Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Έρευνα της Grant Thornton για το Γυναικείο Επιχειρείν: Στο 33,5% η εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως το 2024

Όλα αυτά τα χρόνια ο αριθμός των γυναικών σε υψηλές θέσεις ευθύνης κατέγραψε μεν σταθερή άνοδο, αλλά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. 

Το 2024 σηματοδοτεί ένα έτος ορόσημο για την έρευνα της Grant Thornton σχετικά με το Γυναικείο Επιχειρείν, αφού συμπληρώνονται 20 χρόνια από τότε που ξεκίνησε για πρώτη φορά η καταγραφή του ποσοστού των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως από την εταιρεία. Όλα αυτά τα χρόνια ο αριθμός των γυναικών σε υψηλές θέσεις ευθύνης κατέγραψε μεν σταθερή άνοδο, αλλά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. 

Το γυναικείο επιχειρείν σε παγκόσμια κλίμακα 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα της Grant Thornton, “Women in Business 2024”, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως, κατέγραψε περαιτέρω άνοδο κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2024, στο 33,5%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 35%. Πλέον, η συνολική άνοδος από το 2004 έως σήμερα ανέρχεται στις 14,1 ποσοστιαίες μονάδες. 

Το εν λόγω ποσοστό παγκοσμίως παρέμεινε πάνω από το όριο του 30% που απαιτείται για να επιτευχθεί σημαντική αλλαγή σε επίπεδο εκπροσώπησης, για τέταρτο συνεχόμενο έτος, ενώ εφόσον ο τρέχων ρυθμός ανόδου διατηρηθεί, μέχρι το 2025 θα αγγίξει το 34%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, από την έρευνα προκύπτει ότι όλες οι ήπειροι παραμένουν για ακόμα ένα έτος πάνω από το ποσοστό-ορόσημο του 30%, ενώ ειδικότερα η περιοχή της Αφρικής κατέγραψε περαιτέρω άνοδο σε σχέση με το 2023, φτάνοντας στο 41%. 

Όσον αφορά στους ρόλους που κατέχουν οι γυναίκες παγκοσμίως, παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις σε σχέση με το 2023, καθώς το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν θέσεις Διευθύνουσας Συμβούλου (CEO) / Γενικής Διευθύντριας (MD) κατέγραψε σημαντική πτώση κατά 9 μονάδες, στο 19%, ενώ αντίθετα το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις Chief Finance Officer (CFO) αυξήθηκε στο 39%, από 38% προηγουμένως. Παράλληλα, πτώση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σημειώθηκε στα ποσοστά των γυναικών σε θέσεις Chief Operating Officer (COO) και Chief Information Officer (CIO), στο 23% και το 21% αντίστοιχα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2012 έως σήμερα, έχει σημειωθεί άνοδος στα ποσοστά των γυναικών σε όλους τους ρόλους, με τις μεγαλύτερες ανόδους να καταγράφονται στις θέσεις Human Resources Director (+35 ποσοστιαίες μονάδες) και Chief Finance Officer (+27 ποσοστιαίες μονάδες).

 

Με αφορμή τα παραπάνω στοιχεία, ο κ. Βασίλης Καζάς, Managing Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Από το 2004 έως σήμερα βλέπουμε ότι το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως καταγράφει σταθερή άνοδο, γεγονός που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στην προσπάθεια που γίνεται για την επίτευξη πλήρους ισότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διακρίνουμε μία επιβράδυνση στον ρυθμό ανόδου, καταδεικνύοντας ότι απαιτούνται περισσότερες ουσιαστικές δράσεις από τις επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Η περαιτέρω άνοδος του ποσοστού των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις και η επίτευξη πλήρους ισότητας σε όλα τα επίπεδα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για την Grant Thornton στην Ελλάδα και όλες μας οι δράσεις κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι ενέργειες που καταργούν κάθε είδος στερεοτύπων, διακρίσεων και προκαταλήψεων αποτελούν την μοναδική οδό προς την επίτευξη ισότητας σε κάθε πτυχή της κοινωνίας μας, και σε αυτό το μονοπάτι θα συνεχίζουμε να βαδίζουμε, παροτρύνοντας παράλληλες όλες τις επιχειρήσεις να πράξουν το ίδιο».

Η εικόνα του γυναικείου επιχειρείν στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις κατέγραψε πτώση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες το 2024, στο 32% έναντι 37% το περασμένο έτος. Συνολικά, βέβαια, από το 2004 μέχρι σήμερα, το σχετικό ποσοστό έχει σημειώσει άνοδο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. 

Παράλληλα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση κατέγραψε σημαντική άνοδο στο 19% έναντι 11% το 2023. Σε σύγκριση με το 2012, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων, σημειώθηκε πτώση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έρευνα, στην Ελλάδα το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν έστω και μια γυναίκα σε ανώτερες διοικητικές θέσεις ανέρχεται στο 81%, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο 91% και παγκοσμίως στο 93%. 

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται σε θέσεις Chief Executive Officer (CEO) και Managing Director κατέγραψε αξιοσημείωτη άνοδο στο 27% έναντι 14% το 2023. Αξίζει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο ποσοστό αποτελεί το 6ο υψηλότερο ποσοστό γυναικών σε θέσεις CEO και Managing Director, ανάμεσα στις 28 χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα της Grant Thornton για το Γυναικείο Επιχειρείν. 

Ταυτόχρονα, όσον αφορά στο ποσοστό γυναικών σε θέσεις Chief Finance Officer (CFO), υπήρξε μεγάλη πτώση στο 22% έναντι 34% το 2023, ενώ την ίδια στιγμή το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις Chief Operating Officer (COO) σημείωσε άνοδο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, που βρισκόταν στο 16%. Το ποσοστό γυναικών σε θέσεις Chief Information Officer (CIO), παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το 2023, στο 7%.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι το 79,4% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα στην Ελλάδα εφαρμόζουν ένα μοντέλο εργασίας μόνο από το γραφείο, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 36,1%. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που ενδεχομένως να συνδέεται και με την εξέλιξη των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. 

Επιπρόσθετα, το 52,6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δήλωσαν ότι θεωρούν τη στρατηγική τους σε θέματα Ενσωμάτωσης και Ίσης Εκπροσώπησης αποτελεσματική, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τις άλλες χώρες που μετείχαν στην έρευνα. Επιπλέον, το 67% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσαν ότι υπολογίζουν την ισότητα σε επίπεδο αμοιβών ανάμεσα στα δύο φύλα ως παράγοντα άμεσα συναρτημένο σε σχέση με τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, ποσοστό που ήταν επίσης το υψηλότερο απ’ όλες τις χώρες που έλαβαν μέρος στην έρευνα.

Με αφορμή τα παραπάνω δεδομένα, η κ. Κατερίνα Κουλούρη, Partner, Head of People Experience & Culture της Grant Thornton στην Ελλάδα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα δεδομένα της φετινής έρευνας καταδεικνύουν ότι η πορεία των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις συνδέεται άμεσα με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με την ψυχολογική ασφάλεια στον χώρο εργασίας, καθώς και με την ευελιξία στα μοντέλα εργασίας. Το να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ένα ασφαλές και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, στο οποίο θα μπορούν να αισθάνονται άνετα με το να είναι ο εαυτός τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο να σημειωθεί ουσιαστική αλλαγή στην κοινωνία μας. Την ίδια στιγμή, η ύπαρξη μίας ολιστικής στρατηγικής DE&I συμβάλλει στην επίτευξη ισότητας σε κάθε επίπεδο ενός οργανισμού. Παρά την επιβράδυνση που σημειώνεται στο ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως, οι δρόμοι προς την επίτευξη πλήρους ισότητας γίνονται ολοένα και πιο ξεκάθαροι. Απομένει από τις ίδιες τις επιχειρήσεις να τους κατανοήσουν και να τους ακολουθήσουν».

Από την πλευρά της, η κ. Αλεξάνδρα Μπαλτούκα, Partner, Head of Marketing & Client Experience της Grant Thornton στην Ελλάδα υπογραμμίζει: «Η συμπλήρωση 20 χρόνων από την έναρξη της έρευνας της Grant Thornton για το Γυναικείο Επιχειρείν φέρνει ξανά στην επιφάνεια μία σημαντική διαπίστωση: παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις ιστορικά παγκοσμίως (από 19,4% το 2004 στο 33,5% το 2024), παρατηρείται διεθνώς επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης, υποδηλώνoντας επίμονα εμπόδια και προκλήσεις που εμποδίζουν την πρόοδο των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από τις επιχειρήσεις, την πολιτεία και την κοινωνία συνολικά για την άρση των συστημικών φραγμών, την προώθηση πρακτικών ηγεσίας χωρίς αποκλεισμούς και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι γυναίκες θα έχουν ίσες ευκαιρίες να ανέλθουν και να επιτύχουν σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Είναι αναγκαίο να γίνουν περισσότερες και πιο ουσιαστικές ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί η ίση εκπροσώπηση. H Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην 6η θέση όσον αφορά στις γυναίκες σε θέσεις CEO, αναδεικνύοντας την καθοριστική συμβολή που μπορούν να έχουν οι γυναίκες σε νευραλγικές θέσεις ενός οργανισμού. Ωστόσο, η επόμενη ημέρα για τη δημιουργία μίας κοινωνίας χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις, απαιτεί μία ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο σκέψης, στην νοοτροπία και στις αντιλήψεις κάθε ατόμου μεμονωμένα».

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις