Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Ένωση Ελλήνων Χημικών: Ξεκίνησε τις μελέτες που αφορούν εφαρμογές του αντικειμένου τους στις επιχειρήσεις

Οι μελέτες αφορούν την εκπόνηση ενός συνόλου μελετών που καλύπτουν ειδικά πεδία της αγοράς στην οποία εμπλέκονται έλεγχοι χημικής φύσεως.

Με επιτυχία ξεκίνησε και συνεχίζεται το Έργο «Μελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του οποίου επιδιώκεται η εκπόνηση ενός συνόλου μελετών που καλύπτουν ειδικά πεδία της αγοράς στην οποία εμπλέκονται έλεγχοι χημικής φύσεως. Οι μελέτες αυτές, που αφορούν τη βιομηχανία τροφίμων, την τουριστική βιομηχανία, τη βιομηχανία δομικών υλικών, τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κ.λπ. αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση, την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές, προβαίνουν σε αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και σε βελτιωτικές προτάσεις.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μηχανισμός καταγραφής των προτάσεων των εμπλεκομένων μερών, προκειμένου να καταγραφούν και οι δικές τους εισηγήσεις για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στα αντικείμενα μελέτης. Οι εν λόγω προτάσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς εποπτείας ή/και αδειοδοτήσεων στους τομείς ενδιαφέροντος, προκειμένου να είναι «ώριμες» για υιοθέτηση εκ μέρους των αντιστοίχων φορέων πολιτικής.

Ο ωφελούμενος πληθυσμός των μελετών του έργου είναι ένα ευρύτατο σύνολο επιχειρήσεων από το σύνολο, σχεδόν, των κλάδων της οικονομίας (τουριστική βιομηχανία, κατασκευαστικός κλάδος, χημική βιομηχανία – κάθε είδους οικονομικός φορέας που οφείλει να έχει περιβαλλοντική άδεια, τομέας τροφίμων κ.α.).

Οι Μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του έργου:

‧ Μελέτη και προτάσεις / παρεμβάσεις σχετικά με τη συμμετοχή των ιδιωτικών εργαστηρίων στις διαδικασίες αξιολόγησης της υγιεινής των εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών μονάδων με στόχο την προώθηση του τουρισμού.

‧Μελέτη και προτάσεις / παρεμβάσεις σχετικά με την απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου μονάδων παραγωγής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων αλκοόλης, όσον αφορά στην είσπραξη των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

‧Μελέτη προϋποθέσεων και πιστοποιητικών και ελέγχων που ζητούν τρίτες χώρες σχετικά με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων για αποδοχή, ένταξη σε μητρώο εισαγωγέων-Δημιουργία βάσης δεδομένων.

‧Μελέτη προϋποθέσεων για χημικές και φυσικές δοκιμές σε μια ευρεία κατηγορία βιομηχανικών προϊόντων για εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

‧Μελέτη απλοποίησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των Επιχειρήσεων και διερεύνηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών τεχνολογιών που μπορούν να ενσωματωθούν.

‧Μελέτη για την Κατάρτιση Σχεδίων Προτάσεων βελτίωσης του Θεσμικού Πλαισίου.

Σκοπός της Ένωσης Ελλήνων Χημικών είναι η προαγωγή της επιστήμης της χημείας στη βιομηχανία, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στον έλεγχο, καθώς και η αξιοποίησή της για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, ο Επιστημονικός φορέας των Χημικών, ως σύμβουλος του κράτους γνωρίζει καλά ότι η συγκρότηση μίας ολοκληρωμένης πολιτικής εκ μέρους των αρμοδίων κρατικών φορέων για την άσκηση της εποπτείας της αγοράς στα αντικείμενα που κατ’ εξοχήν εμπλέκουν αντικείμενα ελέγχου που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Χημείας – και οι οποίες αποτελούν μεγάλο σε όγκο όσο και ευρύτατο πεδίο επιχειρήσεων – είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της.

Το έργο εντάσσεται στην εγκεκριμένη πράξη με τίτλο: «Mελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων» με Κωδικό MIS 5104625, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις