Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Thales: Παγκόσμιος ηγέτης στην κυβερνοασφάλεια μετά την εξαγορά της Imperva

Η συνολική δραστηριότητα της Thales στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα επιφέρει έσοδα άνω των 2,4 δισ ευρώ.

Η Thales ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Thoma Bravo, μια μεγάλη εταιρεία επενδύσεων στον κλάδο του λογισμικού, για την απόκτηση του 100% της Imperva, της κορυφαίας εταιρείας δεδομένων και εφαρμογών κυβερνοασφάλειας με έδρα τις ΗΠΑ, έναντι επιχειρηματικής αξίας 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με την εξαγορά αυτή, η Thales αναβαθμίζει τις δραστηριότητές της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η Imperva θα προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης στον τομέα της ασφάλειας δεδομένων και την είσοδο της Thales στην ελκυστική αγορά των εφαρμογών ασφάλειας.

Η συνολική δραστηριότητα της Thales στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα επιφέρει έσοδα άνω των 2,4 δισ ευρώ. Η τιμή της συναλλαγής βασίζεται στην επιχειρηματική αξία των 3,61 δισ δολαρίων.

Δημιουργία αξίας για τους μετόχους της Thales

-110 εκατομμύρια από τρέχοντα έσοδα και κερδοφόρες συνέργειες.
-Ενίσχυση του οικονομικού προφίλ του τμήματος Ψηφιακής Ταυτότητας και Ασφάλειας DIS
-Σημαντική μεσοπρόθεσμη αύξηση Κερδών ανά Μετοχή (EPS)

-Η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) της συναλλαγής, μετά από κάποιες προσαρμογές, είναι υψηλότερη από το μέσο σταθμικό κόστος του κεφαλαίου (WACC) κατά το 5ο έτος, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Διεύρυνση του μεριδίου αγοράς και νέοι οικονομικοί στόχοι

Η ενσωμάτωση της Imperva στην Thales θα διευρύνει σημαντικά το μερίδιο αγοράς στην οποία απευθύνεται η Thales, σε έναν ολοένα και περισσότερο αναπτυσσόμενο τομέα.

Οι νέοι οικονομικοί στόχοι που τέθηκαν για τη δραστηριότητα της Ψηφιακής Ταυτότητας και Ασφάλειας (DIS) της Thales είναι οι ακόλουθοι:

-Οργανική αύξηση πωλήσεων για την περίοδο 2024 – 2027: +6% έως +7%
-Το περιθώριο EBIT3 (κέρδη προ τόκων και φόρων) να φθάσει στο 16.5% έως το 2027.
-Η εξαγορά είναι εναρμονισμένη με το δομημένο πλαίσιο αξιοποίησης κεφαλαίου της Thales, χωρίς επίδραση στην υφιστάμενη μερισματική πολιτική του Ομίλου ή στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.
-Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται μέχρι τις αρχές του 2024, μετά την περαίωση των προβλεπόμενων εγκρίσεων περί ανταγωνισμού και λοιπών ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Απόκτηση ενός σημαντικού φορέα στον τομέα της ασφάλειας εφαρμογών και δεδομένων

Με έσοδα πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια (σε διάρκεια 12 μηνών) το 2022, και με περισσότερους από 1.400 υπαλλήλους, η Imperva αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στην κυβερνοασφάλεια που προστατεύει κρίσιμες εφαρμογές, διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) και δεδομένα οπουδήποτε και σε μεγάλη κλίμακα. Με μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει ασφάλεια δεδομένων (data), εφαρμογών (application) και δεδομένων τελικού χρήστη (edge), η Ιmperva προστατεύει τις εταιρείες σε όλα τα στάδια του ψηφιακού τους μετασχηματισμού .

Με έδρα το San Mateo της Καλιφόρνια, η εταιρεία έχει παγκόσμια παρουσία σε Αμερική, Ασία – Ειρηνικό, Ευρώπη-Μέση Ανατολή και Αφρική, επιτελώντας επιτήρηση απειλών σε 180 χώρες. Η Imperva είναι ένας ιδιαίτερα αναγνωρισμένος, πολυβραβευμένος φορέας και στους δύο βασικούς επιχειρηματικούς τομείς όπου δραστηριοποιείται. Το εκτενές πορτφόλιο της, συνδυάζει μοναδική τεχνογνωσία και προϊόντα στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της ασφάλειας εφαρμογών και δεδομένων:

Ασφάλεια εφαρμογών: Η Imperva προσφέρει ένα κορυφαίο στον κλάδο, τείχος προστασίας εφαρμογών Web (WAF), το οποίο αποτρέπει τις επιθέσεις αναλύοντας την διαδικτυακή ροή δεδομένων προς τις εφαρμογές. Το πορτφόλιο Ασφάλειας Εφαρμογών της Imperva περιλαμβάνει τα κορυφαία στον κλάδο API Security, Advanced Bot Protection και DDoS.

Προηγμένη παροχή ασφάλειας δεδομένων: Η πλατφόρμα Data Security της Imperva συμβάλλει στην ενίσχυση της ορατότητας των δεδομένων μιας εταιρείας, προκειμένου να αποτραπεί η παραβίαση και να αποφευχθούν ζητήματα που αφορούν στη συμμόρφωση. Παρέχει Data Discovery and Classification τόσο σε δομημένα όσο και σε αδόμητα δεδομένα (structured and unstructured data), Διακυβέρνηση Ασφάλειας Δεδομένων (Data Security Governance), Παρακολούθηση Πρόσβασης Δεδομένων (Data Access Monitoring), ανάλυση κινδύνου με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη (A.I.), παρακολούθηση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση και ανίχνευση εισβολών σε βάσεις δεδομένων, on pre mise και στο cloud.

Η Imperva διαθέτει ένα επιχειρηματικό μοντέλο με υψηλά επαναλαμβανόμενα έσοδα και μια μεγάλη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Εξυπηρετεί περίπου το 35% των εταιρειών που βρίσκονται ανάμεσα στις 100 κορυφαίες εταιρείες της Αμερικής (Fortune 100) και μερικούς από τους μεγαλύτερους ομίλους που δραστηριοποιούνται σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, υγειονομική περίθαλψη, καθώς και το λιανικό και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η Imperva έχει βραβευτεί 9 φορές στο Magic Quadrant της Gartner για Web Application Firewalls και API Protection (WAAP), καθώς και έχει αποτελέσει την επιλογή των πελατών για το Gartner Peer Insights του 2023.

Η Imperva επίσης παρουσιάζει ένα ελκυστικό οικονομικό προφίλ, με διψήφιο αριθμό στην αύξηση των πωλήσεων και πρόβλεψη για περιθώριο EBIT περίπου 20% έως το 2027, συμβαδίζοντας με την επιχειρηματική δραστηριότητα των προϊόντων κυβερνοασφάλειας της Thales.

Η μεγάλων διαστάσεων αλλαγή της Thales στην κυβερνοασφάλεια

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί αγορά προτεραιότητας για την Thales. Αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τις άλλες δραστηριότητές της όσο και μια μακροπρόθεσμα ταχέως αναπτυσσόμενη και καθοδηγούμενη από την τεχνολογία αγορά στην οποία η Thales μπορεί να προσφέρει μοναδική τεχνογνωσία.

Ως παγκόσμιος ηγέτης στην κυβερνοασφάλεια, η Thales συμμετέχει σε κάθε επίπεδο της αλυσίδας αξίας (value chain) του κυβερνοχώρου: Ταυτότητα, Προστασία, Ανίχνευση, Ανταπόκριση, Ανάκτηση.

Η προσφορά της Thales επικεντρώνεται σε τρεις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας:

Παγκόσμια προϊόντα ασφάλειας σχετικά με την πλατφόρμα ασφάλειας δεδομένων CipherTrust (CipherTrust Data Security Platform), το SafeNet Trusted Access Identity & Access Management ως λύση υπηρεσίας , και λύσεις ευρύτερης προστασίας του υπολογιστικού νέφους και αδειοδότησης (licenses). Η Imperva θα αποτελεί μέρος αυτής της δραστηριότητας.

Προϊόντα προστασίας κυριαρχίας, συμπεριλαμβανομένων κρυπτογραφικών συσκευών και αισθητήρων για την προστασία των κυβερνητικών και θεσμικών πληροφοριακών συστημάτων κρίσιμης σημασίας.

Πλήρης σειρά υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας σχετικά με το πορτφόλιο λύσεων Cybels, όπως αξιολόγηση απειλών και κινδύνων, εκπαίδευση και προσομοίωση, ανίχνευση, απόκριση και ενσωμάτωση προγραμμάτων.

Νέο ενισχυμένο προφίλ για την DIS

Σε αυτό το πλαίσιο ανάπτυξης και με την επιφύλαξη των επικείμενων κοινωνικών εξελίξεων, η Thales σχεδιάζει να αναδιοργανώσει από 1η Ιανουαρίου 2024 όλες τις δραστηριότητές της στον μη στρατιωτικό κυβερνοχώρο (που επί του παρόντος χωρίζονται μεταξύ της Digital Identity & Security (DIS) και στους επιχειρησιακούς τομείς Άμυνας και Ασφάλειας) στο πλαίσιο της DIS.

Pro forma, μετά τις εξαγορές των Imperva και Tesserent, τα παγκόσμια προϊόντα κυβερνοασφάλειας και οι υπηρεσίες θα αντιπροσωπεύουν ως εκ τούτου το 44% των πωλήσεων του τομέα Ψηφιακής Ταυτότητας και Ασφάλειας (DIS) της Thales το 2024, απευθυνόμενη σε μια συνολική αγορά ύψους 36 δισ. δολαρίων, που αντιστοιχεί σε αύξηση 60% σε σύγκριση με την πρότερη κατάσταση.

Η εξαγορά αυτή επιτρέπει στον Όμιλο να θέσει νέους οικονομικούς στόχους για την DIS. Κατά την περίοδο 2024-2027, οι πωλήσεις της DIS αναμένεται να αυξάνονται ετησίως κατά 6-7% σε οργανική βάση, ώστε να φθάσουν σε επίπεδο πωλήσεων που θα κυμαίνεται μεταξύ 5,4 και 5,5 δισ. ευρώ το 2027. Το περιθώριο EBIT θα φθάσει το 16,5% μέχρι τον ίδιο χρονικό ορίζοντα.

Ο Patrice Caine, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Thales, δήλωσε: «Η εξαγορά της Imperva αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην στρατηγική της Thales στο τομέα της κυβερνοασφάλειας. Με αυτή την εξαγορά, αξιοποιούμε μια μοναδική ευκαιρία να επιταχύνουμε τις δυνατότητες μας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την φιλοδοξία μας να αποτελέσουμε ένα παγκοσμίου κλάσης ηγέτη και σε αυτόν τον κλάδο, παρέχοντας ένα εκτενές πορτφόλιο προϊόντων και υπηρεσιών. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την Imperva για τις καινοτόμες λύσεις της στην εφαρμογή και την ασφάλεια των δεδομένων. Η Imperva και η Thales μοιράζονται ένα κοινό όραμα και το ίδιο DNA. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα προχωρήσουμε από κοινού στην επόμενη φάση της ανάπτυξής μας. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε την Imperva στην Thales, για
να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις λύσεις κυβερνοασφάλειας και να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις πιο σημαντικές προκλήσεις στην ψηφιακή τους ασφάλεια.»

Η Pam Murphy, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Imperva, είπε: «Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για την Imperva, ένα κεφάλαιο που θα ενισχύσει την αποστολή μας να βοηθάμε τους οργανισμούς ώστε να προστατεύουν τα δεδομένα και το περιβάλλον τους, να προσφέρουμε μεγαλύτερη προστασία και στρατηγική αξία στους πελάτες και τους συνεργάτες μας και να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες για τα μέλη της ομάδας μας. Θαυμάζουμε το όραμα και την κουλτούρα της Thales και πιστεύουμε ότι μαζί, μπορούμε να παρέχουμε περισσότερη καινοτομία και αποδοτικότητα των προϊόντων μας μέσω επαναστατικών λύσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην απλοποίηση των κυριότερων προκλήσεων ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί σήμερα: την προστασία των ψηφιακών ταυτοτήτων, εφαρμογών, APIs και δεδομένων σε οποιοδήποτε περιβάλλον και σε οποιαδήποτε κλάδο.»

Ο Seth Boro, διευθύνων εταίρος της Thoma Bravo, σχολίασε: «Η Imperva είναι μια ηγέτιδα δύναμη στην κυβερνοασφάλεια με ένα εντυπωσιακό ιστορικό παροχής πρωτοποριακών λύσεων ασφαλείας και προστασίας των πελατών της σε όλα τα στάδια του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, από το επίπεδο των εφαρμογών έως το επίπεδο των δεδομένων. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων και πλέον ετών της συνεργασίας μας, η Imperva διαφοροποιήθηκε περαιτέρω στην ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά της κυβερνοασφάλειας μέσω της επιταχυνόμενης ανάπτυξης και της καινοτομίας και με τη μοναδική της προσέγγισή στην end-to-end ασφάλεια εφαρμογών και δεδομένων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εταιρεία πραγματοποίησε με επιτυχία τρεις εξαγορές οι οποίες ενίσχυσαν τις λύσεις της και τις δυνατότητές της για καλύτερη προστασία των κρίσιμων δεδομένων και εφαρμογών των πελατών της. Είμαστε υπερήφανοι για όσα δημιουργήσαμε μέσω της συνεργασίας μας με την Pam Murphy και την ομάδα της Imperva, και ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε τη συνεχή επιτυχία της εταιρείας ως μέρος του καινοτόμου και διαφοροποιημένου πορτφόλιο ασφάλειας της Thales.»

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις