Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα βοήθησαν την ανάπτυξη των οικογενειακών επιχειρήσεων

Παρότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι συνήθως εσωστρεφείς, ωστόσο έρευνα της Deloitte έδειξε ότι οι ιδιοκτήτες τους βλέπουν τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα σαν ευκαιρία για ανάπτυξη.

Η μεγάλη πλειοψηφία (89%) της έρευνας Next-generation family businesses: Exploring business ecosystems σε 575 ερωτηθέντες σε 52 χώρες συμφώνησε ότι τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα επέτρεψαν στην εταιρεία τους να καινοτομήσει πέρα ​​από τις μεμονωμένες δυνατότητές της. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκαν για την πραγματική συμμετοχή τους σε έργα καινοτομίας, περισσότεροι από τους μισούς (53%) δήλωσαν ότι σπάνια ή και ποτέ δεν συνεργάστηκαν με άλλους οργανισμούς τα τελευταία τρία χρόνια, υποδεικνύοντας μια επίμονη απροθυμία, ορισμένων τουλάχιστον οικογενειακών επιχειρήσεων, να συνάψουν εξωτερικές συνεργασίες. Επιπλέον, το 32% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα συνεργαζόταν για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών μόνο με οργανισμούς με τους οποίους έχουν ήδη μακροχρόνια σχέση.

«Αυτό συμβαδίζει με την έμφαση που παραδοσιακά δίνουν πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις στις στενές, μακροχρόνιες συνεργασίες και στα ολιγάριθμα δίκτυα συνεργατών. Έρχεται όμως σε αντίθεση με τις πιο δυναμικές και πολυποίκιλες μορφές αλληλεπίδρασης που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα επιχειρηματικά οικοσυστήματα» δήλωσε ο Βασίλης Καφάτος, Consulting Leader και Family Business Leader της Deloitte Ελλάδος.

Εξαγορές με στόχο την πρόσβαση σε καινοτομία

Οι εξαγορές ήταν η πιο συχνή μέθοδος επιχειρηματικής σύμπραξης που ακολούθησαν οι ερωτηθέντες κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, ενώ και τα επόμενα τρία χρόνια αναμένεται να παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο. Το 30% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι επεδίωξε επιχειρηματικές συμπράξεις με στόχο να βελτιώσει την πρόσβαση της οικογενειακής επιχείρησής σε καινοτομία, ενώ επίσης η έρευνα έδειξε ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις δίνουν μεγάλη αξία στην πνευματική ιδιοκτησία, καθώς το 63% των συμμετεχόντων απάντησε ότι η κατοχή πνευματικής ιδιοκτησίας είναι «πολύ» ή «αρκετά» σημαντική για την επιχείρηση τους.

Ο Βασίλης Καφάτος συμπληρώνει «Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αισθάνονται την ανάγκη να έχουν την ιδιοκτησία και τον απόλυτο έλεγχο των πόρων που χρειάζονται για να δημιουργήσουν αξία. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις πιθανότητες να επιδιώξουν εξαγορές και όχι άλλου τύπου συμπράξεις, πιο συνεργατικές και με μικρότερο κόστος. Στα επιχειρηματικά οικοσυστήματα, οι συμμετέχοντες δεν είναι απαραίτητο να κατέχουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία ή την πνευματική ιδιοκτησία που χρειάζονται, καθώς μπορούν να επωφεληθούν από τις συνέργειες που δημιουργούνται εντός του οικοσυστήματος».

Απαιτείται ευελιξία και εξωστρέφεια

«Για να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα σύγχρονα επιχειρηματικά οικοσυστήματα, οι νέες γενιές ηγεσίας των οικογενειακών επιχειρήσεων θα πρέπει να υιοθετήσουν έναν ευέλικτο και εξωστρεφή τρόπο σκέψης που θα επιτρέπει την αξιοποίηση ποικίλων συνεργασιών. Αυτό αποτελεί μία ριζική αλλαγή στάσης που πολλοί ηγέτες οικογενειακών επιχειρήσεων ήδη γνωρίζουν ότι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν» σχολιάζει ο Βασίλης Καφάτος.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η επιχείρησή τους πρέπει να αλλάξει την προσέγγισή της και να στραφεί προς συνεργασίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις και συμμαχίες, είτε σε κάποιο βαθμό (53%), είτε ουσιαστικά (17%).

Η νέα γενιά ηγετών των οικογενειακών επιχειρήσεων έχει επίγνωση της ανάγκης για συμμετοχή σε ευρύτερα και πιο δυναμικά επιχειρηματικά οικοσυστήματα, αλλά φαίνεται να ακολουθεί μία προσεκτική προσέγγιση που σε πολλές περιπτώσεις της λείπει η απαιτούμενη ταχύτητα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις οικογενειακές επιχειρήσεις να βρουν μία ισορροπία μεταξύ του σεβασμού στην ιστορία και στην παράδοσή τους και της γρήγορης και αποφασιστικής δράσης που θα τις επιτρέψει να εκμεταλλευτούν έγκαιρα τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα και να μην μείνουν πίσω από τους ανταγωνιστές τους,

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις