Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Smart-Water: Συνεργασία “έκπληξη” Apifon – ΕΥΑΘ – ΕΚΕΤΑ

Η διαχείριση και ο έλεγχος των πολύτιμων φυσικών πόρων με τεχνολογικές λύσεις πέρα από την εξαγωγή αξιοποιήσιμων δεδομένων και πληροφοριών συμβάλει και στην πολυπόθητη μείωση της σπατάλης αλλά και τη γενική βιώσιμη διαχείριση τους.

Ειδικά σε ότι αφορά τους υδάτινους πόρους είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για την αξιοποίηση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα των αυτοματισμών, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα των επιχειρήσεων ύδρευσης να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τον πλέον ωφέλιμο τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους.

Με τους έξυπνους μετρητές και τη σωστή διαχείριση των συλλεγόμενων δεδομένων, τα σύγχρονα αστικά κέντρα μπορούν να διαχειριστούν έξυπνα τα δίκτυα ύδρευσης, επιτυγχάνοντας απρόσκοπτη υδροδότηση με νερό υψηλής ποιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να επιτευχθεί η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και ενέργειας, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, ενώ παράλληλα δημιουργεί οφέλη τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τις εταιρείες ύδρευσης.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε το 2017 στη Θεσσαλονίκη ένα πιλοτικό πρόγραμμα για «έξυπνες» υπηρεσίες διαχείρισης του πόσιμου νερού για οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές, με βασικό στόχο τον σχεδιασμό μιας πρωτότυπης ολοκληρωμένης υποδομής για την έξυπνη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης. Τρία χρόνια μετά η εξέλιξη του συγκεκριμένου προγράμματος έρχεται μέσα από το project SMART-WATER και αφορά σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή την «έξυπνη» υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης και τηλε-ελέγχου της κατανάλωσης και διαχείρισης της ζήτησης του νερού ύδρευσης, με πιλοτική δοκιμή υπό πραγματικές συνθήκες, στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και αποδοτικότητάς τους.

Το έργο SMART-WATER (Έξυπνη υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης της ζήτησης νερού ύδρευσης) αποτελεί μια ερευνητική συνεργασία μεταξύ της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Apifon, και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί εκατό έξυπνα υδρόμετρα και ισάριθμες ασύρματες ηλεκτροβάνες σε συνδυασμό με καινοτόμες ηλεκτρονικές διατάξεις (gateways) σε περιοχές της Καλαμαριάς και του Κέντρου της Θεσσαλονίκης, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει να χρησιμοποιείται η web εφαρμογή από τους συγκεκριμένους καταναλωτές.

Μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ συσκευών που έχει δημιουργήσει η Apifon, ο καταναλωτής της ΕΥΑΘ έχει ουσιαστικά τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την κατανάλωση του νερού από το κινητό ή τον υπολογιστή του. Ειδικότερα, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, τα υδρόμετρα και η κεντρική βάνα ύδρευσης συνδέονται με τη συσκευή του καταναλωτή, μέσω εφαρμογής και έτσι επιτυγχάνεται:

• Άμεση ενημέρωση και έλεγχος της κατανάλωσής του όπου κι αν βρίσκεται.
• Έγκαιρη αντιμετώπιση διαρροών, μέσω άμεσης ειδοποίησης.
• Άμεσος έλεγχος της παροχής νερού και χειρισμός της κεντρικής βάνας ύδρευσης με ένα μόνο κλικ από το κινητό ή τον υπολογιστή του.

Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα επιτρέψει την ανίχνευση και αποτύπωση μοτίβων κατανάλωσης στις επαναλαμβανόμενες περιοδικά αιχμές ζήτησης νερού, τη δημιουργία στατιστικών μοντέλων της ζήτησης και την εξαγωγή προφίλ κατανάλωσης. Ακόμη, θα παρέχει δυνατότητες για νέες εφαρμογές στην ΕΥΑΘ ΑΕ, όπως τα τιμολόγια προσαρμοσμένων στα καταναλωτικά προφίλ ομάδων χρηστών (πχ τιμολόγια χρονοχρέωσης, τιμολόγια κρίσιμης αιχμής) και αυτόματες ειδοποιήσεις προς τους διαχειριστές του δικτύου και προς τους καταναλωτές σε περίπτωση διαρροής, καλλιεργώντας έτσι την περιβαλλοντολογική συνείδηση.

O Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. δήλωσε σχετικά: “Η ψηφιακή μετάβαση είναι για την ΕΥΑΘ μονόδρομος, ειδικά μετά το νέο περιβάλλον που διαμορφώνει η πανδημία. Τα θέματα της τεχνολογίας και της data driven innovation βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας μας και στρατηγικός μας στόχος είναι η μέγιστη αξιοποίηση των big data που θα συλλέγουμε καθημερινά μέσα από τα δίκτυά μας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ένα πρώτο μεγάλο βήμα είναι η πιλοτική εφαρμογή των «έξυπνων υδρομέτρων» στο πλαίσιο του λεγόμενου smart metering, σε περιοχές της Καλαμαριάς και του κέντρου της Θεσσαλονίκης, με πολύ ενδιαφέροντα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Θέλουμε να μεταβούμε σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή, η οποία θα αξιοποιεί τεχνολογίες τηλεμέτρησης και τηλεελέγχου για την «έξυπνη» διαχείριση αφενός της βάνας από την πλευρά του καταναλωτή και αφετέρου του δικτύου ύδρευσης από τη δική μας πλευρά. Με ένα τέτοιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο ‘μάνατζμεντ’ και από την ΕΥΑΘ αλλά και από τον τελικό χρήστη, θα διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα και τη βιωσιμότητα των υδατικών μας πόρων στη Θεσσαλονίκη”.

Ο Κωνσταντίνος Στρουμπάκης, CEO και Founder της Apifon δήλωσε σχετικά:
Οι έξυπνες πόλεις της νέας εποχής απαιτούν και έξυπνες λύσεις μέσω συνεργιών που θα δημιουργήσουν μετρήσιμα οφέλη τόσο για τις εταιρείες, όσο και για τους καταναλωτές. Η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και η ορθή χρήση τους είναι βασικά συστατικά στην εξίσωση της βιώσιμης ανάπτυξης και η τεχνολογία μας δίνει λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων κατανάλωσης θα παρέχει νέες δυνατότητες για την μελέτη και κατανόηση του τρόπου χρήσης του νερού. Έχοντας ήδη αναπτύξει μια μεγάλης κλίμακας cloud υποδομή για την ασφαλή διαχείριση και την αξιόπιστη δρομολόγηση μηνυμάτων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, η Apifon εφαρμόζει την τεχνογνωσία της για να προσφέρει λύσεις“.

O Δρ. Ι. Κομπατσιάρης, Υπεύθυνος του Εργαστήριου Γνώσης, Πολυμέσων και Κοινωνικών Δικτύων του ΕΚΕΤΑ δήλωσε σχετικά:
Στα πλαίσια του έργου SMART-WATER υλοποιήθηκαν σύγχρονα εργαλεία για την οπτικοποίηση των μετρητικών δεδομένων κατανάλωσης ύδατος σε ένα φιλικό, εύχρηστο προς το χρήστη διαδραστικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν καινοτόμες μεθοδολογίες ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας για την υλοποίηση μοντέλων πρόβλεψης της κατανάλωσης νερού, την ανίχνευση διαφορετικών τύπων χρήσης πόσιμου νερού, καθώς και για τον εντοπισμό διαρροών. Απώτερος στόχος είναι η υποστήριξη των εταιρειών ύδρευσης, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της ΕΥΑΘ ΑΕ, για την ορθολογική διαχείριση των συστημάτων υδροδότησης στο αστικό κέντρο, τη μείωση της σπατάλης νερού λόγω απωλειών, καθώς και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές“.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις