StartUpper

Η Ελλάδα στον “πάτο” της ΕΕ, όσον αφορά την ψηφιοποίηση

27η – επί συνόλου 28 κρατών μελών της ΕΕ- κατατάσσεται η Ελλάδα στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020.

Με βάση τα στοιχεία πριν από την πανδημία, κατά το προηγούμενο έτος, παρά την αύξηση της συνολικής βαθμολογίας της, η Ελλάδα σημείωσε περιορισμένη βελτίωση των επιδόσεών της όσον αφορά τις παραμέτρους του δείκτη DESI που μετρήθηκαν. Ωστόσο, η Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της όσον αφορά την παράμετρο του ανθρώπινου κεφαλαίου, σημειώνοντας πρόοδο σε όλους, σχεδόν, τους σχετικούς δείκτες. Για πρώτη φορά, το ποσοστό των ατόμων που έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες υπερβαίνει το 50%.

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα προχωρά με πολύ ταχείς ρυθμούς στον τομέα της ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (NGA), έχοντας σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, παραμένοντας όμως κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με την Κομισιόν, αναμένεται βελτίωση, καθώς η Επιτροπή έχει εγκρίνει το φιλόδοξο έργο για υποδομές ευρυζωνικών επικοινωνιών υπερυψηλής ταχύτητας, το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της χώρας μας στον ψηφιακό τομέα.

Συνολικά, η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στην ενότητα «Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες», αλλά η βαθμολογία της εξακολουθεί να υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, στόχος για την Ελλάδα είναι να αποκτήσει «εξ ορισμού ψηφιακό χαρακτήρα» («digital by default») έως το 2023. Σε αυτό, αναμένεται να συμβάλει η εθνική ψηφιακή στρατηγική που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση, η λεγόμενη «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού».

Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στην ενότητα «Ανθρώπινο κεφάλαιο» είναι αρκετά χαμηλότερες από τον μέσο όρο στην ΕΕ, παρότι η χώρα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο. Το 2019 το 51 % των ατόμων
ηλικίας 16 έως 74 ετών είχε τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες (58 % στην ΕΕ), ποσοστό που ισοδυναμεί με αύξηση άνω των 5 ποσοστιαίων μονάδων σε διάστημα ενός έτους, κατά πολύ
υψηλότερη από τον μέσο όρο ανόδου κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στην ΕΕ.

Το ποσοστό των ατόμων με τουλάχιστον βασικές δεξιότητες χρήσης λογισμικού αυξάνεται επίσης ικανοποιητικά, από 52 % το 2018 σε 56 % το 2019, με ρυθμό ανόδου ταχύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το ποσοστό των ειδικών ΤΠΕ επί του συνόλου των εργαζομένων εξακολουθεί να βελτιώνεται με τον ίδιο ρυθμό όπως και τα προηγούμενα τρία έτη, αλλά παραμένει χαμηλό (1,8 %) σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 3,9 % στην ΕΕ. Το ποσοστό των γυναικών ειδικών ΤΠΕ επί του συνόλου των εργαζόμενων γυναικών ανέρχεται σε 0,5 % και εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (1,4 %), παρά την ελαφρά αύξηση κατά 0,1 %, η οποία συνιστά βελτίωση δεδομένης της στασιμότητάς του κατά τα προηγούμενα τρία έτη.

Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας

Όσον αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, η Ελλάδα
καταλαμβάνει την 24η θέση στην ΕΕ. Ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που συμμετέχουν σε ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών εξακολουθεί να αυξάνεται και παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ωστόσο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε μικρή μείωση το 2019, όπως επίσης και το ποσοστό των ΜΜΕ που πραγματοποίησαν πωλήσεις μέσω διαδικτύου το 2019 (9 %, μείωση κατά 2 % σε σύγκριση με το 2018). Αν και το μερίδιο του κύκλου εργασιών τους που προήλθε από το διαδίκτυο δεν μειώθηκε, εξακολουθεί να είναι χαμηλό, μόλις στο 4% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Το 2019 η αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας ήταν υπό εξέλιξη και η ψηφιοποίηση παρέμεινε
υψηλή προτεραιότητα. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα σημείωσε πρόοδο όσον αφορά τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες για τη σύσταση νέας επιχείρησης ενώ ανέπτυξε υπηρεσίες στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μίας στάσης, χάρη στις οποίες μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για τη σύσταση επιχειρήσεων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους δείκτες, η χώρα μας επέδειξε πρόοδο όσον αφορά την αδειοδότηση και επιθεώρηση σε όλους τους τομείς της οικονομίας,

Πρωταθλητές οι Φινλανδοί

Βάσει των συνολικών αποτελεσμάτων, όλες οι χώρες της ΕΕ κατάφεραν μέσα στο 2019 να βελτιώσουν την ψηφιακή τους απόδοση. Φινλανδία, Σουηδία και Δανία κατέγραψαν τα υψηλότερα σκορ στον δείκτη, αναδεικνύοντας την Σκανδιναβία σε παγκόσμιο ηγέτη της ψηφιοποίησης. Ακολούθησε η Μάλτα, η Ιρλανδία και η Εσθονία, χώρες επίσης γνωστές για την πρόοδο που κάνουν τα τελευταία χρόνια στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα σε σχετικό σχετικό report της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι “υπάρχουν χώρες που έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους, και η ίδια η ΕΕ, ως σύνολο, χρειάζεται βελτίωση για να μπορέσει να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια σκηνή”.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την ψηφιακή πρόοδο των κρατών μελών μέσω των εκθέσεων για τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) από το 2014.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις