Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Αποτελέσματα έρευνας του StartUpGreece για τις ανάγκες των Startups

Η Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προχώρησε στην εκπόνηση έρευνας, μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο StartUpGreece, για τη χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών υφιστάμενων και υπό σύσταση Startup επιχειρήσεων.

Η έρευνα απευθύνθηκε σε υφιστάμενες Startup επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων και σε ομάδες ανθρώπων που σκοπεύουν στο άμεσο μέλλον να ιδρύσουν επιχείρηση. Διευκρινίζεται ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των νεοσύστατων επιχειρήσεων πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν ως Start-up, σύμφωνα με τον προτασσόμενο στην ευρωπαϊκή διαβούλευση ορισμό, δηλαδή ως «μία μικρή επιχείρηση έως 5 ετών με αναπτυξιακό προσανατολισμό, η οποία αναζητά ένα επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο ή καινοτομικό προϊόν/υπηρεσία και είναι ανοιχτή σε εναλλακτική χρηματοδότηση»

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από 21 Οκτωβρίου 2016 έως 25 Νοεμβρίου 2016. Από το σύνολο των 128 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν, τα 65 ερωτηματολόγια αφορούν υφιστάμενες επιχειρήσεις και τα 63 ερωτηματολόγια αφορούν υπό σύσταση επιχειρήσεις και φυσικά το δείγμα της έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικό.

Start1

Τα αποτελέσματα συνοπτικά

Tο 62,3% των υπό σύσταση επιχειρήσεων επεξεργάζεται την επιχειρηματική ιδέα του για διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος  ενώ το 25% των υπό σύσταση επιχειρήσεων είναι έτοιμο να βρει τους πρώτους πελάτες του.

Το 76,3% των υφιστάμενων επιχειρήσεων έχει ιδρύσει επιχείρηση την τελευταία πενταετία, με το 39,7% των υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι ΙΚΕ & Μ.ΙΚΕ . Οι περισσότερες υφιστάμενες επιχειρήσεις του δείγματος απασχολούν 1 εργαζόμενο, σε όρους πλήρους ετήσιας απασχόλησης. Το 95% των υφιστάμενων επιχειρήσεων έχει φορολογική έδρα στην Ελλάδα .

Το 35,9% του συνόλου του δείγματος δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της τεχνολογίας.

Start3

Το 50,8% του συνόλου του δείγματος δηλώνει ότι η επιχειρηματική τους ιδέα είναι προϊόν έρευνας ενώ το 60,2% του συνόλου του δείγματος στοχεύει στη διεθνή αγορά, με τις υπό σύσταση επιχειρήσεις να εμφανίζονται αισθητά πιο αισιόδοξες (69,8%) από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις (50,8%).

Το 83,5% των ερωτώμενων που απάντησαν δήλωσαν τα ίδια κεφάλαια ως πηγή της εξασφαλισμένης χρηματοδότησής τους, ενώ μόλις το 4,7% δήλωσε τον δανεισμό από ελληνική τράπεζα.

Το 38,3% του συνολικού δείγματος δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας (30,8% των υφιστάμενων επιχειρήσεων και 46% των υπό σύσταση επιχειρήσεων). Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσελκύουν οι θερμοκοιτίδες-εκκολαπτήρια (incubators), σε ποσοστό της τάξεως του 16,4% για το σύνολο του δείγματος.

Start2

Το 90,6% αξιολογεί την εύρεση κεφαλαίων ως κρισιμότερη ανάγκη, ποσοστό αναλυόμενο σε 87,7% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 93,7% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις. Η ανάγκη για χρηματοδότηση, αν και κρίσιμης σημασίας, δεν είναι η μοναδική με την επιχειρηματική ανάπτυξη και το μάρκετινγκ να κατέχουν τη δεύτερη θέση με 61,7% στο σύνολο του δείγματος, εμφανίζοντας σημαντική διαφορά μεταξύ των υφισταμένων (69,2%) και των υπό σύσταση επιχειρήσεων (54%).

Το 53,6% των υφιστάμενων επιχειρήσεων σκοπεύει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και το 50,0% από Ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις υπολογίζουν περισσότερο στο δανεισμό από ελληνικές τράπεζες (21,4%) έναντι των υπό σύσταση επιχειρήσεων που στηρίζονται περισσότερο σε χορηγίες/βραβεία (25,9%) •

Η προσδοκώμενη χρηματοδότηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 200.000€ και χρειάζεται σε μεγάλο ποσοστό (47%) εντός έτους, με το 35% να προγραμματίζει εντός 3μήνου και 18% εντός διετίας, ενώ για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, ανέρχεται σε 100.000€, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 43%, 36% και 21%.

Μπορείτε να βρείτε τη πλήρη έρευνα εδώ.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις