Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Adecco: Η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής στην κορυφή των προτεραιοτήτων των νέων

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα της φετινής έκδοσης της έρευνας #CtheFuture 4.0 του ομίλου Adecco, στην οποία έλαβαν μέρος 2.541 άτομα από περισσότερες από 40 χώρες, που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία του ομίλου CEO for One Month 2023.

Οι νέοι που πρόκειται να εισέλθουν στον κόσμο της εργασίας ή που ήδη εργάζονται αναζητούν διακαώς την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, ενώ, παράλληλα, ανησυχούν για το πώς η πορεία της οικονομίας και οι γεωπολιτικές κρίσεις θα επηρεάσουν την αγορά εργασίας.

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα της φετινής έκδοσης της έρευνας #CtheFuture 4.0 του ομίλου Adecco, στην οποία έλαβαν μέρος 2.541 άτομα από περισσότερες από 40 χώρες, που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία του ομίλου CEO for One Month 2023.

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων είναι γυναίκες μεταξύ 18 και 30 ετών (83%), όπου το 33% εξ αυτών φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 18% εργάζεται με πλήρη απασχόληση και το 19% σπουδάζει και εργάζεται παράλληλα.

Τα soft skills κυριαρχούν

Σύμφωνα με την έρευνα, πολύ μεγάλη σημασία στα soft skills δίνουν οι μελλοντικοί ηγέτες των επιχειρήσεων, καθώς το 81% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι τα soft skills είναι πολύ σημαντικότερα σε σχέση με τα hard skills για τους CEOs του μέλλοντος.

Όλες οι πρόσφατες έρευνες #CtheFuture του ομίλου Adecco επισημαίνουν την άνοδο στη σημασία των soft skills, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μία ηγεσία με ενσυναίσθηση, όπου οι σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων θα βασίζονται στην αμοιβαία κατανόηση και στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ουσιαστικές ανάγκες των εργαζομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι τα τρία σημαντικότερα soft skills είναι πρώτον «η ικανότητα διαχείρισης ανθρώπων και ομάδων», δεύτερον η «ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας» και τρίτον «η εργασιακή ηθική».

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τον ισχυρισμό ότι οι μελλοντικοί ηγέτες των επιχειρήσεων θα πρέπει να οικοδομήσουν ουσιαστικές σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους εργαζομένους τους.

Ειδικά, σε ό,τι αφορά την εργασιακή ηθική, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η μεγάλη άνοδος που παρατηρείται σε σχέση με την περυσινή έρευνα, όπου από την 6η θέση το 2022 ανέβηκε στην 3η θέση των προτιμήσεων το 2023. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάδειξη νέων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT και στους πιθανούς κινδύνους και ηθικά ζητήματα που εγείρει η χρήση τους για τον εργασιακό τομέα.

Η «κριτική σκέψη» και η «συναισθηματική νοημοσύνη» συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των σημαντικότερων soft skills.

Η εργασιακή εμπειρία πιο σημαντική από την εκπαίδευση

Όπως προκύπτει από την έρευνα, πτώση στην αξία που δίνουν οι νέοι εργαζόμενοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται στη φετινή έρευνα #CtheFuture, συνεχίζοντας την τάση που εμφανίστηκε στην περυσινή έρευνα και παρουσιάζει την επαγγελματική εμπειρία ως πιο σημαντική από την εκπαίδευση.

Ειδικότερα, το 63% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων δεν χρειάζεται να κατέχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για να είναι αποδοτικοί στην εργασία τους, σε αντίθεση με το 37% που τόνισε ότι τα πτυχία εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για ένα στέλεχος επιχειρήσεων.

Μειωμένη δυναμική στην αναζήτηση εργασίας για τους νέους

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, δυσκολεύει η διαδικασία εύρεσης εργασίας για τους νέους υποψηφίους, καθώς σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (45%) στην έρευνα δήλωσαν ότι δεν μπορούν εύκολα να βρουν εργασία, ενώ μόνο το 16% δήλωσε ότι μπορεί σχετικά εύκολα.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα περυσινά αποτελέσματα, όπου η αναζήτηση εργασίας ήταν σχετικά ευκολότερη και οι εργοδότες προχωρούσαν σε προσλήψεις σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Όπως σημειώνεται στην έρευνα, αυτή η μεταστροφή του κλίματος στην αγορά εργασίας σηματοδοτεί το τέλος μίας εποχής μαζικών προσλήψεων σε παγκόσμιο επίπεδο, που διήρκησε τα τελευταία χρόνια και αναγκάζει τους εργοδότες να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους, λόγω του φόβου της ύφεσης.

«Κλειδί» για την προσέλκυση στελεχών η ευέλικτη εργασία

Συντριπτική αποδοχή της σημασίας της ευέλικτης εργασίας καταγράφει και η φετινή έρευνα, καθώς το 82% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η δυνατότητα ευελιξίας στην εργασία είναι από «επιθυμητή» έως «πολύ επιθυμητή», επιβεβαιώνοντας ότι οι εργαζόμενοι επιθυμούν ευέλικτες δομές εργασίας, που θα τους επιτρέπουν να έχουν ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και θα ενισχύουν την ψυχική υγεία τους.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί συμμετέχοντες αξιολόγησαν εξίσου θετικά και την κλασική μορφή εργασίας από το γραφείο (29%), επισημαίνοντας την ανάγκη οι εργοδότες να μπορούν να προσφέρουν ένα δελεαστικό μοντέλο εργασίας, που θα ικανοποιεί τόσο όσους επιθυμούν περισσότερη ευελιξία όσο και εκείνους που προτιμούν να εργάζονται το παραδοσιακό 8ωρο.

Επιτακτική ανάγκη η εξ αποστάσεως διαχείριση των ομάδων

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες των επιχειρήσεων οφείλουν να κατανοήσουν πόσο επωφελή μπορεί να είναι τα ευέλικτα μοντέλα εργασίας και να διατηρήσουν τη συνοχή και την παραγωγικότητα των ομάδων ακόμα και χωρίς τη διά ζώσης επαφή στο γραφείο, ώστε οι εργαζόμενοι να μην αισθανθούν «αποσυνδεδεμένοι» από τον οργανισμό, στον οποίο απασχολούνται.

Απαντώντας στο σχετικό ερώτημα, κατά πόσο προετοιμασμένοι είναι οι σημερινοί επικεφαλής των επιχειρήσεων, για να διαχειριστούν τις ομάδες τους εξ αποστάσεως, το 64% των συμμετεχόντων απάντησε ότι είναι αρκετά εκπαιδευμένο, για να αντεπεξέλθει με επιτυχία, σε αντίθεση με το 36% που δήλωσε ότι ακόμα δεν είναι έτοιμο.

«Απαραίτητη η κοινωνική ευαισθησία των επιχειρήσεων», λένε οι νέοι εργαζόμενοι

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση των συμμετεχόντων στην έρευνα να ενταχθούν στο δυναμικό μίας εταιρίας παίζει η κοινωνική δράση της και οι πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, που εφαρμόζει.

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς το 71% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η κοινωνική ευαισθησία μίας επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφασή τους να ενταχθούν σε αυτή, αποτυπώνοντας με ξεκάθαρο τρόπο ότι το κοινωνικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την εύρεση ταλαντούχων στελεχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εργοδότες θα πρέπει να δώσουν μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που υλοποιούν, ώστε να προσελκύσουν ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς Cluster Head του ομίλου Adecco σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία & Τσεχία, δηλώνει σχετικά: «Οι ραγδαίες αλλαγές που σημειώθηκαν στον κόσμο της εργασίας τα τελευταία χρόνια διαμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό τους στόχους που θέτουν οι νέοι για το μέλλον, όπως και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Οι νέες τάσεις, που δημιουργήθηκαν, με κυριότερες τους ευέλικτους τρόπους εργασίας και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αποτελούν ζητούμενα για τους νέους και εδραιώνονται στην αντίληψή τους ως “νόρμα”, όπως δείχνει και η ετήσια έρευνα του ομίλου Adecco, #CtheFuture. Οι εργοδότες καλούνται πλέον να ανταποκριθούν στις καινούργιες συνθήκες, προωθώντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους, καθώς και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Ένα από τα πιο ενθαρρυντικά ευρήματα της φετινής έρευνας είναι ότι η ηγεσία οφείλει να έχει πλέον περισσότερο ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, καθώς οι μελλοντικοί ηγέτες των επιχειρήσεων δίνουν μεγαλύτερη βάση σε ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά, όπως η ενσυναίσθηση, η εργασιακή ηθική και η κριτική σκέψη».

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις