Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Mobics: μια “μπουτίκ λογισμικού” με tailor made προϊόντα υψηλής αξίας

Η Mobics είναι μια εταιρεία spin-off του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που σχεδιάζει και αναπτύσσει custom πληροφοριακά συστήματα, αλλά και δικές της λύσεις για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα

Αν συνδυάσει κάποιος τη λογική της boutique ως μιας εμπορικής εγκατάστασης που προσφέρει στους πελάτες της υψηλής αξίας tailor made προϊόντα, με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για κινητά και διάχυτα υπολογιστικά περιβάλλοντα και για το Διαδίκτυο, τότε αυτομάτως έχει περιγράψει τη Mobics Τηλεπικοινωνιακές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες AΕ.

Αυτό ακριβώς είναι η συγκεκριμένη spin-off του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα «boutique software house» (μπουτίκ λογισμικού) που σχεδιάζει και αναπτύσσει custom πληροφοριακά συστήματα, αλλά και δικές της λύσεις, όπως τεχνολογίες για αθλητισμό, συστήματα διαχείρισης κρίσεων, υπηρεσίες ευφυών μεταφορών, υπηρεσίες θέσης, εφαρμογές διαδικτύου, ψηφιακή διαφήμιση, κ.ά, τα οποία στη συνέχεια εμπορεύεται σε συνεργασία με εμπορικούς συνεργάτες. «Τα βασικά μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι η καλή εξειδίκευση στην Πληροφορική, οι ικανότητες μας στο business analysis που πηγάζουν από την εμπειρία μας σε πάρα πολλά πεδία εφαρμογών και η τεχνογνωσία μας σε έρευνα (R&D). Για αυτούς τους λόγους μας προσεγγίζουν πολλές εταιρίες startups ή πιο “παραδοσιακές”, για τη σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων ή πιο custom λύσεων», εξηγεί ο CEO της εταιρείας Δρ. Βασίλης Τσέτσος, φέρνοντας ως παραδείγματα τέτοιων λύσεων την πλατφόρμα meleagros, που μπορεί να συμπληρώσει άλλες παραδοσιακές λύσεις ανίχνευσης πυρκαγιάς και να παρέχει μια end to end πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων ή τη remenu, που είναι μια πλατφόρμα για ψηφιακούς καταλόγους και online delivery για επιχειρήσεις εστίασης.

Σύμφωνα με τον κ. Τσέτσο η εταιρεία-τεχνοβλαστός που είναι μέλος του Pleiades IoT Cluster, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα, σε συνεργασία, εκτός από εταιρείες, και με ερευνητικούς φορείς (ενδεικτικά envirobrain.eu, silverguide.eu, orchestra-suite.com), ενώ παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε R&D τμήματα εταιρειών. «Τον τελευταίο καιρό έχουμε δώσει λίγο περισσότερη έμφαση σε έργα τηλεκπαίδευσης και τουρισμού/πολιτισμού. Ενδεικτικά, υλοποιούμε έργα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ πρόσφατα συμμετείχαμε στην υλοποίηση της πιλοτικής φάσης της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών  αλλά και εφαρμογών ψηφιακών ξεναγήσεων για ΟΤΑ», προσθέτει ο ίδιος.

Mobics από το Mobile Computing

Η MOBICS συστάθηκε το 2006 ως τεχνοβλαστός του ΕΚΠΑ (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) από μια ομάδα ερευνητών που επιθυμούσαν να διαθέσουν εμπορικά τα προϊόντα έρευνας των εργαστηρίων Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού του ΕΚΠΑ, και με τη συμμετοχή των εταιρειών SPACE HELLAS και Plural Consulting. Οι πρώτες πλατφόρμες αφορούσαν location based services με πιο δημοφιλή υπηρεσία την  ploigos.gr (η οποία δεν λειτουργεί πλέον). Το επόμενο προϊόν ήταν η πλατφόρμα meleagros. για έγκαιρη πυρανίχνευση με κάμερες σε ανοιχτούς χώρους π.χ. περιαστικά δάση. «Χαρακτηριστικά θα μπορούσα να αναφέρω και το mobiXeyes  που είναι ένα σύστημα στερεοσκοπικής όρασης με δυνατότητα να εξάγει τρισδιάστατη πληροφορία από εικόνες κάμερας, με την υλοποίηση του οποίου βοηθήσαμε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας να εξελίξει και να εδραιώσει το Beach Racket, ένα νέο άθλημα που ξεκινά από την Ελλάδα και έχει όλες τις προδιαγραφές για να βγει και εκτός συνόρων. Σύντομα ελπίζουμε σε αναγνώριση του από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (έχει ήδη αναγνωρισθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης).
Επίσης πρόσφατα συνιδρύσαμε την νεοφυή εταιρεία
Museotek μαζί με τις εταιρείες Uni Systems και Tetragon και λάβαμε ιδιαίτερη ικανοποίηση από τον αντίκτυπο που είχε η υπηρεσία σε παιδιά ακριτικών σχολείων που για πρώτη φορά είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν ζωντανά, έστω και απομακρυσμένα, μουσεία από όλη την Ελλάδα. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι σημαντική κατάκτηση για εμάς είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες συνεργασίες μας είναι πολυετείς», προσθέτει ο κ. Τσέτσος, σύμφωνα με τον οποίο, η πιο μεγάλη δυσκολία που αντιμετώπισε η ομάδα ήταν η απόκτηση επιχειρηματικής κουλτούρας και τεχνογνωσίας, π.χ. σε αντικείμενα όπως οι πωλήσεις και το marketing. Και βέβαια η στροφή από το «ερευνητικό έργο» στο «εμπορικό προϊόν».

Ανοδική πορεία στην αγορά

Η Mobics απευθύνεται κυρίως σε εταιρικούς πελάτες. Συνεργάζεται με πολλούς ICT integrators σε επίπεδο δημοσίων έργων όπου συμμετέχει ως υπεργολάβος. Σε επίπεδο κύκλου εργασιών κινείται γύρω στις 500.000 ευρώ που προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από υπηρεσίες.

Σήμερα η εταιρεία, που έχει έδρα στους Αμπελοκήπους, απασχολεί 12 μόνιμα στελέχη, οι πιο πολλοί μηχανικοί πληροφορικής με υψηλή κατάρτιση (PhD, MSc), που είναι μεσοσταθμικά και ο αριθμός υπαλλήλων τα τελευταία χρόνια. Επίσης διαθέτει περίπου άλλους τόσους εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων που αξιοποιεί κατά περίπτωση για υλοποίηση έργων. Οι απόφοιτοι του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ είναι πάντα από τις πρώτες επιλογές της εταιρείας. «Η ομάδα μας πλέον αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων με τεχνολογικές προκλήσεις αλλά και πιο “συμβατικών” έργων λογισμικού στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα», συμπληρώνει ο κ. Τσέτσος, διευκρινίζοντας πως η χρηματοδότηση της εταιρείας, πέρα από τα ίδια κεφάλαια των μετόχων της, έχει βασιστεί και σε συγχρηματοδούμενα ερευνητικά έργα, είτε μέσω της ΓΓΕΚ, είτε Ευρωπαϊκά. «Χρηματοδοτούμε μέσα από καινοτόμα business plans την υλοποίηση και εξέλιξη των λύσεων μας. Δεν έχουμε αξιοποιήσει άλλες μορφές χρηματοδότησης και ούτε θα ήταν και πολύ εύκολο θεωρώ καθώς δεν είμαστε μια “τυπική υποψήφια” εταιρεία για χρηματοδότηση. Από την άλλη δεν θεωρούμε και την χρηματοδότηση ως τον πιο σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη μιας spinoff εταιρείας. Πιο καθοριστική θεωρώ ότι είναι η στενή συνεργασία με μεγαλύτερες εταιρείες που θα μεταφέρουν εμπορική τεχνογνωσία στα μέλη μιας spinoff που προέρχεται από ερευνητές. Γενικά πιστεύω πολύ στην αξία που δημιουργείται από συνεργασίες μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και μικρότερων σχημάτων, καθώς προκύπτουν πολλά οφέλη και για τις δύο πλευρές». 

Η ομάδα ισχυρίζεται ότι έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με πολλές σημαντικές εταιρείες του χώρου (integrators και πελάτες), κάτι το οποίο σε συνδυασμό με την ανοδική πορεία της αγοράς πληροφορικής, θα της επιτρέψει να αναπτυχθεί. «Σίγουρα βασικός στόχος μας και δείκτης επιτυχίας θα είναι να καταφέρουμε να φέρουμε σε μορφή προϊόντος περισσότερες λύσεις μας», καταλήγει ο CEO της εταιρείας εκφράζοντας γενικότερα και την αισιοδοξία του: «Ως Έλληνας ερευνητής που ηγείται μια μικρής εταιρείας ερευνητών και που παρέμεινε στην Ελλάδα παρά τις αντίξοες συνθήκες των περασμένων ετών είναι περιττό νομίζω να πω ότι σαφώς πιστεύω στις δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Ο ρόλος του, άμεσα ή έμμεσα, στις εξελίξεις σε όλες τις επιστήμες γίνεται ολοένα και πιο εμφανής, είτε παρακολουθώντας τις επιστημονικές διακρίσεις, είτε τις εμπορικές επιτυχίες των ελληνικών startups τα τελευταία χρόνια». 

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις