Άρθρα με την ετικέτα equifund

equifund

1 ευρώ επένδυσης από το EquiFund αντιστοιχεί σε περίπου 3,7 συνολικών επενδύσεων προς τις επιχειρήσεις

Ένα ευρώ επένδυσης από το EquiFund αντιστοιχεί σε περίπου 3,7 συνολικών επενδύσεων προς τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα από τα στατιστικά στοιχεία του infographic