Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Cyclopt: Ο “καθημερινός βοηθός” των ομάδων ανάπτυξης λογισμικού

Η Cyclopt, μια spin-off του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απευθύνεται σε κάθε εταιρεία που αναπτύσσει λογισμικό και κάνει την καθημερινότητα της πιο εύκολη, παρέχοντάς της τα εργαλεία που χρειάζεται για να βελτιώσει τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού που ακολουθεί. 

Με δεδομένη την ιδιαίτερα ανταγωνιστική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο χώρο της βιομηχανίας λογισμικού, όπου οι ραγδαία μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών έρχονται σε αντίθεση με την ανάγκη για μείωση του κόστους ανάπτυξης και συντήρησης του αναπτυσσόμενου λογισμικού, η εύρεση εργαλείων και μηχανισμών που οργανώνουν, προτυποποιούν και εποπτεύουν τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού είναι παραπάνω από εμφανής.  

Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας moto ότι «για να βελτιώσεις κάτι πρέπει πρώτα να μπορείς να το μετρήσεις», η εταιρεία Cyclopt, μια spin-off του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της διαδικασίας ανάπτυξης έργων λογισμικού.  

Η πλατφόρμα της Cyclopt απευθύνεται σε κάθε εταιρεία που αναπτύσσει λογισμικό, καθώς μπορεί να αποτελέσει τον «καθημερινό βοηθό» των ομάδων και να εξασφαλίσει την υιοθέτηση ευρέως αποδεκτών πρακτικών συγγραφής κώδικα και τη βέλτιστη οργάνωση της γραμμής παραγωγής λογισμικού μέσω στοχευμένων συστάσεων. Όπως μας εξηγεί η ομάδα, το προϊόν της εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες.  

Ο πρώτος εξ αυτών είναι η ανάλυση της ποιότητας του παραγόμενου κώδικα, η οποία βασίζεται σε μοντέλα μηχανικής μάθησης, μετά τον υπολογισμό πληθώρας μετρικών που απορρέουν από τον πηγαίο κώδικα (Code Quality Analytics). Ο δεύτερος είναι η βέλτιστη οργάνωση και παρακολούθηση των εργασιών που περιλαμβάνονται στη διαδικασία διαχείρισης λογισμικού (Project Management), μέσα από την ευφυή ενσωμάτωση των αρχών που διέπουν τα ευέλικτα μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού.  

Τέλος, ο τρίτος αφορά την αναγνώριση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων των μελών της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς καταγραφής και αποδελτίωσης του τρόπου που συνεισφέρει κάθε μέλος κατά τη διαδικασία ανάπτυξης (Team Management).  

Οι παραπάνω πυλώνες εγγυώνται μια ολιστική προσέγγιση παρακολούθησης και υλοποιούν μια «επιτυχημένη» γραμμή παραγωγής λογισμικού, η οποία ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου, αναγνωρίζει πολύ νωρίς προβλήματα και ρίσκα και διατηρεί τα έργα εντός προϋπολογισμού. 

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά εκείνα που κάνουν το προϊόν της Cyclopt να ξεχωρίζει;  

Σύμφωνα με την ομάδα της εταιρείας, το βασικότερο είναι ότι η πλατφόρμα της σχεδιάστηκε με βασικό στόχο να μην είναι παρεμβατική και να εναρμονίζεται με τα εργαλεία που οι εταιρείες-πελάτες χρησιμοποιούν για να αναπτύσσουν έργα λογισμικού.  

Για τον λόγο αυτόν, η πλατφόρμα είναι πλήρως ενσωματωμένη στα μεγαλύτερα online αποθετήρια κώδικα, όπως το GitHub, το GitLab, το Azure DevOps και το BitBucket, και παρέχει στους πελάτες της την εύκολη δυνατότητα σύνδεσης στην πλατφόρμα των αποθετηρίων που θέλουν να αναλύσουν, διατηρώντας το επίπεδο ασφάλειας που τους εξασφαλίζει η υποδομή που έχουν επιλέξει.  

Επίσης, η επόπτευση της ποιότητας του πηγαίου κώδικα γίνεται πλήρως αυτοματοποιημένα: κάθε αλλαγή στο αποθετήριο πυροδοτεί μια σειρά από αναλύσεις με στόχο την παροχή αξιοποιήσιμης πληροφορίας και άμεσου feedback για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Στόχος πάντα είναι η βελτίωση χαρακτηριστικών του αναπτυσσόμενου λογισμικού, όπως είναι η διατηρησιμότητα και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης.  

Τέλος, η δυνατότητα παραμετροποίησης των αναλύσεων ώστε να καλύπτονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε πελάτη, ενισχύει τη δυνατότητα προσαρμογής της λειτουργικότητας της πλατφόρμας στις ανάγκες των χρηστών της.  

Αναγνώριση και ανάπτυξη!  

Απόδειξη της αξίας του προϊόντος της Cyclopt αποτελεί ότι, παρά την πανδημία που αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας και το ευρύτερο οικοσύστημα πληροφορικής, βρίσκεται σε φάση συνεχούς ανάπτυξης. Μάλιστα, ήταν η πρώτη εταιρεία στην οποία επένδυσε πρόσφατα το TECS Capital Fund, το πρώτο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital Fund) που έχει περιοχή αναφοράς τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. 

Η επένδυση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Cyclopt προς το δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη και την αύξηση της πελατειακής της βάσης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το έναυσμα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και σε επόμενο στάδιο για την ανάπτυξη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, με αιχμή την ευρωπαϊκή αγορά.  

«Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε αυτήν την επένδυση προκειμένου να επιταχύνουμε την επέκταση της ομάδας μας με ταλαντούχα άτομα, να παρέχουμε ακόμα πιο καινοτόμες υπηρεσίες για την καλύτερη αξιολόγηση της ποιότητας του λογισμικού και να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να παρακολουθούν και να βελτιστοποιούν τη διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού τους.  

Επιπλέον, σκοπεύουμε να βελτιώσουμε τη στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων και να προσελκύσουμε στην πλατφόρμα μας περισσότερες εταιρείες λογισμικού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δρ. Μιχάλης Παπαμιχαήλ, CEO της Cyclopt, δίνοντας το στίγμα του τι θα ακολουθήσει. 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις