StartUpper

ΕΥΔΑΠ: Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Η ΕΥΔΑΠ, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, έχει στο κέντρο του επιχειρηματικού της μοντέλου την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα τρία Κέντρα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων της ΕΥΔΑΠ και συγκεκριμένα τα ΚΕΛ Ψυττάλειας, ΚΕΛ Μεταμόρφωσης και το ΚΕΛ Θριασίου, με τους κεντρικούς συλλεκτήρες, τα εκτεταμένα δίκτυα αποχετευτικών αγωγών και τα αντλιοστάσια που τα εξυπηρετούν, αποτελούν βασικές περιβαλλοντικές υποδομές για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων της πρωτεύουσας και την προστασία της υγείας και των υδάτινων αποδεκτών.

Αντίστοιχα, η καλή λειτουργία, ο έλεγχος, η διαρκής συντήρηση με μέσα υψηλής τεχνολογίας αλλά και η ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των έμμεσων απορροών στους αποδέκτες. Η κατανόηση του βαθμού επίτευξης των στόχων επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς παρακολούθησης
(monitoring) της ποιότητας των εκροών των ΚΕΛ και της συνολικής παρακολούθησης του αποδέκτη σε συνεργασία με έγκυρους επιστημονικούς φορείς.

Η ΕΥΔΑΠ συλλέγει και επεξεργάζεται τα αστικά λύματα με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Πληροί τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές, επενδύει στην αναβάθμιση των διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας λυμάτων, προχωρά στην εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση και περιαστική χρήση, διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα και αξιοποιεί την ξηραμένη ιλύ ως καύσιμο ή εδαφοβελτιωτικό.

Τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων επιτυγχάνουν τους στόχους τους ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των επεξεργασμένων εκροών στους θαλάσσιους αποδέκτες. Η επεξεργασμένη εκροή των ΚΕΛ καταλήγει στη θάλασσα απαλλαγμένη από το ρυπαντικό τους φορτίο σε ποσοστό περίπου 95%.

Η καλή λειτουργία του ΚΕΛ Ψυττάλειας, όπως αποδεικνύεται από τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης του Σαρωνικού, ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών, ενώ διευκολύνει την αποδοχή τέτοιων τεχνολογιών και την ανάπτυξη νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων. Από την αρχική φάση της λειτουργίας του, το 1994, το ΚΕΛ Ψυττάλειας σηματοδότησε τη βελτίωση της κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Σαρωνικού, που είχε στο παρελθόν υποβαθμιστεί σημαντικά λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης ανεπεξέργαστων λυμάτων.

Η βελτίωση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων αναψυχής αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των ακτών του Σαρωνικού έχουν λάβει τη σήμανση της γαλάζιας σημαίας, σύμβολο περιβαλλοντικής ποιότητας, που απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές που διαχειρίζονται παράκτιοι δήμοι, με βασική παράμετρο την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων.

Η ΕΥΔΑΠ για την επιβεβαίωση της αποδοτικής λειτουργίας των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων που είναι αρμόδια, με αιχμή του δόρατος το ΚΕΛ Ψυττάλειας, πραγματοποιεί ελέγχους στο θαλάσσιο περιβάλλον και μελέτες που αφορούν την επίδραση της διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στις κολυμβητικές παραλίες της Αττικής πλησίον των Κέντρων. Η προσπάθεια είναι συνεχής και για το λόγο αυτό η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών της που οδηγούν σε όρια ποιότητας εκροών πολύ χαμηλότερα των οριζόμενων στις ΑΕΠΟ, στη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και στην περίπτωση του ΚΕΛ Ψυττάλειας της ενεργειακής αυτοτέλειας, ενώ επεξεργάζεται και καταθέτει προτάσεις προς τις Δημόσιες Αρχές για τον
εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου.

Σήμερα οι παραλίες του Σαρωνικού κόλπου γύρω από την Ψυττάλεια έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που πληρούν την απαιτούμενη υψηλή ποιότητα υδάτων κολύμβησης – όπως αποδεικνύεται από την περιβαλλοντική παρακολούθηση, με συχνές μετρήσεις που πραγματοποιούνται από αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπως το ΕΛΚΕΘΕ, η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Αττικής και το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.

Η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται και λειτουργεί τα μεγαλύτερα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ελλάδα. Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στη διαχείριση των αστικών λυμάτων είναι σημαντικός παράγοντας επέκτασης των δραστηριοτήτων της στην Ανατολική Αττική αλλά και σε παροχή τεχνογνωσίας σε μικρότερους δήμους καθώς και νησιωτικές περιοχές μέσω της θυγατρικής της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.