StartUpper

Δύο χρόνια Uni.Fund: 22 επενδύσεις, 10 εκατ. ευρώ και στο… “βάθος” exit

Το Uni.Fund, ένα από τα έξι VCs του Equifund, έκλεισε πριν από μερικές ημέρες τα δύο του χρόνια, “γιορτάζοντας” 22 επενδύσεις και αρκετά ακόμη milestones. Ποια είναι αυτά;

To Uni.Fund ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2018. Από τότε, πέραν των προαναφερθέντων επενδύσεων, έχει προχωρήσει σε follow-on investments σε τέσσερις από τις εταιρείες του portfolio του. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων πλησιάζει τα 10 εκατ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα οι εταιρείες του portfolio του Uni.Fund έχουν παρουσία με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε 38 χώρες (17 στην Ευρώπη, 10 στην Ασία, 8 στην Αμερική, 2 στην Ωκεανία και 1 στην Αφρική) κι έχουν αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν σε περισσότερα από 250 άτομα. Είναι επίσης εντυπωσιακό ότι οι εταιρείες που έλαβαν χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του 2018 κατά μέσο όρο έχουν τριπλασιάσει τα έσοδά τους μέσα σε ένα χρόνο.

Οι εταιρείες που ανήκουν στο portfolio του Uni.Fund κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες και συγκεκριμένα:

Deep Tech / Research: Είναι αυτές που προέρχονται από τον χώρο των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων και τα προϊόντα/οι υπηρεσίες τους είναι αποτέλεσμα έρευνας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 7 εταιρείες (Cyrus, FoodOxys, K-Invent, Nanoplasmas, Plin Nanotechnology, QCell και άλλη μία που πρόκειται να ανακοινωθεί σύντομα).

ΑΙ / ΙοΤ / Data: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 5 εταιρείες (bespot, Bibe Coffee, Convert Group, DTWise, Nimbata) που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI), του Internet-of-Things (ΙοΤ) και των Δεδομένων.

SaaS / ICT:  Είναι 5 εταιρείες (Allcancode, B2BWave, m-hospitality, Tekmon και μία ακόμη που θα ανακοινωθεί σύντομα) που προσφέρουν λογισμικό ως υπηρεσία (Software-as-a-Service) ή δραστηριοποιούνται στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Information Communication Technologies – ICT)

Market Innovation:  Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 5 εταιρείες (Clio Muse Tours, College Link, Exit Bee, FlexCar, Novoville) που παρουσιάζουν καινοτομία στο επιχειρηματικό τους μοντέλο ή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την αγορά.

Κάθε μία από τις εταιρείες στοχεύει σε μία ή περισσότερες αγορές. Κύριες αγορές-στόχοι των εταιρειών του portfolio του Uni.Fund στο σύνολό τους είναι οι αγορές του Λογισμικού για Επιχειρήσεις (Business/Enterprise Software), των Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης (Fast Moving Consumer Goods – FMCG), της Έρευνας Αγοράς (Market Intelligence), του Λιανικού Εμπορίου, της Υγείας και Ευεξίας, του Μάρκετινγκ και των Τεχνολογιών Διαφήμισης (AdTech), του Τουρισμού και της Ενέργειας.

Όσον αφορά τη γεωγραφική διασπορά των εταιρειών, 9 από τις 22 εταιρείες έχουν εγκαταστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό (σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Γαλλία και Κύπρο), ενώ όσον αφορά στις εγκαταστάσεις τους στην Ελλάδα, 2 στις 3 έχουν έδρα στην Αττική, ενώ οι υπόλοιπες εδρεύουν σε άλλες πόλεις (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Βόλο, Χανιά).

Στα δύο χρόνια λειτουργίας του, το Uni.Fund έλαβε και αξιολόγησε συνολικά 790 προτάσεις για χρηματοδότηση. Από αυτές ένα ποσοστό 18,4% προήλθε από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, κυρίως της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, ενώ το 15% των προτάσεων προήλθε από φορείς και δομές που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πλαίσιο του ελληνικού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας (π.χ. θερμοκοιτίδες, διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας κλπ.).

Ο Κωνσταντίνος Λαύκας, Partner του Uni.Fund, μιλά στο Startupper για την πορεία αυτή, τις επενδύσεις, τη στρατηγική αλλά και το μέλλον του fund.

Startupper: Ποιες είναι εντυπώσεις/γνώμες για τα δυο αυτά χρόνια;

Κωνσταντίνος Λαύκας: Αυτά τα δύο χρόνια ήταν πολύ γεμάτα σε εμπειρία, εκπαίδευση, δουλειά, αλλά προετοίμασαν το έδαφος για το momentum που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα για τη δημιουργία βιώσιμου οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας που θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία.

Το 2018 ξεκίνησε για το Uni.Fund με την ανίχνευση της δυναμικής των καινοτόμων επιχειρήσεων στη χώρα. Η μακρόχρονη έλλειψη χρηματοδοτικών μηχανισμών υποστήριξης των καινοτόμων επιχειρήσεων στη χώρα είχε ως αποτέλεσμα κατά τους πρώτους μήνες να δεχτούμε ένα πλήθος αιτημάτων χρηματοδότησης που δεν ανταποκρίνονταν στα standards που αναζητά ένα fund. Πολύ γρήγορα όμως, με την ανατροφοδότηση στις ομάδες που προσέγγιζαν εμάς και τα άλλα funds, με την ξεκάθαρη παρουσίαση των κριτηρίων χρηματοδότησης, με τη στενή συνεργασία με φορείς και δομές που προετοιμάζουν τις ομάδες για funding, το τοπίο ξεκαθάρισε και άρχισε να αναδεικνύεται η ποιότητα και η δυναμική της καινοτομίας που δημιουργούν Έλληνες επιχειρηματίες.

Ξεκινώντας τη δημιουργία του fund η ομάδα γνώριζε ότι έπαιρνε σημαντικό ρίσκο. Σήμερα είμαστε αισιόδοξοι και σίγουροι ότι η προσπάθεια έχει προοπτική, θα φέρει αποτέλεσμα και θα έχει και συνέχεια. Υπάρχει συνεχής ροή καινοτόμων ιδεών και προϊόντων με διεθνή προοπτική. Μια βασική «δεξαμενή» καινοτομίας, δηλαδή τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη.

Startupper: Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η σταθερή ροή Startups αλλά και να παραχθούν νέες και σχετικά υψηλού επιπέδου στη χώρα μας;

Κωνσταντίνος Λαύκας: Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση ουσιαστικά απαντά και στο ποιες θεωρούμε ότι πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις για να αξιοποιηθεί το momentum που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα και έχει τρεις άξονες: εκπαίδευση – συνέργειες – χρηματοδότηση.

Αν πάρουμε παράδειγμα από χώρες που έχουν να παρουσιάσουν σημαντικό track record στην επιχειρηματικότητα, θα δούμε ότι η εκπαίδευση παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα πρέπει να ξεκινά από μικρές ηλικίες και να ενισχύεται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εκεί είναι σημαντικό να υπάρχουν δομές που υποστηρίζουν τα πρώτα βήματα στην επιχειρηματικότητα, που ανιχνεύουν και επικοινωνούν την αξία που μπορεί να παράγει ένα Ίδρυμα ανάλογα με την ειδίκευσή του, και συνδέουν την επιστήμη με την αγορά. Υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα τέτοιων δομών σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, όμως η προσπάθεια πρέπει να οργανωθεί περαιτέρω και να γενικευτεί. Στην έρευνα υπάρχει εξαιρετική δυναμική, αλλά είναι σχεδόν παντελής η έλλειψη υποστήριξης της επιχειρηματικής αξιοποίησής της.

Από την άλλη πλευρά, αν και βλέπουμε να γίνονται αξιόλογες προσπάθειες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας από ένα πλήθος φορέων (όπως θερμοκοιτίδες, διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας, προγράμματα ανοιχτής καινοτομίας κλπ), οι προσπάθειες αυτές είναι αποσπασματικές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνέχεια. Έτσι, ομάδες οι οποίες διακρίνονται ή υποστηρίζονται σε πρώιμα στάδια, δυσκολεύονται να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα, και π.χ. να βρουν τους πρώτους στρατηγικούς πελάτες, να λάβουν αρχική χρηματοδότηση κλπ. Άρα είναι σημαντικό να υπάρξει οργάνωση και συνέργειες μεταξύ όλων των φορέων, ώστε να δημιουργηθεί μία αλυσίδα χωρίς ασυνέχειες και να υπάρχει υποστήριξη σε όλα τα στάδια, από τη σύλληψη της ιδέας ως τη χρηματοδότηση και το scale-up.

Αυτό θα βοηθήσει να δημιουργηθεί επίσης μια ενοποιημένη εικόνα του ελληνικού οικοσυστήματος και να χτιστεί η εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη, ώστε να γίνουν ελκυστικές οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις για μεγάλες εταιρείες και πολυεθνικές που έχουν τη βάση τους στην Ελλάδα και εκτός, αλλά και για άλλους σημαντικούς διεθνείς παίχτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, η διαθεσιμότητα κεφαλαίων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων είναι κρίσιμη. Η διάθεση κεφαλαίων μέσω του Equifund τα τελευταία δύο χρόνια έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να βρεθούμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Χρειάζεται όμως να υπάρξει συνέχεια για να μην επιβραδυνθεί η πορεία. Επίσης χρειάζεται να καλυφθούν κενά στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων σε πολύ πρώιμα στάδια, όπως στο στάδιο του PoC (Proof-of-Concept), που είναι κρίσιμα για να βγει μια επιχειρηματική ιδέα στην αγορά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται στην Ελλάδα.

Η κρατική υποστήριξη σε όλα τα παραπάνω είναι καθοριστικής σημασίας και είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι βλέπουμε ουσιαστικές κινήσεις να έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται σε αυτή την κατεύθυνση.

Startupper: Πώς υποστηρίζετε τις εταιρείες σας;

Κωνσταντίνος Λαύκας: Το Uni.Fund προσφέρει “hands-on” υποστήριξη, που προσαρμόζεται και υλοποιείται με συγκεκριμένες ενέργειες ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο ωριμότητας της κάθε ομάδας. Κύριος ρόλος είναι η διασύνδεση των ομάδων με οικοσυστήματα, συνεργάτες και πελάτες στο εξωτερικό.

Τη μία μέρα, για παράδειγμα, μπορεί να βρισκόμαστε στην αίθουσα συναντήσεων του Uni.Fund και να συζητάμε με μία ομάδα τις κινήσεις που κάνει για να βγάλει το προϊόν ή την υπηρεσία της στην αγορά, και την επόμενη να συνοδεύουμε μια ομάδα στην Αμερική σε κάποια σημαντική διαπραγμάτευση με πελάτη, συνεργάτη ή επενδυτή ή σε ένα global event όπου παρουσιάζει το προϊόν ή την υπηρεσία της.

Άλλες υποστηρικτικές ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν εκπαίδευση της ομάδας -από την ομάδα του Uni.Fund ή από experts που ανήκουν στο δίκτυό μας- σε σημεία στα οποία έχουμε από κοινού εντοπίσει αδυναμίες, πρόσβαση σε επαφές μας σε Ελλάδα και εξωτερικό που μπορούν -ως partners, ως πελάτες ή ως επενδυτές- να ενισχύσουν την εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας, παρακολούθηση, με τακτικές συναντήσεις και δομημένα reports, της εξέλιξης σε μία σειρά από δείκτες και της προόδου σε σχέση με συγκεκριμένα milestones κλπ.

Startupper: Ποιες είναι οι επόμενες (στρατηγικές) κινήσεις του fund;

Κωνσταντίνος Λαύκας: Η υποστήριξη των ομάδων μας, η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών για τα επόμενα στάδια ανάπτυξης και χρηματοδότησης των ομάδων αλλά και του ίδιου του Fund και η πρωτοβουλία και ενεργή συμμετοχή στις δράσεις για την ισχυροποίηση του ελληνικού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, ιδιαίτερα γύρω από τον χώρο των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, είναι οι βασικές προτεραιότητές μας.

Η κατάθεση νέων προτάσεων συνεχίζεται με σταθερή ροή και είμαστε πάντα ανοιχτοί να συζητήσουμε ιδέες που ταιριάζουν στο scope του Uni.Fund. Μεγαλύτερη έμφαση όμως έχει δοθεί σε αυτή τη φάση στην υποστήριξη των εταιρειών που έχουμε ήδη χρηματοδοτήσει και τις οποίες στηρίζουμε στα επόμενα βήματα ανάπτυξής τους. Οι επαφές με στρατηγικούς πελάτες, συνεργάτες και επενδυτές είναι στην καθημερινή μας πλέον ατζέντα.

Θεωρούμε ότι η ανάδειξη νέων ελληνικών success stories θα δώσει σημαντική ώθηση στο ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας. Το ίδιο και η οργάνωση των δομών και των συνεργειών που ανέφερα προηγουμένως. Σε αυτή την προσπάθεια σκοπεύουμε να παίξουμε πολύ ενεργό ρόλο, υλοποιώντας και το όραμα του Uni.Fund για τη δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στη χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσουμε στην επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας που παράγεται στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα. Τα τελευταία δύο χρόνια επενδύσαμε αρκετό χρόνο και προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση και σκοπεύουμε να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον, γιατί πιστεύουμε πολύ στη δυναμική του χώρου και τις προοπτικές του.

Startupper: Πόσο κοντά είμαστε σε μια 9ψήφια χρηματοδότηση ή exit; 

Κωνσταντίνος Λαύκας: Ένα exit δεν ανακοινώνεται παρά μόνο όταν μπει και η τελευταία υπογραφή.  Είμαστε σίγουροι, κρίνοντας από την ποιότητα των ομάδων που έχουμε επενδύσει εμείς και τα άλλα funds, ότι σύντομα θα προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις