Όμιλος ΟΤΕ: Τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης

Το όραμα και τη στρατηγική που ακολουθεί για να είναι ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη παρουσίασε ο Όμιλος ΟΤΕ. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ενσωματωμένη στην επιχειρηματική στρατηγική και λειτουργία του Ομίλου και αποτελεί βασική του προτεραιότητα

Υλοποιώντας πάνω από το 60% των επενδύσεων του κλάδου, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες κυψέλης από τους μεγαλύτερους στη χώρα. Είναι το 10% της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συνεισφέρει το 2,7% του ΑΕΠ, δημιουργεί περίπου 75.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ είναι «παρών» με τις υπηρεσίες του στα περισσότερα ελληνικά σπίτια.

Βιώσιμη ανάπτυξη από το 2012

Από το 2012, ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε να θέσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο κάθε εταιρικής λειτουργίας και επιχειρηματικής του δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετρά σημαντικές επιτυχίες:

> Από το 2017 έως το 2021, μείωσε τις εκπομπές από την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις του κατά 85%, κυρίως μέσω χρήσης εγγυήσεων προέλευσης.

> Το 100% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού του Ομίλου στην Ελλάδα προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ήδη από το 2020.

> Το 2021 διαχειρίστηκε υπεύθυνα (ανακύκλωσε ή επαναχρησιμοποίησε) το 88% των αποβλήτων από όλες τις δραστηριότητές του, συγκριτικά με το 75% το 2018.

> Οι προσλήψεις γυναικών αυξήθηκαν από 30% το 2019, σε 40% το 2021.

> 2,5 εκατ. ήταν οι επωφελούμενοι μόνο το 2021, από τις περισσότερες από 45 πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ που την τελευταία 10ετία ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ.

Στρατηγική και δεσμεύσεις για έναν κόσμο καλύτερο για όλους

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτή του Ομίλου Deutsche Telekom, και εστιάζει σε τέσσερις προτεραιότητες:

  • Κλιματική Ουδετερότητα, Κυκλική Οικονομία σε όλη την αλυσίδα αξίας,
  • Συμπερίληψη & ίσες ευκαιρίες στην εργασία,
  • Ψηφιακή Κοινωνία για όλους.

Με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχει θέσει, ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε πέντε βασικές δεσμεύσεις για το
μέλλον:

> Κλιματική Ουδετερότητα από τη λειτουργία του έως το 2025 και για
όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2040.

> Μηδενικά απόβλητα από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) από το 2022.

> Συλλογή 400.000 κινητών συσκευών και αξεσουάρ προς ανακύκλωση ή ανακατασκευή έως το 2024.

> Τουλάχιστον 30% των ανώτερων και ανώτατων διευθυντικών στελεχών να είναι γυναίκες μέχρι το 2024.

> Πάνω από 10 εκατ. επωφελούμενους από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης το 2021-2024.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις