Eurobank: Ιστορική πρωτιά στον δείκτη NPE – Μονοψήφιο το ποσοστό των “κόκκινων” δανείων

Έτοιμη να ηγηθεί της ελληνικής τραπεζικής στη μετα-covid εποχή είναι η Eurobank, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική τράπεζα μεποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κάτω από το 10%.

Ισχυρές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο εννεαμήνου όσο και σε επίπεδο τριμήνου παρουσίασε η Eurobank παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην εγχώρια τραπεζική αγορά. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, η κερδοφορία της τράπεζας, η κεφαλαιακή επάρκεια και οι νέες εκταμιεύσεις κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας μάλιστα τις μέχρι πρότινος εκτιμήσεις.

Παράλληλα, τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου συνιστούν σημείο-σταθμό τόσο για την τράπεζα όσο και για ολόκληρο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων έπεσε σε μονοψήφια επίπεδα για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία. Την ίδια στιγμή η υποχώρηση του δείκτη NPE κάτω από το όριο του 10% σηματοδοτεί μια αλλαγή σελίδας για την Eurobank, η οποία ετοιμάζεται πυρετωδώς για την επόμενη ημέρα, έχοντας στο επίκεντρο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, απαλλαγμένη σε μεγάλο βαθμό από τον «βραχνά» των κόκκινων δανείων.

«Αφού αντιμετωπίσαμε επιτυχώς τις τελευταίες προκλήσεις, στρέφουμε όλες μας τις δυνάμεις στην επέκταση των εργασιών μας, στηρίζοντας έτσι και την επίτευξη των βασικών στόχων της οικονομικής πολιτικής – τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο διατηρήσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί άνω του 7% φέτος και να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς και το 2022. Είναι σημαντικό και ρεαλιστικό ταυτόχρονα να επιτευχθεί ένας μέσος ρυθμός ανάπτυξης πάνω από τον αντίστοιχο της ευρωζώνης, της τάξης του 4%, για την επόμενη πενταετία, με την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την προσέλκυση διεθνών και εγχώριων ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις.

Κατά το τρίτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, η τράπεζα συνέχισε να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα, ξεπερνώντας τις αρχικές μας εκτιμήσεις. Τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν και σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των προβλέψεων οδήγησαν τα λειτουργικά κέρδη σε άνοδο κατά 61%.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 300 εκατ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, με σημαντική συνεισφορά από τις διεθνείς μας δραστηριότητες. Οι εκταμιεύσεις δανείων ύψους 5,3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για το ίδιο διάστημα αναδεικνύουν την αναπτυξιακή δυναμική, που αναμένεται να ενισχυθεί. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά περίπου 4 δισ. ευρώ μέσα στο 2021. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικό απόθεμα ρευστότητας που μπορεί να υποστηρίξει την κατανάλωση αλλά και τις επενδύσεις στο άμεσο μέλλον.

Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αφήνει πίσω της το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Βρισκόμαστε, επομένως, σε πλεονεκτική θέση να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και το θετικό οικονομικό περιβάλλον σε όλες τις βασικές αγορές μας.

Στηρίζουμε τους πελάτες μας ώστε να επωφεληθούν από τον ανοδικό κύκλο και τις κοινωνίες που υπηρετούμε προκειμένου να επιτύχουν βιώσιμη και ισόρροπη ευημερία» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, χαιρετίζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας.

Αναλυτικά οι επιδόσεις της Eurobank για το εννεάμηνο και το τρίτο τρίμηνο του έτους

 • Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 298 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, με τα καθαρά κέρδη μετά από τα έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπά έκτακτα αποτελέσματα να ανέρχονται σε 216 εκατ. ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμα περιλαμβάνει ζημία ύψους 72 εκατ. ευρώ από την τιτλοποίηση Mexico.
 • Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,0% το εννεάμηνο του 2021 σε 1,0 δισ. ευρώ κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των δανείων της συναλλαγής Cairo. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,90% το εννεάμηνο του 2021, από 2,05% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 18,4% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο του 2021 και ανήλθαν σε 326 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τα ενοίκια και τις χορηγήσεις δανείων. Αξιοσημείωτη αύξηση κατά 6,1% παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα προμηθειών έναντι του β’ τριμήνου 2021 σε 117 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το γ΄ τρίμηνο του 2021.
 • Η αύξηση των εσόδων προμηθειών υπερκέρασε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να αυξηθούν κατά 2,3% σε 1,3 δισ. ευρώ. το εννεάμηνο του 2021. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 66 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, έναντι 251 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,4 δισ. ευρώ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, υποχωρώντας κατά 10,0% σε ετήσια βάση.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν στα επίπεδα του περυσινού εννεαμήνου στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,5% σε επίπεδο ομίλου και διαμορφώθηκαν σε 650 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021. Ο δείκτης κόστους-εσόδων παρέμεινε σταθερά κάτω του 50% σε 46,8%.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,1% σε ετήσια βάση και 0,8% σε τριμηνιαία.
 • Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 17,6% το εννεάμηνο του 2021 και 3,9% το Γ΄ τρίμηνο εξαιτίας των χαμηλότερων λοιπών εσόδων.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε 318 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 και αντιστοιχούσαν σε 113 4 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
 • Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 357 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση κατά 60,8% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €111εκ. το εννεάμηνο και €37εκ. το Γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν σε 192 εκατ. ευρώ, με τα οργανικά λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 16,8% σε ετήσια βάση σε € 137 εκ.
 • Μετά την υπογραφή συμφωνίας με τη doValue για την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης Mexico, ο δείκτης των NPEs διαμορφώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό 7,3% 4 στο τέλος του γ΄ τριμήνου και ήταν ο χαμηλότερος μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Tα συνολικά NPEs υποχώρησαν κατά 3,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 2,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν αρνητικός κατά 26 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2021. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σε 72,8%. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Mexico και η από-ενοποίηση των δανείων αναμένεται να γίνει το δ΄ τρίμηνο του 2021.
Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις