εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, από τη στιγμή που τα συστήματα γνωστά ως Building Management/Automation Systems άρχισαν να γίνονται πιο «ανοικτά» και να συνδέονται με δίκτυα υπολογιστών.  Οι ειδικοί στη διαχείριση κτιρίων γνώριζαν ότι από το σημείο αυτό και μετά η εξέλιξη στη διαχείριση εγκαταστάσεων, με σκοπό αυτές να καταστούν λιγότερο ενεργοβόρες και ίσως αυτόνομες, καθώς και πιο φιλικές προς τους ανθρώπους που φιλοξενούν, ήταν θέμα χρόνου.

Η δεκαετία που μας πέρασε χαρακτηρίστηκε από τη ραγδαία εξέλιξη των ασύρματων τεχνολογιών διασύνδεσης έξυπνων συσκευών, των αισθητήρων χαμηλής κατανάλωσης, της μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης υπολογιστικών συστημάτων με χαμηλό σχετικά κόστος και των (παν)έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Το έδαφος λοιπόν προετοιμάστηκε, ώστε τα σημερινά μοντέρνα συστήματα «έξυπνων κτιρίων» και αυτά που θα επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια να βασίζονται στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων ετερογενών συστημάτων, στη μηχανική εκμάθηση και στην τεχνητή νοημοσύνη. Τέτοιου είδους τεχνολογικές δυνατότητες περιλαμβάνουν από την πρόβλεψη δαπανών και δυσλειτουργιών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μιας εγκατάστασης έως τον έλεγχο των συνθηκών παραμονής των εργαζομένων εντός αυτής και παρέχονται από εξειδικευμένες εταιρείες σε όλον τον κόσμο.

Πρόκειται για εταιρείες όπως η ελληνική Yodiwo (σημ. η ονομασία της εταιρείας προέρχεται από το Your digital world), η οποία έχει αναπτύξει βαθιά τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η Yodiwo έχει την έδρα της στην Πάτρα, ενώ διατηρεί επίσης γραφεία με διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό στη Σουηδία και στην Κύπρο. Ιδρύθηκε επίσημα το 2015 από τον Αλέξανδρο Μανιατόπουλο, ο οποίος είχε διαγράψει ήδη από τη δεκαετία του 1990 επιτυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο της πληροφορικής και έκτοτε η εταιρεία έχει δημιουργήσει λύσεις για Smart Facilities, Smart Retail και Smart Cities που χρησιμοποιούν πολλές από τις τεχνολογίες που χαρακτηρίζουν το Industry 5.0.

Ειδικά στον τομέα των έξυπνων κτιριακών εγκαταστάσεων, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ανθρώπινου δυναμικού που συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων, την προβλεπτική συντήρηση του εξοπλισμού, τη μείωση του χρόνου και κόστους διαχείρισης αλλά και την παροχή ιδανικών εργασιακών συνθηκών και ψηφιακών εργαλείων διευκόλυνσης του ανθρώπινου δυναμικού στην αλληλεπίδρασή του με τον οργανισμό.

Η πλατφόρμα, που ονομάζεται YodiFEM (FEM = Facility & Energy Management), είναι ουσιαστικά ένα σύνολο υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων συγκεντρωμένων σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί σύγχρονες συσκευές με ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας, δεν απαιτεί την αντικατάσταση μετρητικών και ελεγκτικών διατάξεων που ήδη χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις, αξιοποιεί την τεχνολογία του Internet of Things και της τεχνητής νοημοσύνης και λειτουργεί ως ένας υπερσύγχρονος βοηθός που ωφελεί οργανισμούς με μια μόνο εγκατάσταση, οργανισμούς με πολλές όμοιες ή διαφορικού τύπου εγκαταστάσεις (π.χ. γραφεία, μονάδα παραγωγής, αποθήκη, σημεία πώλησης, εξωτερικούς χώρους κ.λπ.) ή διαχειριστές που εξυπηρετούν πολλαπλούς οργανισμούς!

H Smart Facility πλατφόρμα είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της αγοράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις εταιρείες για υιοθέτηση πολιτικής περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης με παράλληλη βελτίωση των διαδικασιών Εταιρικής Διακυβέρνησης. Πρωταγωνιστεί στη βελτίωση, τη συνεχή παρακολούθηση και την πρόβλεψη της πορείας κρίσιμων δεικτών των οργανισμών με τους οποίους αξιολογείται η απόδοση των ενεργειών που κάνουν στο πλαίσιο της ESG στρατηγικής τους.

Μια πλατφόρμα για όλες τις χρήσεις

Αν κάτι ξεχωρίζει την πλατφόρμα YodiFEM της Yodiwo από ανταγωνιστικά προϊόντα είναι χωρίς αμφιβολία η ευκολία που προσφέρει τόσο από άποψη εξοπλισμού και χρήσης όσο και αξιοποίησης δεδομένων. Η πλατφόρμα επεξεργάζεται δεδομένα σε 24/7 βάση και υπακούει σε κανόνες που μπορεί να δημιουργήσει ο χρήστης, παράγοντας στη συνέχεια εμπεριστατωμένες αναφορές που διαφέρουν ανάλογα με το ρόλο του κάθε αποδέκτη.

Είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) που συνδυάζει γεγονότα για να εντοπίζει ανωμαλίες στη λειτουργία μιας εγκατάστασης και στο κόστος λειτουργίας της, προλαμβάνοντας βλάβες και υπερβάσεις δαπανών, οδηγώντας τους διαχειριστές στη λήψη σωστών αποφάσεων και ενεργειών για τη μείωση του κινδύνου μιας επιχείρησης. Με τον ίδιο «σεβασμό» αντιμετωπίζει και τους ανθρώπους που φιλοξενούνται σε αυτές τις εγκαταστάσεις, φροντίζοντας για τη δημιουργία ιδανικών συνθηκών παραμονής σε αυτές.

Σύμφωνα με τη Yodiwo, η πλατφόρμα μπορεί να επιτύχει την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων και τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ παράλληλα να διευκολύνει σημαντικά τη χρήση πολύπλοκης και απαιτητικής τεχνολογίας από μη εξειδικευμένους εργαζομένους, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους.

Επίσης, δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας του ψηφιακού ισοδύναμου (digital twin) κτιρίων και εξοπλισμού διευκολύνοντας την προσομοίωση διεργασιών και σεναρίων με στόχο την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού μέσω προβλεπτικής
συντήρησης. Πρόκειται για μια πλατφόρμα αυτόνομη, που αξιοποιεί την τεχνολογία για τη λήψη των πιο αποδοτικών αποφάσεων αποφορτίζοντας διαχειριστές και εργαζομένους από σημαντικό φόρτο εργασίας. Στόχος της είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση (άνω του 20%), η ελάττωση του χρόνου διαχείρισης έως και 30% καθώς και ο εκμηδενισμός των απρογραμμάτιστων συντηρήσεων μηχανημάτων.

Επίσης, βασική της επιδίωξη είναι η διαφάνεια στις διαδικασίες διαχείρισης κτιρίων από το τεχνικό τμήμα μέχρι και τον πελάτη και η βελτίωση των συνθηκών παραμονής εντός των εγκαταστάσεων κατά 35%, μέσω του ελέγχου της θερμοκρασίας, της υγρασίας αλλά και του επιπέδου του διοξειδίου του άνθρακα.

Η εταιρεία εξάλλου αντέδρασε γρήγορα στις αλλαγές του εργασιακού μοντέλου που επέβαλε η πρόσφατη πανδημία του COVID-19 και πρόσθεσε υπηρεσίες στο YodiFEM που αποσκοπούν στην καλύτερη διαχείριση των εργασιακών χώρων προκειμένου να εμποδίζεται η διασπορά του ιού και να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν πρακτικές ευέλικτων γραφειακών χώρων.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις