Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για πληροφορίες ESG

Η δημιουργία του ATHEX ESG Data Portal αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών που  αφορούν τη συλλογή και αποστολή πληροφοριών ESG των εταιρειών προς το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο των συνεχών δράσεων που υλοποιεί για την ενίσχυση  της εταιρικής διαφάνειας και την ανάδειξη των βιώσιμων επενδύσεων στην ελληνική κεφαλαιαγορά, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου ψηφιακού εργαλείου συλλογής ESG Πληροφοριών ATHEX  ESG Data Portal.

Η δημιουργία του ATHEX ESG Data Portal αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών που  αφορούν τη συλλογή και αποστολή πληροφοριών ESG των εταιρειών προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το νέο ATHEX ESG Data Portal αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ResNovae – Sustainability  & Investment Consultants, και την υποστήριξη της Πλατφόρμας ESGenius! The Sustainability OS.

Το ATHEX ESG Data Portal θα είναι σε πρώτη φάση διαθέσιμο για την καταχώρηση στοιχείων από τις  εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε επόμενη φάση, εντός του 2023, τα δεδομένα που  θα καταχωρούνται από τις εταιρείες θα είναι διαθέσιμα μέσω ψηφιακών υπηρεσιών για χρήση από  επενδυτές, αναλυτές και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Η πλατφόρμα αυτή έχει ως στόχο να λειτουργήσει σαν κεντρικό σημείο συγκέντρωσης ESG δεδομένων  για ελληνικές εταιρείες, εισηγμένες και μη, αλλά και για επενδυτές που επιθυμούν να βρίσκουν τυποποιημένες, και κατά συνέπεια ευκολότερα συγκρίσιμες πληροφορίες, σχετιζόμενες με τις ESG  δράσεις των εταιρειών.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων που λαμβάνει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου  Αθηνών για την κινητοποίηση του οικοσυστήματος σε θέματα που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία  και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG), ανταποκρινόμενος στον θεσμικό του ρόλο στην ελληνική  κεφαλαιαγορά. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, συμμετοχή στην πρωτοβουλία  “Sustainable Stock Exchanges” των Ηνωμένων Εθνών, την έκδοση του “Οδηγού Δημοσιοποίησης ESG  Πληροφοριών”, τη δημιουργία του “ATHEX ESG Δείκτη” και της πληροφοριακής ενότητας “ΑTHEX  BONDS GREENet” καθώς και τη διοργάνωση σειράς σεμιναρίων με τίτλο “ESG Executive Course”.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο (https://esgdataportal.athexgroup.gr).

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις