Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Παρουσιάστηκε η @SiG, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της “Study in Greece”

Η @SiG προσφέρει αυτοματοποίηση στο σύνολο της διαδικασίας, από την προώθηση και προβολή, την αίτηση ως και την αποδοχή σε ένα πρόγραμμα, συμβάλλοντας στην απλοποίηση των διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού πανεπιστημίου.

Με τη συμμετοχή μελών όλων των ελληνικών πανεπιστημίων πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, της “Study in Greece“, για τις αιτήσεις στα διεθνή προγράμματα των ελληνικών πανεπιστημίων, τη Δευτέρα 15/1. Πρόκειται για την πλατφόρμα διαχείρισης των αιτήσεων των διεθνών φοιτητών στα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων, η οποία διοργανώθηκε και αναπτύχθηκε από την “Study in Greece”, τον εθνικό φορέα για την υποστήριξη της διεθνοποίησης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Συγκεριμένα, μέσω της @SiG (Apply to Study in Greece – AtSiG) προσφέρεται μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υπηρεσία με στόχο την προβολή των διεθνών προγραμμάτων σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων και την ενιαία διαχείριση της διαδικασίας των αιτήσεων, παρέχοντας πολλαπλά οφέλη στους υποψήφιους φοιτητές, στις γραμματείες των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών αλλά και των πανεπιστημίων συνολικά.

Η @SiG προσφέρει αυτοματοποίηση στο σύνολο της διαδικασίας, από την προώθηση και προβολή, την αίτηση ως και την αποδοχή σε ένα πρόγραμμα, συμβάλλοντας στην απλοποίηση των διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού πανεπιστημίου.

Η πλατφόρμα διευκολύνει τους υποψήφιους φοιτητές να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες σπουδών στην Ελλάδα, να συγκρίνουν προγράμματα και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξουν σε μια πληθώρα ιστοσελίδων για την ενημέρωσή τους και την υποβολή -και παρακολούθηση – των αιτήσεών τους. Ταυτόχρονα, η @SiG επιτρέπει στις γραμματείες των ακαδημαϊκών προγραμμάτων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις αιτήσεις που λαμβάνουν και να προβάλλουν τα προγράμματά τους σε όλους τους ενδιαφερόμενους και μάλιστα χρησιμοποιώντας μια ενιαία πλατφόρμα που τους παρέχει εγγυημένη τεχνική υποστήριξη και αποτελεί μέρος της εθνικής στρατηγικής για τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων.

Στόχος της λειτουργίας της @SiG αποτελεί η δημιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικού ψηφιακού οικοσυστήματος που θα κάνει ευκολότερη την προσέλκυση των διεθνών φοιτητών και την επικοινωνία τους με τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και θα εξυπηρετεί ευρύτερα τους στόχους της διεθνοποίησης, δίνοντας, για παράδειγμα, τη δυνατότητα στα Ελληνικά Προξενεία να ενημερώνονται άμεσα για την αποδοχή ενός/μιας φοιτητή/φοιτήτριας σε ένα διεθνές πρόγραμμα, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό την έκδοση visa. Επίσης, έχοντας ως προτεραιότητα το στόχο «καμία αίτηση χαμένη», η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να προτείνει, στους φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έγιναν δεκτοί σε κάποιο πρόγραμμα, εναλλακτικές προτάσεις για σπουδές στα θεματικά πεδία των ενδιαφερόντων τους.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις