Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Τράπεζα Πειραιώς: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αυξάνει τις αποδόσεις

Η τράπεζα έχει επίσης συμβάλλει σε μια σειρά από χρηματοδοτήσεις ύψους 4,6 δισ. ευρώ.

Αυξημένα κέρδη και θετικές προβλέψεις σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά 14%, στα 837 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για τους 9 μήνες του 2021 η Τράπεζα Πειραιώς. Τα κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθαν στα 489 εκατ. ευρώ, έναντι 285 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2020. Με βάση τις ζημίες από τη μείωση των NPE, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε – 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το κεφαλαιακό πλάνο.

Σε δηλώσεις του με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου επισημαίνει ότι «οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας δικαιολογούν βάσιμη αισιοδοξία». «Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων και η έναρξη έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύουν περαιτέρω τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, η επιταχυνόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς τη χώρα», τόνισε παράλληλα.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς ο κ. Μεγάλου πρόσθεσε ότι: «το εννεάμηνο 2021 η τράπεζα συνέχισε να στηρίζει ενεργά τους πελάτες της, έχοντας ήδη χορηγήσει νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 4,6 δισ. ευρώ, σε τροχιά επίτευξης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους 5,7 δισ. ευρώ για το 2021. Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις πελατών και τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 3,4 δισ. ευρώ».

«Το σχέδιο μας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται σε πορεία ολοκλήρωσης, καθώς πάνω από το 90% των ενεργειών έχουν ήδη υλοποιηθεί. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους πρώτους εννιά μήνες του έτους ανήλθε σε 16 δισ. ευρώ, βελτιώνοντας καθοριστικά τον δείκτη NPE σε 16% από 46% πριν από έξι μήνες. Τον Σεπτέμβριο 2021, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 16% περίπου, συνέπεια των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ που υλοποιήθηκαν έγκαιρα και με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους. Πρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 0,4 δισ. ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 202», ανέφερε ο ίδιος.

Επισήμανε επίσης ότι «η αξιοποίηση ευκαιριών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αποτελούν βασικά σημεία της στρατηγικής  της Τράπεζας Πειραιώς». «Αναλαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες, με στόχο να στηρίξουμε την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας την αύξηση της υγιούς πιστωτικής ζήτησης και τους πόρους του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα, δίνουμε έμφαση στις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τραπεζο-ασφάλισης και στις υπηρεσίες θεματοφυλακής, όπως και στις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος.

Ο μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς επιφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ, καταδεικνύοντας για άλλη μία φορά την εγγενή δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Οι επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντικές, με ισχυρή παραγωγή εσόδων, συνεχιζόμενη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και σημαντική μείωση του εξόδου προβλέψεων για δάνεια. Υπό το πρίσμα αυτό, η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 5%, καθώς και η μείωση του δείκτη NPΕ σε μονοψήφιο ποσοστό την επόμενη περίοδο, είναι στόχοι καθόλα επιτεύξιμο», είπε, ακόμη, ο Χρήστος Μεγάλου.

Βασικά χρηματοοικονομικά σημεία προόδου

Πιο αναλυτικά, οι βασικές χρηματοοικονομικές εξελίξεις στο εννεάμηνο του 2021 είναι οι ακόλουθες:

 • Μείωση δείκτη NPE στο 16% έναντι 46% πριν από έξι μήνες, σε τροχιά επίτευξης μονοψήφιου δείκτη.
 • Εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους 4,6 δισ. ευρώ σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για 5,7 δισ. ευρώ το 2021. Οι νέες χρηματοδοτήσεις σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις ανήλθαν σε περίπου 800 εκατ. ευρώ και προς επιχειρήσεις σε περίπου 3.800 εκατ. ευρώ.
 • Σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών κατά 3,4 δισ. ευρώ.
 • Περαιτέρω ενίσχυση των καταθέσεων στα 52,2 δισ. ευρώ, + 5,2% από τα τέλη του 2020.
 • Επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από προμήθειές στα 279 εκατ. ευρώ, με ανοδικές τάσεις σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το τρίτο τρίμηνο 2021 αναδείχθηκε στο καλύτερο ιστορικά για την Πειραιώς.
 • Αύξηση κερδών προ φόρων και προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά 14%, στα 837 εκατ. ευρώ.
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά 2% στα 672 εκατ. ευρώ.
 • Βελτίωση δείκτη κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στο 45%, έναντι 48% την ίδια περίοδο 2020.
 • Αξιοσημείωτη μείωση των οργανικών προβλέψεων δανείων στις 57μ.β. το 3ο τρίμηνο 2021, συνέπεια της δραστικής μείωσης των NPE.
 • Κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση στα 489 εκατ. ευρώ, έναντι 285 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2020.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες από τη μείωση των NPE, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε – 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το κεφαλαιακό πλάνο.
 • Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16%, υψηλότερα από τις ισχύουσες και μελλοντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις (proforma δείκτης για τις συναλλαγές Sunrise 2 και Θαλής).

Εξέλιξη πορείας του σχεδίου Sunrise

 • Το 90% των ενεργειών του σχεδίου Sunrise έχει υλοποιηθεί τους τελευταίους οκτώ μήνες, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.
 • Το 90% περίπου του σχεδίου μείωσης των NPE έχει ολοκληρωθεί (16,4 δισ. ευρώ από 18,9 δισ. ευρώ), σε συμφωνία με τις αρχικές εκτιμήσεις για την κεφαλαιακή επίπτωση των ενεργειών αυτών.
 • Η επιπλέον απομείωση των NPE βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή, με μεσομακροπρόθεσμο στόχο ο αντίστοιχος δείκτης NPE να βρεθεί χαμηλότερα του 3%.
 • Δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ υλοποιήθηκαν εγκαίρως για τη στήριξη του μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς.
 • Περίπου 0,4 δισ. ευρώ κεφαλαίων αναμένεται να ενσωματωθούν μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης NPE, από δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων.
 • Το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς επιτυγχάνει απτά αποτελέσματα σε συγκεκριμένο χρόνο, με στόχο την επίτευξη απόδοσης άνω του 5% στο προσεχές διάστημα.
 • Η ψηφιοποίηση αποτελεί τον βασικό μοχλό επιτάχυνσης του προγράμματος μετασχηματισμού της τράπεζας. Αφετηρία αποτελεί και η νέα συνεργασία της Πειραιώς με την Accenture και τη Microsoft για την τεχνολογική υποδομή της Τράπεζας Πειραιώς στο cloud.
Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις