Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Δρ Βασίλης Χατζίκος: «Η Siemens οδηγός και συμπαραστάτης στο δρόμο για το Industry 4.0»

Την πεποίθηση ότι η ελληνική βιομηχανική κοινότητα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στη λογική και να υιοθετήσει τις αρχές που διέπουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, εμπιστευόμενη τις cutting edge και state-of-the-art καινοτομικές τεχνολογικές λύσεις, προϊόντα και εφαρμογές που αναπτύσσει και έχει εφαρμόσει και η Siemens με εξαιρετική επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, δηλώνει ο Δρ Βασίλης Χατζίκος, Country Head Digital Industries της Siemens AΕ στο STARTUPPER MAG. 

S.M. Δρ Χατζίκο, πόσο έχει εξελιχθεί και έχει ωριμάσει η λογική της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στη χώρα μας και με ποιον τρόπο η Siemens υποστηρίζει την ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής βιομηχανίας στην επόμενη ημέρα της;  

Δρ Βασίλης Χατζίκος: Όπως προκύπτει με βάση τα στοιχεία του δείκτη Digital Economy and Society Index (DESI), ο οποίος παρακολουθεί την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα των κρατών-μελών της (στοιχεία 2019), η Ελλάδα κατατάσσεται 26η σε σύνολο 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη κατάταξη καταδεικνύει, μεταξύ άλλων, με ξεκάθαρο τρόπο μια υστέρηση αναφορικά με τη δυνατότητα υιοθέτησης και εφαρμογής τεχνολογιών που βοηθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας.  

Παρ’ όλα αυτά, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα τελευταία δύο χρόνια σημειώνεται μια μεταβολή ως απόρροια της εντεινόμενης διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού που συντελείται στη χώρα συνολικά. Άρα, επηρεάζει και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ολοένα περισσότεροι αντιλαμβάνονται τα οφέλη, τη δυναμική, την προστιθέμενη αξία, τα πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού και τις προοπτικές που ανοίγονται για κάθε επιχείρηση μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πρόκειται για στρατηγική επιλογή.  

Παράλληλα, η ανάδειξη της ψηφιακής μετάβασης ως ένας από τους πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμώ πως θα συνεισφέρει σημαντικά στην περαιτέρω διεύρυνση του πλήθους των επιχειρήσεων, αλλά και των τομέων δραστηριοποίησης που θα επιλέξουν να είναι on board στο «όχημα» του μετασχηματισμού, ενδυναμώνοντας την παρουσία των ίδιων των οργανισμών σε ένα διεθνοποιημένο επιχειρηματικό τοπίο.  

Από την πλευρά μας, ως Siemens, δηλώνουμε πάντοτε «παρών» στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις της ελληνικής βιομηχανίας να μετεξελιχθούν και να προσαρμοστούν στις μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις, σήμερα, εφαρμόζοντας με ταχύτητα, αποφασιστικότητα, γνώση και εμπειρία τον ψηφιακό μετασχηματισμό.  

Παράλληλα, διαθέτουμε εξαιρετικά ολοκληρωμένες λύσεις και σύγχρονες τεχνολογίες, όπως λ.χ. η Προσθετική Κατασκευή (Additive Manufacturing) και τα Ψηφιακά Δίδυμα (Digital Twins) – που αποτελούν ένα εικονικό αντίγραφο ενός προϊόντος, μιας μηχανής, μιας διαδικασίας ή μιας πλήρους εγκατάστασης παραγωγής– και διασφαλίζουν την ομαλή διείσδυση των βιομηχανιών στην επόμενη ημέρα της παραγωγικής διαδικασίας.  

S.M. Μία από τις καινοτομικές προσεγγίσεις της Siemens δεν είναι άλλη από την Digital Enterprise που έχει αναπτύξει. Θέλετε να μας εξηγήσετε το συνολικό πλέγμα λειτουργιών που το περιβάλλει, αλλά και το σκεπτικό που το χαρακτηρίζει;  

Δρ Βασίλης Χατζίκος: Αναμφίβολα και ανεξαρτήτως της πανδημικής κρίσης, μια βιομηχανική εταιρεία σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με συγκεκριμένες και σύνθετες προκλήσεις. Τέτοιες είναι η έλλειψη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, οι «εύθραυστες» εφοδιαστικές αλυσίδες, η κλιματική αλλαγή, η απουσία πόρων κ.ο.κ. Στοιχεία που πολλαπλασιάζουν τις δυσκολίες που οφείλει να υπερκεράσει η διοίκηση κάθε βιομηχανικής εταιρείας, προκειμένου να θέσει σε στέρεες βάσεις την παρουσία της σε μια αγορά με απρόβλεπτες μεταβλητές.  

Σε αυτό το τοπίο, η Siemens επέλεξε να «παντρέψει» αρμονικά τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο, έτσι ώστε να αναπτύξει και να αξιοποιήσει ταυτόχρονα ένα εξαιρετικά πλούσιο «χαρτοφυλάκιο» σύγχρονων τεχνολογιών, όπως λ.χ. η Τεχνητή Νοημοσύνη, το edge computing, το cloud computing, το βιομηχανικό 5G, το blockchain και η Προσθετική Κατασκευή. Επίπεδα που όλα μαζί, αλλά και το καθένα ξεχωριστά, θέτουν κάθε βιομηχανική επιχείρηση σε μια τροχιά επίτευξης της Digital Enterprise! Εξυπακούεται πως σε αυτό το πλαίσιο ως προϋπόθεση που οφείλει να ικανοποιείται εκλαμβάνεται η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.  

Πόσο μάλλον τη στιγμή που η βιομηχανική ασφάλεια θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα για μια επιτυχημένη ψηφιοποίηση. Υπό αυτό το πρίσμα, το θεωρούμε απόλυτα βασικό παράγοντα κατά το σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών.  

S.M. Πώς θα συνοψίζατε την έννοια της Digital Enterprise της Siemens;  

Δρ Βασίλης Χατζίκος: Digital Enterprise είναι για τη Siemens η ολιστική προσέγγιση για τις βιομηχανίες του μέλλοντος. Και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται από τα προϊόντα, τα μηχανήματα και τις διαδικασίες μέχρι το σύνολο της παραγωγής του εργοστασίου και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα, δηλαδή hardware, τα μοντέλα δεδομένων, οι λύσεις λογισμικού κ.ο.κ.  

Θεωρούμε δε, πως μόνο μέσα από το συνδυασμό διαδικασιών που χρησιμοποιούν και συνεχώς βελτιστοποιούν εικονικές και πραγματικές πληροφορίες, είμαστε σε θέση να μετεξελιχθούμε και να οδηγηθούμε σε κάτι ακόμη καλύτερο! Τέτοια είναι η ψηφιακή επιχείρηση. Και η Digital Enterprise της Siemens, και οι λύσεις που προσφέρει, βρίσκουν εφαρμογή σχεδόν σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας: της ζυθοποιίας, της φαρμακοπαραγωγής μέχρι και στην κατασκευή οχημάτων.  

S.M. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ορισμένα απτά παραδείγματα, μέσω των οποίων και οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις θα εμπλουτίσουν το γνωστικό τους αντικείμενο, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ομοιότητες στις προκλήσεις, αλλά και «βλέποντας», μα και «τοποθετώντας» τον εαυτό τους στις επιμέρους εξελίξεις της σύγχρονης αγοράς; 

Δρ Βασίλης Χατζίκος: Με πολλή χαρά! Για αρχή, το εργοστάσιο Siemens Electronics Works Amberg (EWA) στη Γερμανία συγκαταλέγεται μεταξύ των Lighthouse Factories του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum).  

Το ΕWA θεωρείται πρωτοπόρο στη διαδικασία ψηφιοποίησης των μονάδων, έχοντας καταφέρει με την εκτενή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της κατάλληλης κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της Siemens, την επίτευξη πρόσθετης βιομηχανικής παραγωγής της τάξεως του 140% και αυτό αναπτύσσοντας δύο φορές πιο πολύπλοκα προϊόντα και δίχως να χρειαστεί η αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είτε ακόμη και η αλλαγή των πηγών ενέργειας.  

Μάλιστα, στο Amberg, η Siemens χρησιμοποιεί επί καθημερινής βάσεως νέες τεχνολογίες Industry 4.0, όπως λ.χ. η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI), το edge computing, το cloud και η «έξυπνη» ρομποτική.  

Χαρακτηριστικά που σηματοδοτούν ορισμένους από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους και θα στηριχθεί η μεταβίβαση και η λειτουργία των παραγωγικών μονάδων της επόμενης ημέρας! Η ουσία βρίσκεται στην αναγκαιότητα μετατροπής ενός εργοστασίου σε κόμβο ψηφιοποίησης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, το EWA λειτουργεί ως εργαστήριο δοκιμών για καινοτόμες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαμόρφωση λύσεων που με τη σειρά τους μπορούν να βοηθήσουν τις παραγωγικές μονάδες ανά τον κόσμο να προσαρμοστούν στις νέες, απαιτητικές συνθήκες στο χώρο της βιομηχανίας και να πραγματοποιήσουν την ψηφιακή τους μετάβαση στο Industry 4.0.  

S.M. Θα τολμούσα να ισχυριστώ πως το παράδειγμα στο οποίο και αναφερθήκατε προηγουμένως ενέχει πολλές ομοιότητες με ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων.  

Δρ Βασίλης Χατζίκος: Πολύ σωστά εκτιμάτε, καθώς η αλήθεια είναι πως μπορεί κάθε χώρα, τομέας δραστηριοποίησης, βαθμός εξειδίκευσης ή σημείο ωριμότητας να διαφέρουν, όμως τα θεμελιώδη στοιχεία παραμένουν ίδια.  

Οπότε, εξυπακούεται πως οι συγκεκριμένες λύσεις, τα προϊόντα και οι εφαρμογές Industry 4.0 απευθύνονται και είναι απόλυτα συμβατές με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. Αυτές οι τεχνολογικά προηγμένες λύσεις και τα προϊόντα διασφαλίζουν δε, στις επιχειρήσεις σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως βελτιωμένο time-to-market, προγνωστική συντήρηση, ανίχνευση ανωμαλιών και βελτιωμένη ποιότητα.  

Υπό αυτό το πρίσμα, για παράδειγμα, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών αυτοματισμού και ψηφιοποίησης της Siemens κατέστησε δυνατή τη μαζική παραγωγή του εμβολίου mRNA κατά της πανδημίας της Covid-19. 

Συγκεκριμένα, η Siemens υποστήριξε το εγχείρημα της εταιρείας βιοτεχνολογίας BioNTech να μετατρέψει υφιστάμενη παραγωγική μονάδα στο Marburg της Γερμανίας σε μονάδα παραγωγής εμβολίων mRNA. Κι αυτό σε χρονικό διάστημα μόλις 5 μηνών(!), παρέχοντας το αναγκαίο λογισμικό σχεδιασμού, προσομοίωσης και μηχανικής, καθώς επίσης και τεχνολογία ελέγχου διαδικασιών. Το έργο ήταν απόλυτα επιτυχές και –ουσιαστικά– αποτέλεσε τον προπομπό για τη μαζική παραγωγή εμβολίων, κατά τη διάρκεια του περασμένου Φεβρουαρίου κιόλας.  

Οπότε, οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια βιομηχανική παραγωγή μπορούν να αντιληφθούν τις άπειρες δυνατότητες και τις άκρως προσοδοφόρες προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους, συνεργαζόμενοι με τη Siemens και αξιοποιώντας τις αναρίθμητες λύσεις, προϊόντα και εφαρμογές που διαθέτουμε σήμερα και διαρκώς ανανεώνουμε.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις