Άρθρα με την ετικέτα ΜΚΟ Μπορούμε

ΜΚΟ Μπορούμε

H Ελληνική Πρωτοβουλία Αυστραλίας υποστηρίζει το πρόγραμμα “Μπορούμε στη Λαϊκή”

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Αυστραλίας (THI Australia) ανακοίνωσε δωρεά ύψους 36.000 AU$ για την υποστήριξη του Προγράμματος «Μπορούμε στη Λαϊκή», μια πρωτοβουλία της ΜΚΟ Μπορούμε, μέσα από την οποία τα απούλητα φρούτα και λαχανικά από λαϊκές…