Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Αφιέρωμα ΑΙ: Δημιουργική ΑΙ & Επιχειρήσεις: Ξεκλειδώνοντας νέες ευκαιρίες και αντιμετωπίζοντας απειλές – Part 4 

Καθώς οι εταιρείες σε όλους τους κλάδους συνεχίζουν να ενσωματώνουν το ChatGPT στις εργασίες τους, έχουν προκύψει πολλές νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, μεταμορφώνοντας το περίγραμμα του ανταγωνισμού, της καινοτομίας και της δημιουργίας αξίας. Από το λιανικό εμπόριο και τις χρηματοδοτήσεις έως την υγειονομική περίθαλψη και την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιρροή του ChatGPT έχει εξαπλωθεί σε διάφορους τομείς, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή δυνατοτήτων, ενώ απαιτεί μια λεπτή προσέγγιση για την πλοήγηση στις αναδυόμενες απειλές και προκλήσεις που συνοδεύουν αυτήν την τεχνολογική εξέλιξη.

Η εισαγωγή του ChatGPT έχει ξεκλειδώσει μυριάδες νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, προσφέροντας νέους δρόμους ανάπτυξης, διαφοροποίησης και δημιουργίας αξίας. Στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών και της εμπειρίας, οι εταιρείες έχουν αξιοποιήσει το ChatGPT για να παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών. Οι επιχειρήσεις λιανικής και ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν αξιοποιήσει το ChatGPT για να προσφέρουν προσαρμοσμένες προτάσεις προϊόντων, να αυξήσουν τις πωλήσεις και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πελατών. Στο μάρκετινγκ και τη δημιουργία περιεχομένου, το ChatGPT έχει δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργούν συναρπαστικό, σχετικό με τα συμφραζόμενα υλικό, ενισχύοντας την απήχηση του brand και την προσέγγιση του κοινού με ένα κλάσμα των ανθρώπινων πόρων και ειδικά χρόνου.

Στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων και της υποστήριξης αποφάσεων, το ChatGPT έχει αναδειχθεί ως ισχυρός σύμμαχος, διευκολύνοντας την αναζήτηση ερωτημάτων φυσικής γλώσσας, την ανάλυση τάσεων και τις προγνωστικές πληροφορίες, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να συλλέγουν αξιοποιήσιμες πληροφορίες από σύνθετα σύνολα δεδομένων. Επιπλέον, στον τομέα της εσωτερικής συνεργασίας και της διαχείρισης γνώσης, το ChatGPT έχει εξορθολογίσει την επικοινωνία, την ανάκτηση πληροφοριών και τον συντονισμό έργων, ενισχύοντας τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα της ομάδας.

Marketing και πωλήσεις

Ως τεχνολογία που βασίζεται στη γραπτή επικοινωνία, το ChatGPT αποδίδει τα μέγιστα όπου υπάρχει ανάγκη για παραγωγή κειμένων, κυρίως στο marketing και τις πωλήσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξατομικευμένα μηνύματα μάρκετινγκ, στόχευση διαφημίσεων και τοποθέτηση αλλά και για παραγωγή κειμένων με ποιότητα ανθρώπινου copywritter μάλιστα. Το ChatGPT δύναται επίσης να χρησιμοποιηθεί για το λεγόμενο μάρκετινγκ συνομιλίας, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύσουν πελάτες σε διαλόγους σε πραγματικό χρόνο, να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να βοηθήσουν τους καταναλωτές μέσω της διοχέτευσης πωλήσεων μέσω chatbots σε ιστότοπους ή εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Επιπλέον, το ChatGPT έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στη δημιουργία και επιμέλεια περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας άρθρων blog, αναρτήσεων κοινωνικών μέσων και υλικού μάρκετινγκ.

Μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο στις ομάδες πωλήσεων, αυτοματοποιώντας ορισμένα μέρη της διαδικασίας πωλήσεων, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στην οικοδόμηση σχέσεων με τους πελάτες. Το ChatGPT μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και την ανάλυση συνομιλιών, τον εντοπισμό τάσεων και την παροχή καθοδήγησης σε αντιπροσώπους πωλήσεων. Χρησιμοποιείται ακόμη για τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου sites για μηχανές αναζήτησης (SEO), την ερμηνεία δεδομένων και τη δημιουργία αναφορών και την ανάλυση συμβάσεων, νομικών εγγράφων και κανονισμών. Συνολικά, το ChatGPT έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στον κλάδο των πωλήσεων ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα, την ακρίβεια και την παραγωγικότητα.

Χρηματοοικονομικά και τράπεζες

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το ChatGPT έχει εξορθολογίσει την υποστήριξη πελατών, την ανάλυση κινδύνου και τον εντοπισμό απάτης, ενισχύοντας τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Υγειονομική περίθαλψη

Το ChatGPT έχει διευκολύνει την αναζήτηση σε φυσική γλώσσα ιατρικών βάσεων δεδομένων, αλληλεπιδράσεων ασθενών και διαγνωστικής υποστήριξης, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να παρέχουν βελτιωμένη φροντίδα και να εξορθολογίζουν τις διοικητικές διαδικασίες.

Logistics και εφοδιαστική αλυσίδα

Στον τομέα των logistics, το ChatGPT έχει βελτιστοποιήσει τη διαχείριση αποθεμάτων, την επικοινωνία με τους πελάτες και τη βελτιστοποίηση διαδρομών, προσφέροντας ένα μονοπάτι για αυξημένη λειτουργική ευελιξία και οικονομική αποδοτικότητα.

Εκπαίδευση

Το ChatGPT έχει επαναπροσδιορίσει εξατομικευμένες μαθησιακές εμπειρίες, δημιουργία περιεχομένου και υποστήριξη μαθητών, προωθώντας ένα δυναμικό και ελκυστικό εκπαιδευτικό τοπίο. Ένα tablet με ChatGPT είναι στην ουσία ένας πολύπειρος δάσκαλος για διάφορα μαθήματα σε κοινότητες και περιοχές χωρίς υποδομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Νομικά θέματα και συμμόρφωση

Στον νομικό τομέα, το ChatGPT έχει διευκολύνει την έρευνα, την ανάλυση συμβολαίων και την υποστήριξη συμμόρφωσης, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια των νομικών διαδικασιών. Μπορεί να ψάξει δικαστικές αποφάσεις και να γράψει εκθέσεις και αναλύσεις μέσα σε δευτερόλεπτα. 

Αναδυόμενες απειλές και προκλήσεις

Ταυτόχρονα, η ενσωμάτωση του ChatGPT στις επιχειρηματικές δραστηριότητες έχει εισαγάγει ένα σύνολο αναδυόμενων απειλών και προκλήσεων που απαιτούν έξυπνη διαχείριση. Καθώς οι επιχειρήσεις βασίζονται σε λύσεις που εδράζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για κρίσιμες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι επιταγές του απορρήτου των δεδομένων, της αλγοριθμικής μεροληψίας και της δεοντολογίας της τεχνητής νοημοσύνης είναι μεγάλες, απαιτώντας ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης και μηχανισμούς λογοδοσίας.

Επιπλέον, ο πολλαπλασιασμός του περιεχομένου και των αλληλεπιδράσεων που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την παραπληροφόρηση, τη χειραγώγηση και τη διάβρωση της εμπιστοσύνης, ωθώντας τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις άμυνές τους έναντι κακόβουλης εκμετάλλευσης και παραπλανητικών πρακτικών. Σε αυτό το τοπίο, η επιτακτική ανάγκη προώθησης της διαφάνειας, της ηθικής ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και της συνεχούς επαγρύπνησης έναντι αναδυόμενων απειλών αποκτά αυξημένη σημασία, καθοδηγώντας τις επιχειρήσεις προς μια ευσυνείδητη και βιώσιμη ενσωμάτωση του ChatGPT στο επιχειρησιακό πλαίσιο.

Απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων

Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση του ChatGPT εξαρτάται από ισχυρά μέτρα απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών και τον μετριασμό του κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή κατάχρησης.

Αλγοριθμική μεροληψία

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο αλγοριθμικής μεροληψίας στη λήψη αποφάσεων βάσει τεχνητής νοημοσύνης, διασφαλίζοντας ότι το ChatGPT λειτουργεί με τρόπο που υποστηρίζει τη δικαιοσύνη, την ισότητα και τη συμμετοχικότητα.

Ηθική ανάπτυξη AI

Η ηθική ανάπτυξη του ChatGPT απαιτεί μια ευσυνείδητη προσέγγιση για την πλοήγηση σε πολύπλοκα ηθικά ζητήματα, διαφάνεια στις αλληλεπιδράσεις που βασίζονται στην AI και υπεύθυνη χρήση περιεχομένου που δημιουργείται από AI.

Παραπληροφόρηση και χειραγώγηση

Ο πολλαπλασιασμός του περιεχομένου που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη εγείρει ανησυχίες σχετικά με την παραπληροφόρηση, τη χειραγώγηση και τη διάβρωση της εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις άμυνές τους έναντι παραπλανητικών πρακτικών και κακόβουλης εκμετάλλευσης.

Κανονιστική συμμόρφωση

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πλοηγηθούν σε ένα τοπίο εξελισσόμενων ρυθμιστικών πλαισίων και απαιτήσεων συμμόρφωσης που διέπουν τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, διασφαλίζοντας την τήρηση των σχετικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών.

Βέλτιστη επιχειρηματική κουλτούρα και προφίλ για επιτυχή υλοποίηση

Η επιτυχής εφαρμογή του ChatGPT στις επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τα επόμενα έτη. Η καλλιέργεια μιας βέλτιστης επιχειρηματικής κουλτούρας και προφίλ καθίσταται επιτακτική. Μια επιχειρηματική κουλτούρα που ευθυγραμμίζεται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά μπορεί να προωθήσει μια πιο απρόσκοπτη και αποτελεσματική ενσωμάτωση του ChatGPT:

Ηθική και υπεύθυνη ηγεσία

Μια κουλτούρα ηθικής και υπεύθυνης ηγεσίας, όπου οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δίνουν προτεραιότητα στην ηθική ανάπτυξη των τεχνολογιών AI και υπερασπίζονται τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία.

Καινοτομία και προσαρμοστικότητα

Μια κουλτούρα που αγκαλιάζει την καινοτομία, καλλιεργεί ένα πνεύμα προσαρμοστικότητας και ενθαρρύνει μια προορατική προσέγγιση στην αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών για βιώσιμη ανάπτυξη και διαφοροποίηση.

Data-Centric Mindset

Μια νοοτροπία με επίκεντρο τα δεδομένα που δίνει προτεραιότητα στην ισχυρή διακυβέρνηση δεδομένων, το απόρρητο και την ασφάλεια, υποστηρίζοντας τη δέσμευση για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών και τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με λειτουργίες οι οποίες βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Διατμηματική συνεργασία
Μια δέσμευση για διατμηματική συνεργασία, όπου διαφορετικές ομάδες συνεργάζονται για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του ChatGPT για αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες, καινοτομία και λειτουργική βελτιστοποίηση.

Συνεχής μάθηση και ανάπτυξη

Αφοσίωση στη συνεχή μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη, επιτρέποντας στους υπαλλήλους να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική αξιοποίηση του ChatGPT στο πλαίσιο των αντίστοιχων ρόλων τους.

Πελατοκεντρική εστίαση

Μια πελατοκεντρική εστίαση που δίνει προτεραιότητα στην παροχή εξατομικευμένων, σχετικών, εμπειριών μέσω αλληλεπιδράσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύοντας την ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών.

Κανονιστική συμμόρφωση και συμμόρφωση

Μια δέσμευση για κανονιστική συμμόρφωση και συμμόρφωση, όπου οι επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στην ευθυγράμμιση των αναπτύξεων AI με τα εξελισσόμενα κανονιστικά πλαίσια και τα πρότυπα του κλάδου.

Διαφορετικότητα & Συμμετοχικότητα

Μια κουλτούρα που υπερασπίζεται τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχικότητα, διασφαλίζοντας ότι η ενσωμάτωση του ChatGPT αντικατοπτρίζει μια πληθώρα προοπτικών και εμπειριών για τον μετριασμό του κινδύνου αλγοριθμικής μεροληψίας.

Deloitte: Η επίδραση της Gen AI στην ελληνική οικονομία

Βάσει πρόσφατης ανάλυσης της Deloitte Ελλάδας σχετικά με τον αντίκτυπο της δημιουργικής ΤΝ στο ΑΕΠ της χώρας, η επίδρασή της προβλέπεται πολύ σημαντική, με τον σωρευτικό αντίκτυπο να υπολογίζεται στο +5,5% επί του ΑΕΠ της χώρας ως το 2030, περίπου €10,7 δισ. και ο οποίος αντίκτυπος, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να αγγίξει ακόμα και το +9,8%.  Αξίζει να σημειωθεί, ότι περίπου το 50% αυτής της επίδρασης εκτιμάται ότι θα προέλθει από 5 κλάδους της οικονομίας: Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, χονδρικό εμπόριο, μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών και ενημέρωση & επικοινωνία.
Σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται η αγορά ΤΝ, σε όλους τους τομείς, να ξεπεράσει τα 17 τρισ. δολάρια μέχρι το 2030!

Η επίδραση της δημιουργικής ΤΝ στο κενό ειδικών ΤΠΕ αναμένεται να είναι, επίσης, σημαντική, με το προβλεπόμενο  κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης να φτάνει τις ~83.000 θέσεις σωρευτικά έως το 2030.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, η υιοθέτηση της δημιουργικής ΤΝ στις ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με το 15% περίπου των επιχειρήσεων να απαντά ότι έχει ξεκινήσει να πειραματίζεται με την εν λόγω προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, παρόλο που 8 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν πως η υιοθέτηση λύσεων Gen AI μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να ενισχύσει την ανάπτυξή τους.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Startupper MAG #45

 

Δείτε επίσης:

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις