Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

«Άνεμος» FinTech αλλαγής!

Η χρήση καινοτόμου τεχνολογίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αποτελεί ουσιαστικά τον ορισμό του FinTech. Πώς διαμορφώνεται σήμερα και τι θα εμπεριέχει μελλοντικά;

Κατά τη διάρκεια του 2021, το ενδιαφέρον και οι επενδύσεις στο FinTech αυξήθηκαν σημαντικά σε πολλές περιοχές του κόσμου, καταδεικνύοντας τη δυναμική και το διευρυμένο εύρος του πεδίου εφαρμογής του.

Μάλιστα, αυτή η πτυχή σε συνάρτηση με την ωριμότητα ορισμένων υποτομέων του FinTech, την ενίσχυση των επενδύσεων σε λιγότερο εξελιγμένα τμήματα, αλλά και το διαρκώς αυξανόμενο εταιρικό ενδιαφέρον, αναμένεται να διατηρήσει τις επενδύσεις σε υψηλά επίπεδα και κατά το προσεχές μέλλον. 

Ποιες, όμως, είναι οι βασικές τάσεις που επικρατούν διεθνώς στον τομέα του FinTech και αναμένεται να επιδράσουν στη μορφοποίηση υπηρεσιών, προϊόντων, δομών και πρακτικών και προς ποια κατεύθυνση;

1. Περισσότερες τράπεζες θα προσφέρουν ενσωματωμένες λύσεις

Δίχως αμφιβολία, η ενσωματωμένη χρηματοδότηση έχει εξελιχθεί τελευταία σε ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον τομέα του FinTech, ενώ συγκεντρώνει μια σταθερά ανερχόμενη δυναμική προκειμένου να αναπτυχθεί έτι περαιτέρω κατά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. 

Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιχειρούν να μεταβληθούν και σε παρόχους υπηρεσιών προς ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και που με τη σειρά τους επιδιώκουν να παράσχουν μια ξεχωριστή πελατοκεντρική εμπειρία είτε ακόμη και μια πρόταση υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ως συστατικό, όμως, μιας μεγαλύτερης και πιο σύνθετης προσφοράς.

2. Οι FinTechs θα… λανσάρονται ως οργανισμοί διαχείρισης δεδομένων 

Η ρήση πως «τα δεδομένα αποτελούν το νέο πετρέλαιο» τείνει να φθαρεί από την ταχύτητα της αλλαγής που λαμβάνει χώρα καθημερινά στην αγορά. Πλέον, πολλές FinTech εταιρείες είναι εξαιρετικά πιθανό να… επανεφεύρουν τους εαυτούς τους με την εξέλιξή τους σε οργανισμούς δεδομένων και παρόχους δεδομένων που τυχαίνει να καλύπτουν πληρωμές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες προκειμένου να διαφοροποιηθούν στα «μάτια» των επενδυτών και της ίδιας της αγοράς.

3. FinTechs με… άρωμα ESG και «εκρηκτική» ανάπτυξη 

Αποτελεί κοινό τόπο πως η δυναμική και ο εν γένει βαθμός διείσδυσης του Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) και των αντίστοιχων δεικτών του στην καθημερινότητα επιχειρήσεων και οργανισμών είναι διαρκώς αυξανόμενα, καθορίζοντας την επεξεργασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων. 

Δεδομένης της προτεραιότητας των κριτηρίων περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης που λαμβάνει χώρα ευρύτερα, εκτιμάται πως θα υπάρξει έντονο ενδιαφέρον για FinTechs με δυνατότητες ESG. Υπό αυτό το πρίσμα, συμπεριλαμβάνονται εταιρείες που επικεντρώνονται στην κλιματική αλλαγή, την εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα, αλλά και την ενθάρρυνση της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

4. Θα υπάρχει εντεινόμενος ρυθμιστικός έλεγχος των ενσωματωμένων χρηματοοικονομικών προσφορών

Η αύξηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων ή υπηρεσιών που ενσωματώνονται και παρέχονται μέσω μη ρυθμιζόμενων οντοτήτων αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερα επίπεδα ρυθμιστικής ευαισθητοποίησης και παρέμβασης κατά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, αφού οι Αρχές προσπαθούν να προστατεύσουν τους πελάτες, διευκρινίζοντας μία σειρά από «ακανθώδη» ζητήματα, όπως λ.χ. η λογοδοσία και η διαθέσιμη προσφυγή.

5. Οι «Μονόκεροι»… μετακομίζουν σε αναδυόμενες αγορές

Η πραγματικά εντυπωσιακή αύξηση του πλήθους των startups εταιρειών που υπάγονται στην κατηγορία των «Μονόκερων» είναι πολύ πιθανό να καταστήσει λιγότερο πολύτιμο το καθεστώς για τις εταιρείες στις ανεπτυγμένες αγορές.

Παρά το γεγονός πως θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό δομικό στοιχείο για startups σε αναδυόμενες αγορές και λιγότερο «ώριμους» FinTech Hubs.

«Ποταμός» επενδύσεων FinTech σε Ευρώπη, Μ. Ανατολή και Αφρική 

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος και τη σημασία της FinTech πτυχής στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και της θέσης που κατέχει στο πορτφόλιο των επενδυτών, αρκεί να σημειωθεί πως μόνο σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική οι επενδύσεις στο FinTech ανήλθαν σε δυσθεώρητα ύψη κατά τη διάρκεια του 2021. Όπου «δυσθεώρητα» αντικαταστήστε το με κάτι παραπάνω από 77 δισ. δολάρια! 

Να τονιστεί πως οι εταιρείες Venture Capital επένδυσαν περί τα 30 δισ. δολάρια στο πεδίο του FinTech στην προαναφερθείσα γεωγραφική περιοχή πέρυσι, υπερτριπλασιάζοντας το προηγούμενο υψηλό των 9,9 δισ. δολαρίων που είχαν κινηθεί οι αντίστοιχες επενδύσεις το 2020! 

Ξεχωριστή βαρύτητα στις επενδύσεις είχαν οι τομείς των payments, των ψηφιακών τραπεζών (λ.χ. N26, Revolut, Monzo bank κ.ά.), του ΙnsurΤech, αλλά και της embedded χρηματοδότησης. 

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις