Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Μπράβο Βρούτση! (*)

του Γιάννη Κωτσή-Γιανναράκη

Η “Βομβα Βρούτση” όπως τη χαρακτήρισε ο startupper.gr έφερε στο προσκήνιο πολλά θέματα που σχετίζονται όχι μόνο με τις IKE και τις Startup αλλά ευρύτερα με την καινοτομική επιχειρηματικότητα και τις πολιτικές που τη στηρίζουν. (*Σε αυτό το πλαίσιο, ο τίτλος παραφράζει τον Λόγο του Λυσία – Υπέρ Αδυνάτου:)

Ανεξάρτητα από το αν ισχύει ή όχι η πρόθεση επιβολής ασφαλιστικών εισφορών στο σύνολο των μελών των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), ήλθε στην επικαιρότητα η συζήτηση για το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, το κατά πόσο η απαλλαγή από αυτές μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την καινοτομία, και φυσικά, το πώς οι αποσπασματικές ρυθμίσεις δημιουργούν κάθε είδους παραθυράκια για εισφοροδιαφυγή, ημι-νόμιμη φοροαποφυγή και λοιπές δημιουργικές μεθόδους που αναδύονται σε περιβάλλον υψηλής φορολόγησης, χαμηλής ανταπόδοσης και παμπολλων αντικινήτρων.

Είναι γενική διαπίστωση ότι στην Ελλάδα υπάρχει εκπληκτικό ανθρώπινο δυναμικό στις επιχειρήσεις και στα πανεπιστήμια, σε τομείς που θεωρούνται αιχμής στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας. Είναι επίσης κοινό μυστικό ότι μεγάλος αριθμός των ειδικευμένων επιστημόνων και μηχανικών ειδικά από τους τομείς της Ψηφιακής Τεχνολογίας, έχει μεταναστεύσει αναζητώντας καλλίτερες αμοιβές και όρους εργασίας.

Ο ΣΕΚΕΕ, ο Σύνδεσμος των καινοτομικών επιχειρήσεων που έχω την τιμή να διευθύνω, έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα την προηγούμενη οκταετία για την ανάγκη ενίσχυσης των καινοτόμων και εξωστρεφών επιχειρήσεων, εντοπίζοντας τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα κάθε λογής αντικίνητρα και παράλληλα αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν. Μια αναπτυξιακή πολιτική για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας και την αναστροφή του Brain Drain, πρέπει να παρέχει κίνητρα με αυστηρά κριτήρια. Για να αναπτυχθούν οι υφιστάμενες καινοτόμες επιχειρήσεις που στην πλειονότητα τους είναι μικρομεσαίες αλλά και δημιουργηθούν καινοτομικά Startups που γρήγορα θα γίνουν Scale-Ups!

Ναι, απαιτείται χαμηλός φορολογικός συντελεστής και χαμηλές (επιδοτούμενες) ασφαλιστικές εισφορές στις εξωστρεφείς καινοτομικές εταιρείες και στα πρόσωπα που στελεχώνουν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης.

Ναι, χρειάζεται φορολογική απαλλαγή ιδιωτών επενδυτών (angel investors) ίση με το ποσό που επενδύουν στις καινοτόμες επιχειρήσεις καθώς και στα κέρδη που επανεπενδύονται. Ναι, πρέπει να ενισχυθούν οι δυναμικές εξωστρεφείς εταιρείες. με πρώτο βήμα τη δημιουργία ειδικού μητρώου επιχειρήσεων με υψηλό δείκτη καινοτομίας και εξωστρέφειας και βάσει αυτού μοριοδότηση σε όλες τις επενδυτικές ελαφρύνσεις.

Έτσι, θα ανέβει ο πήχης της καινοτομίας και θα μειωθούν τα παραθυράκια της κάθε είδους αποφυγής.
Οι επιχειρήσεις που θα ενισχύονται θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

● Να βασίζονται στη γνώση, να αξιοποιούν προϊόντα έρευνας και να διαθέτουν εξειδίκευση σε καινοτομικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας
● Να αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα και χρησιμοποιούν/ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες/καινοτόμες παραγωγικές διεργασίες ( που αυξάνουν τον κύκλο εργασιών ή/ και ποσοστά κερδών επί των δικαιωμάτων χρήσης τους)
● Να εμφανίζουν διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σημαντικές εξαγωγές και διείσδυση στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά
● Να κατοχυρώνουν τη Διανοητική ιδιοκτησία τους και γενικότερα να αξιοποιούν την παραγόμενη γνώση
● Να συγκροτούν συμβουλευτικές επιτροπές (Advisory Board) από πρόσωπα με εμπειρία και διεθνές κύρος
● Να επενδύουν σημαντικό ποσοστό των εσόδων τους σε έρευνα και ανάπτυξη

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να τεκμηριώνονται με μετρήσιμους δείκτες όπως:
● Ποσοστό επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη
● Ποσοστό προσωπικού απασχολούμενο σε Ε&Α /με εξειδίκευση /με μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο
● Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
● Εξαγωγές
● Διεθνείς ακαδημαϊκοί/ερευνητικοί συνεργάτες

Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά. Να διακρίνονται διεθνώς και να επιχειρούν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιλέγοντας να παραμείνουν στη χώρα και να συμβάλλουν με τις μικρές ή μεγάλες δυνάμεις τους στην ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος της καινοτομίας, συνεργαζόμενες μεταξύ τους και με τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς. Αν τις αποκτήσουμε θα μειωθούν κατά πολύ τα προβλήματα που οδήγησαν στις δηλώσεις Βρούτση και στη συγγραφή αυτού του άρθρου…

Ο Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης επιχειρεί στο διαδίκτυο, τις ηλεκτρονικές εκδόσεις και το ψηφιακό περιεχόμενο από το 1985. Από το 2011, ασκεί τα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας.
Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της Ιντερνετικής Πύλης in.gr, αρθρογράφος στις εφηµερίδες και τις άλλες εκδόσεις του ΔΟΛ καθώς και Σύμβουλος της Διοίκησης του Οργανισμού, αρμόδιος για θέματα Ψηφιακών Εκδόσεων.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις