Ultimate magazine theme for WordPress.

Γαλλικό Ινστιτούτο: Εκδήλωση για τη διαστημική τεχνολογία και την κλιματική αλλαγή

Στόχος της συνάντησης είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και πολιτιστικό περιβάλλον

Ενώ η Αυστραλία πασχίζει να συνέλθει από τις καταστροφικές πυρκαγιές, φράσεις όπως «υπερθέρμανση του πλανήτη», «κλιματική αλλαγή», «φυσικές καταστροφές» βρίσκονται παντού στη ροή των πληροφοριών μας. Στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος, μεγάλοι τομείς της τεχνολογίας όπως η τηλεπισκόπηση και η διαστημική τεχνολογία, προσφέρουν καινοτόμες λύσεις θέτοντας στην υπηρεσία του πολίτη τα δορυφορικά δεδομένα.

Tο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το Κέντρο Aριστείας BEYOND του Εθνικού Aστεροσκοπείου Αθηνών και το Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της ακαδημίας Αθηνών προσκαλούν 6  Έλληνες και Γάλλους ειδικούς στην κλιματική αλλαγή, στην πολιτική προστασία και πρόληψη των φυσικών καταστροφών και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε έναν διάλογο ανοιχτό σε όλους, στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών «Η Νεολαία που Καινοτομεί» την ερχόμενη Τρίτη 3 Μαρτίου 2020. 

Στόχος της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο, είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και πολιτιστικό περιβάλλον, να αναδείξει τη χρήση της διαστημικής τεχνολογίας που βρίσκεται στη διάθεση της πολιτείας και να καλλιεργήσει την κοινωνική ευαισθησία και την επαγρύπνηση απέναντι σε θέματα προστασίας και πρόληψης των φυσικών καταστροφών.

Η παρουσίαση της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί από τη δημοσιογράφο Κατερίνα Χριστοφιλίδου.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

19.00 – 19.15 :  Έναρξη της βραδιάς

  •  κ. COMOY Patrick, Διευθυντής Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος
  • Καθ. Μανώλής Πλειώνης, Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
  • κ. Κατερίνα Χριστοφιλίδου, δημοσιογράφος

 19.15 – 19.45 : Πρώτο μέρος «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» 

  •  «Προκλήσεις και επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο» : Καθ. Ζάνης Πρόδρομος, Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • «Το κλίμα από την οπτική του διαστήματος: νέες οπτικές, νέες έρευνες»: Δρ. CHERCHALI Selma, Διαστημικό παρατηρητήριο του κλίματος (Observatoire Spatial du Climat), CNES

 19.45 – 20.15 : Δεύτερο μέρος «Προστασία της κοινωνίας των πολιτών και μείωση των φυσικών κινδύνων»

  • «Η διαστημική τεχνολογία και η διαχείριση των κινδύνων για μία ανθεκτική κοινωνία» : Δρ. Κοντοές Χάρης, Κέντρο Αριστείας ΒEYOND, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  • «Το διαστημικό παρατηρητήριο κλίματος: οδεύοντας προς ένα ανθεκτικότερο σύστημα ευαίσθητων περιοχών»: Δρ. MONNOYERSMITH Laurence, Σύμβουλος περιβάλλοντος & κλιματικής αλλαγής στον Πρόεδρο του CNES Sciences, Γαλλία

 20.15 – 20.45 :  Tρίτο μέρος «Διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς» 

  • « Ανθρωπογενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά »: Καθ. Ζερεφός Χρήστος, Ακαδημαϊκός, Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών
  • «Οι εκπομπές CO2 απειλούν την πολιτιστική κληρονομιά; » : κ. MLATAC Mirko, συνιδρυτής του NB-INOV

20.45 – 21.00 : Στρογγυλό τραπέζι «Η διαστημική τεχνολογία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής»

Οι ομιλητές

Δρ. Κοντοές Χαράλαμπος (Χάρης), ΕΑΑ, Ελλάδα

Ο Δρ. Χαράλαμπος (Χάρης) Κοντοές, εργάζεται ως Διευθυντής Ερευνών στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (PhD) στην Τηλεπισκόπηση του Περιβάλλοντος από το Ε.Μ.Π ( 1992 ) και ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή ως υπότροφος της Ε.Ε εργαζόμενος στο Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών (Ομάδα Περιβαλλοντικής Χαρτογράφησης) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ε.Ε. στην ISPRA της Ιταλίας.

Από το 1992 και μετά έχει αναλάβει, ως υπεύθυνος διαχείρισης επιχειρησιακών και ερευνητικών έργων στον τομέα της Παρατήρησης της Γης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εστιάζοντας στην εκτίμηση των φυσικών κινδύνων, τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης αυτών και στην παρακολούθηση και διαχείριση τους, στην διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων, καθώς και στη χαρτογράφηση των χρήσεων γης σε διάφορα γεωγραφικά περιβάλλοντα και κλίμακες.

Ηγείται μιας ερευνητικής ομάδας, η οποία συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα της Παγκόσμιας Παρακολούθησης της Γης και της Ασφάλειας των πολιτών (Copernicus/GMES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), που εξειδικεύονται σε τομείς αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, παρακολούθησης και προστασίας της θάλασσας, επιτήρησης των συνόρων και της ασφάλειας, λεπτομερής χαρτογράφησης των αστικών χρήσεων γης και ανίχνευσης των αλλαγών κάλυψης και χρήσης γης.

Ως Εθνικός Εκπρόσωπος σε θέματα διαστήματος, έχει αναλάβει την ευθύνη καθοδήγησης και συντονισμού διεπιστημονικών εθνικών αντιπροσωπειών που λειτουργούν στα όργανα απόφασης Διεθνών Οργανισμών και Επιτροπών Διαστήματος (π.χ. ESA PBEO, EC Space Committees (Fp7, H2020), GMES Steering Committee, EC Space Advisory Committee κλπ). Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Σημείου Επαφής για την προώθηση της πρωτοβουλίας CollGS της ESA, συντονίζοντας την ανάπτυξη και την επιχειρησιακή λειτουργία της πρώτης μεγάλης κλίμακας υποδομής για την συλλογή και αναδιανομή δεδομένων των δορυφορικών αποστολών Copernicus (Sentinels missions/ESA) στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και των Βαλκανίων (Hellenic Sentinel Data Hub- http://sentinels.space.noa.gr).

Έχει συντονίσει την ανάπτυξη και επιχειρησιακή λειτουργία μεγάλης κλίμακας επιγείων εγκαταστάσεων (Ground Segments) λήψης δεδομένων δορυφορικών αποστολών Παρατήρησης της Γης. Τέλος έχει συγγράψει περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια, ενώ είναι μέλος συντακτικών επιτροπών και κριτής επιστημονικών περιοδικών (IJPRS, IJRS, SENSORS, IEEE Geoscience and RS) καθώς και αξιολογητής προτάσεων που έχουν υποβληθεί στην ευρωπαϊκή κοινότητα, στο πλαίσιο διαφόρων προσκλήσεων για την Έρευνα (π.χ. FP6, H2020).

Dr. Cherchali Selma, Διαστημικό παρατηρητήριο του κλίματος, CNES Sciences, Γαλλία

Από τον Οκτώβρη του 2019, η Selma Cherchali είναι υπεύθυνη του Προγράμματος των Επιστημών της Γης του CNES.

Από το Φεβρουάριο του 2018 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019, η Selma Cherchali διετέλεσε διευθύντρια του Προγράμματος του Διαστημικού παρατηρητήριου του κλίματος (Space Climate Observatory – SCO). Ήταν επίσης υπεύθυνη του προγράμματος SWOT (Surface Water Ocean Topography) και συντόνισε το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα SWOT aval για τη χρήση από την επιστημονική κοινότητα και τους χρήστες των δεδομένων των διαστημικών αποστολών για την υδρολογία, τον ωκεανό και τις παράκτιες ζώνες απαντώντας στα κλιματικά και περιβαλλοντικά διακυβεύματα.

Από το 2009 έως τον Ιανουάριο του 2018, εργάστηκε ως υπεύθυνη του Προγράμματος Land et Hydrologie στο CNES.

Καθ. Ζάνης Πρόδρομος, ΑΠΘ, Ελλάδα

Ο Πρόδρομος Ζάνης είναι Καθηγητής στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ (1992). Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες το 1994 (Σχολή Περιβαλλοντικών Επιστημών, University of East Anglia, Αγγλία) και Διδακτορικό (PhD) στις Επιστήμες της Φύσης το 1999 (Τμήμα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Ινστιτούτο Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Βέρνης, Βέρνη, Ελβετία).

Την περίοδο 2003-2007 εργάσθηκε ως Ερευνητής Δ’ Βαθμίδος στο Κέντρο Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. Το 2007 διορίσθηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Α.Π.Θ. ενώ από το 2018  είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδος. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και η εμπειρία του εστιάζονται στο όζον, στην αέρια ρύπανση, τις αλληλεπιδράσεις αιωρούμενων σωματιδίων και κλίματος, στην κλιματική αλλαγή καθώς και σε περιοχικά αριθμητικά μοντέλα κλίματος και ποιότητας αέρα.

Έχει 92 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με περισσότερες από 2300 ετεροαναφορές και H-index 31, ενώ έχει συμμετάσχει σε 26 Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Ο Πρόδρομος Ζάνης είναι κύριος συγγραφέας (Lead Author) του κεφάλαιου 6 της έκτης έκθεσης αξιολόγησης της Ομάδας Εργασίας Ι (WGI) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC).

Dr. MonnoyerSmith Laurence, Σύμβουλος περιβάλλοντος & κλιματικής αλλαγής στον Πρόεδρο του CNES, Γαλλία

Από τον Ιούνιο του 2019, η Laurence Monnoyer-Smith είναι περιβαλλοντική και κλιματική Σύμβουλος του προέδρου του CNES.

Κάτοχος διδακτορικού στις Επιστήμες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και εξουσιοδοτημένη να διευθύνει τις έρευνες σχετικά με τα «Μονοπάτια της έκφρασης των πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες. Μορφές και περιορισμοί των μηχανισμών της δημόσιας συζήτησης». Η Laurence Monnoyer-Smith διετέλεσε λέκτορας και στη συνέχεια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο τεχνολογίας της Compiègne από το 2008 μέχρι το 2013.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται επιτυχώς, υπεύθυνη διδασκαλίας των μηχανικών της επιστήμης της πληροφόρησης και επικοινωνίας, του επιστημονικού και τεχνικού πολιτισμού, της δημόσιας συζήτησης και της επιστημονικής επικοινωνίας και στη συνέχεια γίνεται διευθύντρια του Εργαστηρίου ερευνών Costech του πανεπιστημίου της Compiègne. Τα ερευνητικά της έργα σχετίζονται με την ηλεκτρονική δημοκρατία, τους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς διαμεσολάβησης των πολιτών, τα δημόσια δεδομένα και την ανάπτυξη του ψηφιακού πολιτισμού και των νέων μορφών του να είσαι πολίτης.

Το 2013, γίνεται αντί-πρόεδρος της Εθνικής επιτροπής δημόσιας συζήτησης (CNPD) και συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη εργαλείων αντιπροσωπευτικής και συμμετοχικής δημοκρατίας. Πρώτη γυναίκα και πρώτη Aκαδημαϊκός σε αυτή τη θέση, αφιερώνει δύο χρόνια στον εκσυγχρονισμό των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται από το CNPD και προεδρεύει στη δημόσια συζήτηση για τους υπεράκτιους αιολικούς σταθμούς του Tréport.

Η Laurence Monnoyer-Smith διορίστηκε το Μάιο του 2015 στο Συμβούλιο των Υπουργών, Διυπουργική Εκπρόσωπος και Γενική Επίτροπος της Βιώσιμης ανάπτυξης στη γενική επιτροπή Βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Θάλασσας. Με αυτόν τον τίτλο, αναμορφώνει την περιβαλλοντική ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών, μετά το δράμα του Siven. Με τον τίτλο της διυπουργικής εκπροσώπου, οδηγεί την επεξεργασία του γαλλικού χάρτη πορείας για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Laurence Monnoyer-Smith είναι Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής.

Καθ. Ζερεφός Χρήστος, Ακαδημία Αθηνών, Ελλάδα

Ο Χρήστος Ζερεφός είναι Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει διατελέσει Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών, επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Βοστώνης, Μινεσότα, Πρόεδρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο.

Εκπρόσωπος της χώρας για την Κλιματική Αλλαγή, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της Academia Europaea, της Νορβηγικής Ακαδημίας, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών, της Ρωσικής Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών και πολλών άλλων Ακαδημιών και επιστημονικών Ιδρυμάτων. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και την Καινοτομία (ΕΛΙΔΕΚ). Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου Πατρών και του Πανεπιστημιακού Τμήματος του Αμερικανικού Κολεγίου ANATOLIA στη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ των πολλών διακρίσεων που έχει λάβει συμπεριλαμβάνεται το Παγκόσμιο Βραβείο Όζοντος του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ στην επέτειο των 10 χρόνων του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και Τιμητική Διάκριση από το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή-IPCC για τη συμβολή του στις επιστημονικές εκθέσεις της IPCC, η οποία τιμήθηκε, εξ ημισείας με τον τ. Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Al Gore, με το βραβείο Nobel Ειρήνης 2007.

Βραβεία της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης (Excellence in Refereeing και Yoram Kaufman Award), της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Blaise Pascal Medal), του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ, της Γαλλικής Κυβέρνησης (ταξιάρχης του Ακαδημαϊκού Φοίνικα) το 2015, Επίτιμο Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος, Χρυσό Μετάλλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, Τιμητική Διάκριση από τη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, Μετάλλιον Τιμής της Βαλκανικής Ενώσεως Φυσικών «Ioan Ursu Medal». Παρέλαβε το Βραβείο “European Union Prize for Cultural Heritage” προς το ΕΑΑ για τη δημιουργία Μουσείου Γεωαστροφυσικής και την αποκατάσταση των κτηρίων, των Εργαστηρίων και της Βιβλιοθήκης του ΕΑΑ (10.000 τόμοι) υπό την επίβλεψή του.

Κατά τα τελευταία 20 χρόνια έχει διατελέσει συν-συγγραφέας ή κριτής σε όλες σχεδόν τις επιστημονικές εκθέσεις για την αραίωση του όζοντος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών καθώς και ως κριτής των Εκθέσεων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή για την αεροπλοΐα και τα ακραία φαινόμενα. Έχει επιβλέψει 55 Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και περισσότερες από 30 Διδακτορικές διατριβές ενώ έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες επιστημονικές εργασίες.

Η πρότασή του για τη δημιουργία ευέλικτου διεθνούς μηχανισμού για την προστασία των μνημείων της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομίας, επελέγη από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Guterres, να συγκαταλεγεί στις εμβληματικές δράσεις του ΟΗΕ ως Ελληνική Πρωτοβουλία, την οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας στη διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα.

Έχει ιδρύσει ή συν-ιδρύσει από το μηδέν τα εξής Επιστημονικά / Ερευνητικά Κέντρα: (1) Tο Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών (2) Το Εργαστήριον Φυσικής της Ατμοσφαίρας του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ (1981) (3) Το Παγκόσμιο Κέντρο Χαρτογράφησης Όζοντος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού του ΟΗΕ (1991) (4) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη «Φυσική του Περιβάλλοντος» του ΑΠΘ (1991) (5) Το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (2003) (6) Την Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (2006) (7) Το Μουσείον Γεωαστροφυσικής στο Μέγαρoν Σίνα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (2008) (8) Το Navarino Environmental Observatory (NEO) στη Μεσσηνία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και την εταιρεία TEMES (2009).

Mlatac Mirko, Συνιδρυτής, διευθυντής λειτουργίας NBINOV, Γαλλία

Ο Mirko H. Mlatac έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στην ΕΕ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, για περισσότερα από 40 χρόνια, στο πλαίσιο startups και εταιρειών μελών του Fortune 100, πάντα με την ίδια αποστολή : να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις αποκατάστασης, ή να ξεκινήσει νέες go-to-market δραστηριότητες με φιλόδοξους στόχους.

Η εμπειρία του καλύπτει πολλούς τομείς, από τη παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έως τις τηλεπικοινωνίες, μέσω της ηλεκτρονικής, της αλυσίδας εφοδιασμού, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Εργάστηκε επίσης στο χώρο του μάρκετινγκ στις αρχές της δεκαετίας του 1980, για μια εταιρεία που ειδικεύεται στην ηλιακή ενέργεια.

Αφού δημιούργησε δύο εταιρείες, είναι συνιδρυτής της εταιρείας NB-INOV, μιας επιχείρησης στην φάση εκκίνησης, η οποία επικεντρώνεται στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου σε προηγμένα βιομηχανικά πλαστικά χρησιμοποιώντας υψηλής απόδοσης εναλλακτικά τεχνικά βιοϋλικά.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.