Η Gridustry δημιουργεί το PowerTrade, μία πλατφόρμα P2P ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένη στο Blockchain

Μέσω της πλατφόρμας, θα προσφέρονται πακέτα με τα οποία καταναλωτές και αγοραστές θα παίρνουν και θα δίνουν ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα πιστοποιείται για τη γνησιότητα της.

Η ενεργειακή μετάβαση αλλάζει ταχύτατα την κλασσική μορφή της ενεργειακής αγοράς, ενώ σε συνδυασμό με τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργούνται πλέον πλατφόρμες διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων και αγορών.  

Η ψηφιοποίηση των αγορών και η κλιμάκωση του εύρους των δεδομένων έχουν οδηγήσει τον τομέα της ενέργειας στην εύρεση βιώσιμων εφαρμογών με σκοπό να δημιουργηθεί ένα έξυπνο πράσινο οικοσύστημα.  

Οι ανανεώσιμες πηγές, η αύξηση της ηλεκτροκίνησης και η ζήτηση για νέες μορφές ενέργειας πέραν του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για έξυπνες εφαρμογές που θα διευκολύνουν τη διανομή ενέργειας μεταξύ των δικτύων και ταυτόχρονα θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσφέροντας ασφάλεια, διαφάνεια, ταχύτητα και ευχρηστία. Η ελληνική έρευνα έχει ήδη λύσεις, δημοσιεύσεις και ιδέες που μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να λύσουν μεγάλα ζητήματα.  

Η αξιολόγηση ιδεών από το Deep Science, επιπέδου TRL1/TRL2 (technology readiness level), η χρηματοδότησή τους με “flash track” διαδικασίες και η καθοδήγηση τους, μέσω ενός Venture Scientific Builder Tech Transfer μοντέλου, για δημιουργία IP και deeptech Startup, είναι το επόμενο μεγάλο βήμα που έρχεται το 2022.  

Η Gridustry, καινοτομεί σχεδιάζοντας μέσα στο 2022 να κυκλοφορήσει την πρώτη έκδοση του PowerTrade, πλατφόρμα αποκεντρωμένης κατανομής ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την αγοραπωλησία και διαχείριση της ενέργειας μεταξύ παραγωγών – καταναλωτών και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κατανεμημένης αγοράς για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) με έμφαση στα κοινοτικά ενεργειακά συστήματα και σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα ΑΠΕ.  

Το PowerTrade αποτελεί deep tech science και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάσεων ισχύος (Power Purchase Agreements – PPAs), οι οποίες θα πιστοποιούν την γνησιότητα της πράσινης ενέργειας μέσω της έκδοσης πιστοποιητικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Renewable Energy Certificates – RECs).  

Οι τρείς συνιδρυτές της Gridustry, Χρήστος ΡουμελιώτηςΒασίλειος Μπαλάφας, Αναστάσιος Γαρίνης είναι θετικοί όσον αφορά στην προοπτική της πλατφόρμας και τη δημιουργία μιας νέας χρηματιστηριακού τύπου αγοράς ενέργειας. Ακόμη, τονίζουν ότι το σημαντικότερο για την εταιρεία είναι να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, όπως βιοιατρική, με στόχο την δημιουργία βιώσιμων λύσεων αξιοποιώντας τις δυνατότητας του ψηφιακού μετασχηματισμού και των νέων τεχνολογιών. 

Η τεχνολογία blockchain στον τομέα της ενέργειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των κατανεμημένων ενεργειακών πόρων και παρέχει στις εταιρείες πιο οικονομικά αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις για την καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων των ενεργειακών συναλλαγών.  

Επιπλέον, ο τομέας της ενέργειας έχει τον μεγαλύτερο αριθμό υλοποιημένων έργων blockchain στην ενέργεια και επενδύσεων Έρευνας και Ανάπτυξης. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα της ενέργειας και οι εταιρείες κοινής ωφέλειας έχουν υποστηρίξει ότι το blockchain θα μπορέσει ενδεχομένως να προσφέρει λύσεις στις προκλήσεις της ενεργειακής βιομηχανίας.  

Ο Γερμανικός Οργανισμός Ενέργειας ισχυρίζεται ότι οι τεχνολογίες blockchain έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των σημερινών ενεργειακών πρακτικών και διαδικασιών, μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη πλατφορμών IoT και ψηφιακών εφαρμογών και μπορούν να προσφέρουν καινοτομία στις ενεργειακές συναλλαγές P2P και στην αποκεντρωμένη παραγωγή.  

Μέσω του PowerTrade, η Gridustry φιλοδοξεί να μετασχηματίσει τον ενεργειακό τομέα οδηγώντας τον προς τις ανανεώσιμες πηγές, άρα και σε ένα πιο βιώσιμο και καθαρό περιβάλλον.  

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις