Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

South3E – S3E Charge: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον accelerator για deep tech Startups

Η  Δεύτερη Ανοιχτή Πρόσκλησή για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα South3E – S3E Charge δέχεται τώρα αιτήσεις

Η βαθιά τεχνολογία (deep tech) στη Νότια Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη, όπως απεικονίζεται στους Ευρωπαϊκούς Πίνακες Αποτελεσμάτων Καινοτομίας, με τις περισσότερες χώρες να χαρακτηρίζονται ως μέτριοι και αναδυόμενοι καινοτόμοι, και σε πολλές αρχίζουν να εμφανίζονται νεοφυείς επιχειρήσεις βαθιάς τεχνολογίας (deep tech start-ups) και κόμβοι καινοτομίας.

Εξατομικευμένη Καθοδήγηση για Νεοφυείς Επιχειρήσεις

Ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του προγράμματος  South3E – S3E Charge είναι η εξατομικευμένη καθοδήγηση που παρέχει. Έμπειροι επιχειρηματίες και ειδικοί του κλάδου έχουν επιλεχθεί για να παρέχουν καθοδήγηση στις αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα South3E – S3E, με κάθε start-up να έχει τον δικό της μέντορα. Τουλάχιστον επτά συναντήσεις με τον επιλεγμένο μέντορα και την ομάδα της start-up πραγματοποιούνται σε μια περίοδο 14 εβδομάδων, που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 11 ώρες εξατομικευμένης καθοδήγησης. Οι υπέυθυνοι του προγράμματος  South3E – S3E Charge κατανοούν επίσης τις μοναδικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι startups στις μέρες μας και ως εκ τούτου, το πρόγραμμα προσφέρει επιπλέον βοήθεια σε αναπτυσσόμενες startups με masterclasses και διαδικτυακά σεμινάρια σε τομείς όπως η επιχειρηματική ανάπτυξη, το μάρκετινγκ, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και οι βιώσιμες χρηματοδοτήσεις. Με έναν προκαθορισμένο μέντορα και μια πληθώρα από masterclasses με την τεχνογνωσία της ομάδας του South3E  – S3E, αυτή η εξατομικευμένη υποστήριξη δίνει τη δυνατότητα στις νεοσύστατες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τα συγκεκριμένα εμπόδια ανάπτυξής τους με αποτελεσματικό τρόπο  και να λάβουν βοήθεια ώστε, πρώτον, να συντάξουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο έτοιμο για παρουσίαση σε επενδυτές (που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης κατά την υποβολή αίτησης στο EIC Accelerator και σε άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ) και, δεύτερον, ένα pitch deck που μπορεί να προσαρμοστεί για διαφορετικά είδη κοινού, περιεχομένου  και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση, Πόρους και Ευκαιρίες Δικτύωσης

Η χρηματοδότηση είναι συχνά ένα σημαντικό εμπόδιο για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που θέλουν να αυξήσουν και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Το πρόγραμμα South3E – S3E Charge αντιμετωπίζει αυτήν την πρόκληση συνδέοντας νεοφυείς επιχειρήσεις με πιθανούς επενδυτές, και δίνει πληροφορίες και καθοδήγηση για επιχορηγήσεις, και άλλες πηγές χρηματοδότησης, είτε μέσω του pitching session στο Open Day ή κατά τη διάρκεια του  προγράμματος επιτάχυνσης και μετέπειτα. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η πτυχή του προγράμματος με δικτύωση με τις υπόλοιπες εταιρείες του προγράμματος, καθώς προωθεί τη συνεργασία και τις ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ιστορικό Επιτυχίας 

Το Πρόγραμμα  South3E – S3E Charge έχει αποδεδειγμένο ιστορικό στο να βοηθά τις νεοφυείς επιχειρήσεις να επιτύχουν αξιοσημείωτη ανάπτυξη. Πολυάριθμες ιστορίες επιτυχίας πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, καθιστώντας το μια αξιόπιστη επιλογή για τις startups. Μια άλλη πτυχή του προγράμματος αποτελεί η εισαγωγή στις ευκαιρίες χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ και οι συνεχόμενες ευκαιρείες για χρηματοδότηση. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 14 εβδομάδων, πάνω από το 85% των νεοφυών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο πρώτο South3E– S3E Charge έκαναν αιτήσεις σε διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης, όπως, μεταξύ άλλων, στο Horizon Europe, EIC, VT, SynergistEIC Open, Re-source 3.0, Ventures Thrive, ACCIO Startup (Ισπανία), NEOTEC (Ισπανία) και ΜΕΤASTARS. Μίλησαν επίσης σε επενδυτές  και υπέβαλαν αιτήσεις στο EIC Accelerator – Blended Finance με εκπληκτικά αποτελέσματα προσελκύοντας χρηματοδότηση άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, γεγονός που πιστοποιεί τον θετικό αντίκτυπο της καθοδήγησης και των masterclasses που τους παρείχε το πρόγραμμα.

Καθώς η Δεύτερη Ανοιχτή Πρόσκλησή για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα South3E – S3E Charge δέχεται τώρα αιτήσεις, μπορείτε να κάνετε αίτηση εάν είστε νεοσύστατη  επιχείρηση με TRL έως και 6-7, με έδρα τη Νότια Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων και των κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ). Προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη, καθοδήγηση, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, και ευκαιρίες δικτύωσης, αυτό το πρόγραμμα θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας και θα πάει την νεοφυή σας επιχείρηση στο επόμενο επίπεδο.

Αιτήσεις στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.south3e.eu 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις