Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Deeptraffic: μια deep-tech λύση για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού

Ερευνητές του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ) αξιοποίησαν εμπορικά τις ερευνητικές τους προσπάθειες στα “ευφυή” συστήματα μεταφορών δημιουργώντας μια εταιρεία spin-off για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων με την επωνυμία deeptraffic

Ποιος θα μπορούσε να διαχειριστεί «έξυπνα» και δυναμικά την κυκλοφορία των οχημάτων μέσα στις πόλεις; Λογικά κάποιος που διαθέτει ερευνητική και τεχνική εμπειρία περισσότερων από δέκα ετών στους τομείς διαχείρισης κυκλοφορίας και τεχνολογιών διασύνδεσης οχήματος – υποδομής.

Αυτή ακριβώς τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών τους προσπαθειών στα “ευφυή” συστήματα μεταφορών διερεύνησαν τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ) και δημιούργησαν τον Φεβρουάριο του 2021 μια εταιρεία spin-off με την επωνυμία deeptraffic. «Η επωνυμία της εταιρίας, που έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη, αντικατοπτρίζει ακριβώς την κατανόηση «σε βάθος» του αντικειμένου της διαχείρισης κυκλοφορίας, αλλά και τη χρήση τεχνολογιών deep-tech που ενσωματώνονται στο προϊόν μας», εξηγεί ο CEO της εταιρείας Δρ. Ευάγγελος Μητσάκης, ο οποίος είναι  και Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, πάνω στο οποίο βασίστηκε όλη η τεχνογνωσία που χρησιμοποιεί η εταιρεία και από το οποίο προέρχεται και η 8μελής ομάδα της. Τα στελέχη της εταιρείας, που είναι συγκοινωνιολόγοι, πολιτικοί και μηχανολόγοι μηχανικοί και προγραμματιστές, εκτός από ερευνητική εμπειρία, διαθέτουν και πολλές διακρίσεις τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε ομαδικό με την ιδιότητά τους ως ερευνητές στο ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ.

Σύμφωνα με τον Έλληνα ερευνητή, η αφορμή και η βάση για την ανάπτυξη ενός προϊόντος και για τη δημιουργία στη συνέχεια της εταιρίας, υπήρξε το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο C-Mobile, το οποίο υλοποιήθηκε στο πρόγραμμα της ΕΕ Ορίζοντας 2020. «Στο πλαίσιο αυτού του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε μια νέα ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση, η οποία σήμερα έχει πάρει τη μορφή εμπορικού προϊόντος με την ονομασία “deeptraffic 101”. Το προϊόν μας έχει ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας οχημάτων, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που παρέχονται από τα συνδεδεμένα και αυτόματα οχήματα, πράγμα το οποίο δε συμβαίνει στα μέχρι σήμερα διαθέσιμα σχετικά συστήματα της αγοράς», περιγράφει ο Δρ. Μητσάκης προσθέτοντας πως το προϊόν ”deeptraffic 101” απευθύνεται σε διαχειριστές κυκλοφορίας (δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας) αστικών και υπεραστικών δικτύων οδικών μεταφορών. Παρέχεται δε, ως άδεια χρήσης, ως software as a service και ως traffic management as a service, μαζί με οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη που μπορεί να χρειάζεται ο κάθε πελάτης. Οι τεχνολογίες της εταιρείας έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε έργα πιλοτικών δοκιμών, ενώ πρόσφατα η ομάδα «κέρδισε» και το πρώτο εμπορικό της έργο στην Ελλάδα. Σήμερα η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για την εφαρμογή του λογισμικού και σε πόλεις του εξωτερικού στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Τουρκία.

Διαχείριση κυκλοφορίας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση

Το “deeptraffic 101”, είναι η πρώτη λύση λογισμικού στην αγορά μέχρι τώρα, η οποία διασυνδέει υπάρχοντα κέντρα διαχείρισης της κίνησης των οχημάτων με πηγές δεδομένων τρίτων, προκειμένου να προβάλλει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση στο οδικό δίκτυο όπου εφαρμόζεται η λύση,  να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί, αλλά και να παρακολουθεί υπηρεσίες συνδεδεμένων οχημάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων των υποκείμενων στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας. «Πρακτικά, το λογισμικό της deeptraffic ενημερώνει και καθοδηγεί σε πραγματικό χρόνο τους οδηγούς για την κατάσταση της τρέχουσας κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, σε σχέση με τους στόχους που τίθενται από τα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Και το σημαντικότερο είναι πως παρέχει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο λειτουργίας, χωρίς την ανάγκη παρουσίας ή παρέμβασης ανθρώπινου χειριστή», διευκρινίζει ο κ. Μητσάκης.

Πέρα από τη βέλτιστη ενημέρωση και καθοδήγηση των οδηγών, βασικό στόχο της εταιρείας αποτελεί συνολικά η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών. Οι πιλοτικές εφαρμογές του  “deeptraffic 101” δείχνουν 15%-20% βελτίωση της κυκλοφορίας σε βασικά της χαρακτηριστικά, όπως οι χρόνοι των διαδρομών και οι καθυστερήσεις. «Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρίας μας σε τεχνικό επίπεδο περιλαμβάνουν την πολύ καλή αξιοποίηση πολλαπλών πηγών δεδομένων, την «ευφυΐα» στην επιλογή βέλτιστων σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, τη δυνατότητα παροχής της τεχνολογίας μας ως υπηρεσία (traffic management as a service) και της πλήρους λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο χωρίς την ανάγκη εποπτείας ή ανθρώπινης παρέμβασης και με ελαχιστοποίηση τυχόν ανθρώπινων σφαλμάτων. Επιπλέον, το προϊόν μας είναι ανταγωνιστικό στο ζήτημα κόστους, παρέχει μια ολοκληρωμένη end-to-end λύση, προσαρμόζεται πολύ εύκολα και γρήγορα σε ειδικές ανάγκες των πελατών, ενώ το προσωπικό της εταιρίας μπορεί να αντιδρά πολύ γρήγορα σε οποιαδήποτε απαίτηση καθώς και να αφομοιώνει νέες εξελίξεις, εξαιτίας της μακρόχρονης εμπειρίας του στον τομέα αυτό», προσθέτει ο CEO της εταιρείας κ. Μητσάκης σύμφωνα με τον οποίο, στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η ενσωμάτωση του συστήματός της σε περισσότερα από 60 κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Καθώς το ποσοστό των συνδεδεμένων και αυτόματων οχημάτων θα αυξάνεται εκθετικά με τον χρόνο, ο ίδιος πιστεύει πως αυτός ο στόχος είναι απολύτως ρεαλιστικός και ίσως υποεκτιμημένος.

Η εταιρία συστάθηκε και λειτούργησε κατά την πρώτη χρονική περίοδο με κεφάλαια των συν-ιδρυτών της και  κατά το πρώτο διάστημα, τα μέλη της εργάστηκαν κυρίως για τη βελτίωση του επιχειρηματικού της μοντέλου, για την προώθηση του brand της σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και προφανώς για την προσέλκυση των πρώτων της πελατών. Επί του παρόντος η ομάδα της εταιρείας-η οποία εκτός του κ. Μητσάκη αποτελείται από τους: Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Βασίλη Ψώνη, Αρετή Κώτση, Θανάση Παχίνη, Γρηγόρη Πράσινο, Βασίλη Μιζάρα και Ευάγγελο Μπεκιάρη- βρίσκεται σε συζητήσεις και με Venture Capital funds, αλλά βασικό της στόχο αποτελούν οι πωλήσεις του προϊόντος της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. «Επειδή είμαστε από τους πρώτους παγκοσμίως που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης κυκλοφορίας συνδεδεμένων και αυτόματων οχημάτων, ελπίζουμε πως διαθέτουμε ένα πλεονέκτημα που θα οδηγήσει σε ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Καθώς όλα θα γίνονται ψηφιακά, με πρώτα τα οχήματα, έχουμε βάσιμες ελπίδες πως η αγορά στην οποία στοχεύουμε θα μεγαλώνει συνεχώς» καταλήγει ο κ. Μητσάκης.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις