Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Ελλάκτωρ: Ενοποιημένος τζίρος 1,04 δισ. ευρώ το 2022

Ο όμιλος Ελλάκτωρ έχει εισέλθει πλέον, σε μία βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.

Στο ποσό των 1,04 δισ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών ομίλου Ελλάκτωρ το 2022 (ετήσια μεταβολή +14%). Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 239 εκατ. ευρώ για το 2022 (ετήσια μεταβολή +45%), εκ των οποίων 164 εκατ. ευρώ αφορούν συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) για το 2022 ανήλθαν στα 68 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 29 εκατ. ευρώ το 2021, εκ των οποίων τα 18 εκατ. ευρώ αφορούν συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Τα κέρδη μετά από φόρους (ΚΜΦ) ανήλθαν στα 519 εκατ.ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κερδών 497 εκατ. ευρώ που αφορούν στην πώληση του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τα καθαρά διαθέσιμα ανήλθαν στα 182 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρού δανεισμού 578 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021

Η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε στις 31.12.2022 ανήλθε σε 508 εκατ. ευρώ και στις 31.12.2021 στα 470 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2022, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε: «Το 2022 αποτέλεσε ένα κομβικό ορόσημο για τον όμιλο Ελλάκτωρ. Με την στρατηγική εξυγίανσης της κεφαλαιακής δομής και επιτυχούς αναδιάρθρωσης που ακολουθήσαμε τα τελευταία δυο χρόνια πετύχαμε την αντιστροφή της αρνητικής πορείας των προηγουμένων ετών, με επιστροφή στην ανάπτυξη των εργασιών κατά 17% την διετία, και την είσοδο σε νέο κύκλο σημαντικά αυξημένης κερδοφορίας όπως αποτυπώνεται στα καθαρά κέρδη του 2022, ύψους 519 εκατ. ευρώ. Από υπερδανεισμένη επιχείρηση του παρελθόντος κατορθώσαμε να αποπληρώσουμε το σύνολο του εταιρικού δανεισμού και να είμαστε από τις ελάχιστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα με καθαρά ταμειακά διαθέσιμα 182 εκατ. ευρώ. Σαν αποτέλεσμα της, σημαντικά αυξημένης, κερδοφορίας μας, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώνονται στο τέλος του 2022 σε 913 εκατ. ευρώ, καθιστώντας μας, μια από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις στο κλάδο των υποδομών της Ελλάδας.

Το 2022, ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου ΑΠΕ με σύσταση της ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS AE, θυγατρικής της MORE κατά 75%, και στην οποία η Ελλάκτωρ συμμετέχει με ποσοστό 25%, με τίμημα για την εν λόγω μεταβίβαση που ανήλθε σε 671,5 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αυτή, όπως και η πλήρης εξαγορά του Διεθνούς Ομολόγου (ονομαστικής αξίας 670 εκατ. ευρώ), δύο έτη νωρίτερα από τη λήξη του έχει θωρακίσει κεφαλαιακά τον Όμιλο, επιτρέποντας την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων σε όλους τους κλάδους δραστηριότητάς του. Σε ότι αφορά στην Κατασκευή, κεφαλαιοποιώντας μια επιτυχημένη στρατηγική αναδιάρθρωσης, ο κλάδος επανήλθε σε ανοδική πορεία, με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές σε όρους ανάπτυξης και λειτουργικής κερδοφορίας. Η ανταγωνιστική ανάκαμψη του κλάδου σε μόλις δύο χρόνια αποτυπώνεται τόσο στο ανεκτέλεστό του, ύψους 2,9 δισ. ευρώ (αύξηση πάνω από 60% σε σχέση με το 2020) και την αύξηση των εσόδων του κατά 20%, όσο και στην αύξηση της οικονομικής αξίας του, ως αυτή αποτυπώθηκε στην πρόσφατη συναλλαγή πώλησής του στην Intrakat.

Ο όμιλος Ελλάκτωρ έχει εισέλθει πλέον, σε μία βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.

Στηριζόμενος στο νέο του επιχειρηματικό μοντέλο θα συνεχίζει να ισχυροποιεί τη θέση του στον ευρύτερο κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα, με γνώμονα τη δημιουργία μίας σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους καθώς και την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα».

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις