Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Μεγάλη πανευρωπαϊκή διάκριση για την Cyber Noesis

Η εταιρεία βραβεύτηκε στον διαγωνισμό «Defence Innovation Prize 2023»

Η Cyber Noesis διακρίθηκε πανευρωπαϊκά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας -European Defence Agency (EDA) στις 30 Νοεμβρίου 2023 κατακτώντας το βραβείο στον διαγωνισμό «Defence Innovation Prize 2023», στηνκατηγορία «Technologies for Communication and Information Systems». Η βράβευση, αφορά σε πρόταση που υπέβαλεσε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Ασφάλειας Πληροφοριώντου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, η οποία είχε τίτλο «AI-assisted dynamic risk management for context -aware access control in Zero Trust Architectures».

Η λύση που προτάθηκε, εισάγει μια καινοτόμο προσέγγιση για την προστασία των πόρων των οργανισμών έναντι υφιστάμενων και αναδυόμενων απειλών στον κυβερνοχώρο, συνδυάζοντας τρεις βασικούς ερευνητικούς τομείς: την Αρχιτεκτονική Μηδενικής Εμπιστοσύνης (Zero Trust Architecture -ΖΤΑ), τη Διαχείριση και Διάδοση Πληροφοριών σχετικά με απειλές στον κυβερνοχώρο (Cyber Threat Intelligence) καθώς και τη Δυναμική Διαχείριση Κινδύνων (Dynamic Risk Management).

Η ενίσχυση των Aρχιτεκτονικών Mηδενικής Eμπιστοσύνης αποσκοπεί στον έλεγχο πρόσβασης και λήψης αποφάσεων με βάση τουφιστάμενο επίπεδοκινδύνου. Η προτεινόμενη δυναμική διαχείριση κινδύνων, με τη χρήση τηςτεχνητής νοημοσύνης, στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης υπό όρους, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίεςσε (σχεδόν) πραγματικό χρόνο τόσο για απειλές,όσο και για ευπάθειες. Η λύση αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια των στρατιωτικών επικοινωνιακών συστημάτων και να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των κρίσιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι νικητές των βραβείων του EDA αποκτούν πρόσβαση στο δίκτυο εμπειρογνωμόνων του EDA, έχοντας την ευκαιρία να δημιουργήσουν πολύτιμες συνεργασίες για να αξιοποιήσουν και ευκαιρίες χρηματοδότησης του EDA και της ΕΕ. Οι προτάσεις που κρίνονται σε υψηλό επίπεδο από την επιτροπή αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των νικητών, θα παρουσιαστούν στις ομάδες τεχνολογίας ικανοτήτων της EDA,γνωστές ως CapTechs, σε ένα ειδικό εργαστήριο για να διερευνηθούν τρόποι εφαρμογήςτους στους τομείς ευθύνης των CapTechs.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις