Άρθρα με την ετικέτα MetaMind Innovations

MetaMind Innovations

Metamind Innovations: Δημιουργώντας το metaverse του αύριο

Η MetaMind Innovations ιδρύθηκε τον Μάιο του 2021 και είναι ο πρώτος τεχνοβλαστός (spin-off) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων με έμφαση στην παροχή αποτελεσματικών,…