Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

H EE επενδύει 17 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για τη προστασία της φύσης

Το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE  της ΕΕ από το 1992 συμβάλλει στην πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα με σκοπό την αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως η λειψυδρία, η κλιματική αλλαγή, η κυκλική οικονομία και η απώλεια της βιοποικιλότητας.

Η χρηματοδότηση του LIFE θα αποτελέσει το έναυσμα για πρόσθετες επενδύσεις που ανέρχονται συνολικά σε 2 δισ. ευρώ, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν άλλα κονδύλια της ΕΕ, καθώς και εθνικά κονδύλια και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.
Έργα σε Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Λιθουανία, Μάλτα και Σουηδία υποστηρίζονται από αυτή τη νέα δέσμη επενδύσεων.

Μεταξύ των πέντε έργων που σχετίζονται με τη φύση περιλαμβάνεται μια πρωτοβουλία στη Δανία όπου θα καταρτιστούν και θα δοκιμαστούν πρωτοβουλίες για τους γεωργούς ώστε να διαχειρίζονται τη γη τους με τρόπο πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Στόχος είναι να γίνει πιο οικονομικά συμφέρον για τους γεωργούς να βόσκουν τα ζώα τους ή να αξιοποιούν τη βιομάζα από φυσικές περιοχές, αναπτύσσοντας ειδικά προϊόντα μεγάλης αξίας, τα οποία να πωλούνται σε υψηλές τιμές.

Τα έργα στην Ελλάδα, τη Λιθουανία και τη Σουηδία θα συμβάλουν στην εφαρμογή των πλαισίων δράσεων προτεραιότητας για την προστασία της φύσης. Θα αυξήσουν την ικανότητα των αρμόδιων αρχών να εκπονούν και να υλοποιούν σχέδια διαχείρισης τόπων και σχέδια δράσης για συγκεκριμένα είδη, ενώ παράλληλα θα εντάσσουν το θέμα της προστασίας της φύσης και σε άλλους τομείς, όπως τη δασοκομία, τη γεωργία και τον τουρισμό.

Ένα γαλλικό έργο ευρείας εμβέλειας θα χαρτογραφήσει την κατάσταση των θαλάσσιων οικότοπων γύρω από την ηπειρωτική Γαλλία και την Κορσική, διασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών πραγματοποιείται αποτελεσματικά και με διαφάνεια για όσους χρησιμοποιούν τη θάλασσα για βιοποριστικούς λόγους ή για ψυχαγωγία.

 

Από το 2014 που ξεκίνησαν, έχουν υλοποιηθεί 25 ολοκληρωμένα έργα από αρμόδιες αρχές σε 14 κράτη μέλη στο πλαίσιο των οποίων διοργανώθηκαν δράσεις σε 18 χώρες. Τα εν λόγω έργα κινητοποιούν περισσότερα από 5 δισ. ευρώ συμπληρωματικής χρηματοδότησης από άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια και τον ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των πολιτικών για το περιβάλλον και το κλίμα.

Ένα έργο σχετικά με την ορθή διαχείριση του νερού πραγματοποιείται στη Μάλτα, όπου προβλήματα όπως η λειψυδρία, το χαμηλό επίπεδο βροχοπτώσεων και η υψηλή πυκνότητα του πληθυσμού καθιστούν δύσκολη τη διαχείριση των πόρων γλυκού νερού. Στο πλαίσιο του έργου θα δρομολογηθούν έλεγχοι νερού, επενδύσεις σε επεξεργασία λυμάτων και προώθηση της περαιτέρω επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Νοικοκυριά στην περιφέρεια της Γαλλίας Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή παράγουν πολύ περισσότερα απόβλητα από τον εθνικό μέσο όρο. Με τη στήριξη της καινοτομίας σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων θα μειωθεί σημαντικά ο όγκος των αποβλήτων των νοικοκυριών που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα. Επίσης, θα τονωθεί η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας της περιοχής.

Τέλος, στις παλιές κατοικίες του Βελγίου, τα νοικοκυριά χρησιμοποιούν 70 % παραπάνω ενέργεια από τον μέσο όρο στην Ευρώπη. Ένα νέο ολοκληρωμένο έργο που θα στηρίξει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ της Φλάνδρας και της Βαλονίας θα βοηθήσει να υλοποιηθούν οι πολιτικές ανακαίνισης και ανακατασκευής με σκοπό την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης. Περισσότερα από 8 500 νοικοκυριά σε πέντε πόλεις θα ανακαινιστούν, βοηθώντας έτσι το Βέλγιο να προχωρήσει με το σχέδιο της ανακαίνισης όλων των υπαρχουσών κατοικιών. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση κατά 75-80 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της χρήσης ενέργειας έως το 2050.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις