Νέα ευρωπαϊκή σύμπραξη ESNA για τις “χώρες των Startups”

Το ESNA αποτελεί μια πολυεθνική συμμαχία με στόχο την ανάπτυξη περισσότερων Startups, ξεκινώντας από την Πορτογαλία.

Η πορτογαλική κυβέρνηση, σε συνεργασία με 26 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκαινίασε πρόσφατα την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τα Έθνη των Νεοφυών Επιχειρήσεων (ESNA). 

Η European Startup Nations Alliance (ESNA) είναι ένας νέος φορέας που θα υποστηρίξει 26 κράτη μέλη της ΕΕ και την Ισλανδία, τα οποία, έχοντας υπογράψει τη δήλωση EU Startup Nations Standard (EU SNS) τον Μάρτιο του 2021, δεσμεύονται να εξασφαλίσουν στις εγχώριες νεοφυείς επιχειρήσεις τις καλύτερες συνθήκες για να αναπτυχθούν σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους. 

Το ESNA θα ενισχύσει το εγχείρημα αυτών των χωρών, ώστε να αναδειχθούν σε “έθνη νεοφυών επιχειρήσεων”, προωθώντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση συγκεκριμένων αλλαγών και την παρακολούθηση της προόδου. 

Το ESNA θα συνεργαστεί στενά με τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υπογράψει το SNS της ΕΕ, υποστηρίζοντας τους στα εξής 8 βήματα στον χώρο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας: 

  1. Στην ταχεία δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την ομαλή τους είσοδο στην αγορά (π.χ. σύσταση νέας εταιρείας εντός μίας ημέρας), 
  2. Στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων (π.χ. ταχύτερη διαδικασία εύρεσης ταλέντων στον τομέα της τεχνολογίας από χώρες εκτός ΕΕ), 
  3. Στα δικαιώματα αγοράς μετοχών (π.χ. μη φορολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών πριν από την εξαργύρωση τους), 
  4. Σε δράσεις καινοτομίας και ρύθμισης (π.χ. ρυθμιστικά sandboxes που επιτρέπουν στις νεοσύστατες επιχειρήσεις να πειραματιστούν), 
  5. Καινοτομία σε σχέση με τις προμήθειες (π.χ. άρση διοικητικών εμποδίων που θα έθεταν σε μειονεκτική θέση τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην ανάπτυξη ιδεών),
  6. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση (π.χ. αύξηση του ποσού και της ποικιλίας των VC), 
  7. Κοινωνική ένταξη, διαφορετικότητα και προστασία των δημοκρατικών αξιών (π.χ. κίνητρα για την πρόσληψη ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, ηλικίας και θρησκείας), 
  8. Ψηφιακή προτεραιότητα (digital first– π.χ. όλες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ δημοσίων αρχών και Startup να γίνονται μέσω ψηφιακών διεπαφών). 

Η έναρξη του ESNA πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Web Summit στη Λισαβόνα, με την επίσημη παρουσίαση του Πορτογάλου Υπουργού Οικονομίας Pedro Siza Vieira.  

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις