Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή
Άρθρα με την ετικέτα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Lidl Ελλάς: Με προσήλωση δείχνει το δρόμο για μια βιώσιμη Ελλάδα

Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητάς της, η εταιρεία προχώρησε στην παρουσίαση της έβδομης κατά σειρά Μελέτης Κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης και της τρίτης κατά σειρά Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

LEROY MERLIN: Αποστολή της ένα ασφαλές και βιώσιμο σπίτι

Tην πρώτη της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Report), καθώς και το πρώτο της Κοινωνικοοικονομικό Αποτύπωμα, δημοσιεύει η LEROY MERLIN Ελλάδος για τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα για το έτος 2021.

ΕΥ Ελλάδος: Δημοσίευσε την πρώτη της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, για το οικονομικό έτος 2022

Η ΕΥ Ελλάδος εξέδωσε την πρώτη της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία περιγράφει τη διοικητική προσέγγιση της εταιρείας, καθώς και τις πρακτικές και τις επιδόσεις της στα ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτά προέκυψαν από την…

Παπαστράτος: Δεύτερη Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Παπαστράτος έχοντας θέσει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, δημοσιεύει τη 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 και παρουσιάζει τις δεσμεύσεις της που έγιναν πράξεις.