Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

ΤΑΝΕΟ: Το “Fund of Funds” του Υπουργείου Ανάπτυξης βάζει και το Χρηματιστήριο “στην εικόνα”

Το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας “ΤΑΝΕΟ” στα πλαίσια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δημιουργεί νέο επενδυτικό σχήμα δομής “Fund of Funds”, με αρχικό ύψος δημόσιας επένδυσης €100 εκ. 

Ο στόχος του νέου ταμείου είναι η χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και απευθύνει στα μέλη της επενδυτικής κοινότητας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η πρόσκληση αφορά επενδυτές και διαχειριστές επενδύσεων που προτίθενται να προβούν στη σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) ή άλλων αντίστοιχων επενδυτικών σχημάτων επιχειρηματικού κεφαλαίου ώστε να συν-επενδύσουν με το ΤΑΝΕΟ σε Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά οχήματα μπορούν να εισαχθούν στο ελληνικό χρηματιστήριο (στην κεντρική και εναλλακτική αγορά) για άντληση κεφαλαίων και σε γενικές γραμμές δεν απευθύνονται σε Startups αρχικού σταδίου.

Τα νέα επενδυτικά σχήματα που θα διαχειρίζονται από ελληνικούς ή ξένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, θα επενδύουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε Ελληνικές μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις μέσω απόκτησης μετοχών ή/και μετατρέψιμων ομολογιών.

Η καταλληλότητα των διαχειριστικών ομάδων, η αξιοπιστία των επενδυτικών προτάσεων και η συμβολή των επιχειρησιακών σχεδίων στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας θα αποτελέσουν τα βασικά κριτήρια επιλογής των επενδυτικών σχημάτων.

Για την παροχή πρόσθετης πληροφόρησης, το ΤΑΝΕΟ θα πραγματοποιεί προγραμματισμένες συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη έως τις 15/2/2018. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο τηλέφωνο: 2103387113 και στο [email protected].

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις