Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιστήμονες σε VC, για να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στο deep tech 

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους στην επιστήμη και την τεχνολογία, οι επιστήμονες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον εντοπισμό και την υποστήριξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο deep tech τομέας της Ευρώπης διαθέτει σημαντικό τεχνικό ταλέντο, ηγετική θέση στην έρευνα και έχει παγκόσμιο αντίκτυπο.

Η περιοχή ηγείται σε ερευνητικές δημοσιεύσεις υψηλού αντίκτυπου με ποσοστό 28,1%, μπροστά από τις ΗΠΑ (19,3%) και την Κίνα (17,7%), και έχει υψηλότερο ποσοστό αποφοίτων STEM από τις ΗΠΑ. Η Ευρώπη φιλοξενεί επίσης αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων έξι από τα 20 κορυφαία στην επιστήμη των υπολογιστών και πέντε στη μηχανική.

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη πρόκληση για να ανακτήσει τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία, ένας παράγοντας είναι να ενθαρρυνθούν περισσότεροι επιστήμονες να εισέλθουν στον χώρο των επιχειρηματικών κεφαλαίων. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους στην επιστήμη και την τεχνολογία, οι επιστήμονες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον εντοπισμό και την υποστήριξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Έχουν δημοσιευθεί αναλύσεις σχετικά με τα οφέλη της πρόσληψης CEOs με υπόβαθρο STEM και παρόμοια επιχειρήματα μπορούν να εφαρμοστούν στον κλάδο των επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Καθώς πολλές κυβερνήσεις δεσμεύονται για μεγάλα ποσά στο deep tech, με τη Γαλλία να διαθέτει προϋπολογισμό 2,5 δισ. ευρώ, τη Γερμανία να δεσμεύει 1 δισ. ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο πρόθυμο να στηρίξει το μέλλον της τεχνολογίας και της επιστήμης με έως και 3,5 δισ. λίρες, η Ευρώπη είναι έτοιμη να βγει μπροστά. Αλλά χωρίς τους κατάλληλους ανθρώπους να μιλούν τη γλώσσα των επιστημονικών επιχειρηματιών πίσω από αυτές τις νέες ανακαλύψεις, τα επιχειρηματικά κεφάλαια στην Ευρώπη θα δυσκολευτούν και θα χάσουν μεγάλες ευκαιρίες.

Στον πυρήνα τους, τα επιχειρηματικά κεφάλαια είναι ένας επιστημονικός κλάδος. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη υποθέσεων, τη συλλογή δεδομένων και τον έλεγχό τους σε σχέση με τα γεγονότα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη βαθιά τεχνολογία, όπου ο τεχνολογικός κίνδυνος συνήθως υπερτερεί του κινδύνου αγοράς. Η τρέχουσα έννοια του “VC” βάσει δεδομένων θα πρέπει να είναι αυτονόητη, καθώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος διεξαγωγής κατάλληλου VC παρά με τη χρήση όλων των διαθέσιμων δεδομένων για την επαλήθευση των αρχικών υποθέσεων.

Όπως και στην επιστήμη, συχνά ασχολούμαστε με ελλιπή δεδομένα και η κατανόηση των περιορισμών τους είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη καλών επενδυτικών αποφάσεων.

Περισσότερα VC χρειάζονται επιστημονικό υπόβαθρο για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση περισσότερων νεοσύστατων επιχειρήσεων βαθιάς τεχνολογίας. Αυτό, με τη σειρά του, θα τονώσει την τεχνολογική καινοτομία και θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ιδιαίτερα καλή θέση για να αποκομίσει τα οφέλη του εξαιρετικού πανεπιστημιακού τοπίου και των ακαδημαϊκών αποφοίτων της.

Για παράδειγμα, ο αριθμός των αποφοίτων STEM ανά κάτοικο στη Γερμανία είναι 1,8 φορές υψηλότερος από ό, τι στις ΗΠΑ και ο αριθμός των αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κατοίκων σε σχέση με το ΑΕΠ το 2022 στην Ελβετία ήταν 1,4 φορές υψηλότερος από ό, τι στις ΗΠΑ.

Για να προσελκύσουν την επόμενη γενιά επενδυτών βαθιάς τεχνολογίας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να υποστηρίξουν τα πανεπιστήμια που προσφέρουν επιχειρηματικά κεφάλαια ως σταδιοδρομία. Επιπλέον, οι σημερινοί επιστήμονες VC θα πρέπει να αποτελούν πρότυπα και να προωθούν ενεργά τις επενδύσεις βαθιάς τεχνολογίας, με το να είναι ειλικρινείς και να ενθαρρύνουν τους νεότερους συναδέλφους τους να ενταχθούν στον κλάδο.

Προκλήσεις για τους επιστήμονες στον τομέα των επιχειρηματικών κεφαλαίων

Η είσοδος των επιστημόνων σε επιχειρηματικά κεφάλαια μπορεί να παρουσιάσει αρκετές προκλήσεις. Ωστόσο, όλα αυτά μπορούν να μετριαστούν μέσω ορισμένων τεχνικών, έτσι ώστε τα πιθανά οφέλη μιας τέτοιας προσέγγισης να μπορούν να υλοποιηθούν πλήρως.

Μια τυπική πρόκληση για τους επιστήμονες είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι επιστήμονες συχνά αγωνίζονται με οικονομικούς παράγοντες, όπως η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, το μάρκετινγκ και η διαπραγμάτευση διαφημίσεων με τους πελάτες. Μερικές φορές, αυτό έχει απλώς τις ρίζες του στην έλλειψη ενδιαφέροντος για αυτά τα θέματα. Μια εκπαίδευση, η οποία ξεκινά από το πανεπιστήμιο, μπορεί να κάνει θαύματα στη δημιουργία ευαισθητοποίησης και επιθυμίας για επιχειρηματικά θέματα, και αυτό οδηγεί σε περαιτέρω αυτοεκπαίδευση των επιστημόνων.

Μια άλλη πρόκληση είναι η πρόσβαση στα σωστά δίκτυα και σε πόρους. Οι επιστήμονες συνήθως δεν αποτελούν μέρος των ίδιων δικτύων και δεν έχουν πρόσβαση στους ίδιους πόρους με τους επενδυτές που προέρχονται από σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, καθιστώντας δυσκολότερη την εξεύρεση πιθανών επενδύσεων και συνεπενδυτών. Εδώ, τα διάφορα ομοσπονδιακά και κρατικά προγράμματα για startups θα πρέπει να καταβάλουν ενεργά μια προσπάθεια να δώσουν προτεραιότητα στην συμπερίληψη των επιστημόνων VC στην τοπική επενδυτική κοινότητα.

Η τρίτη πρόκληση είναι τα πολιτιστικά εμπόδια. Οι επιστήμονες μπορούν να έχουν διαφορετικά στυλ επικοινωνίας, εργασιακές συνήθειες και αξίες, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις και να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις όταν εργάζονται με επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων. Αυτή είναι μια κατάσταση όπου οι μη επιστημονικοί συνάδελφοι σε μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων μπορούν να βοηθήσουν τον επιστήμονα επενδυτή να πλοηγηθεί στον κοινωνικό ιστό της επενδυτικής κοινωνίας.

Τέλος, οι επιστήμονες μπορεί να μην κερδίσουν αμέσως την εμπιστοσύνη άλλων επενδυτών επιχειρηματικών κεφαλαίων. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά τη διαδικασία συνεργασίας. Η λύση εδώ είναι για τους καθιερωμένους επιστήμονες VC να φέρουν και να επικυρώσουν τους νεοεισερχόμενους και να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν ένα αξιόπιστο δικό τους εμπορικό σήμα.

Συνολικά, αυτές οι προκλήσεις μπορούν να ξεπεραστούν με λίγη προσπάθεια, αλλά θα οδηγήσουν σε εξαιρετικά οφέλη. Ας φανταστούμε μια πραγματικότητα στην οποία οι επιστημονικοί ιδρυτές υποστηρίζονται από επιστημονικούς επενδυτές που μοιράζονται σύνολα μεθοδολογιών, αξιών και κοινής κατανόησης με το άτομο στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Χρειαζόμαστε περισσότερο αυτού του είδους τη συνεργασία σε έναν κόσμο όπου, πολύ συχνά, κερδίζει η καλύτερη ιδέα μάρκετινγκ και όχι τα αντικειμενικά γεγονότα που προέρχονται από δεδομένα.

 

Πηγή: tech.eu / By Ion Hauer

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις