Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Γιώργος Φουφόπουλος: Το Insurtech και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά

Αναδημοσίευση από το Startupper MAG #16

«Ανοιχτό» κάλεσμα προς επιχειρήσεις και οργανισμούς προκειμένου να διαμορφώσουν εντός των κόλπων τους μια σύγχρονη κουλτούρα συνεργατικότητας και επεξεργασίας μιας «έξυπνης» στρατηγικής αξιοποίησης των όσων έχουν να εισφέρουν στο… τραπέζι οι Startup εταιρείες, ακόμη και χρηματοδοτώντας τις ανάγκες ανάπτυξής τους, απευθύνει ο Γιώργος Φουφόπουλος, επιθεωρητής και βραβευμένο στέλεχος της Εθνικής Ασφαλιστικής.

S.M. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση της ασφαλιστικής αγοράς με την τεχνολογία; Υπάρχει σημείο αναφοράς και συσχέτισης με τη ραγδαία μετεξέλιξη των επιχειρήσεων του κλάδου;

Γ. Φουφόπουλος: Αναμφίβολα, η τεχνολογία πάντοτε επιδρά και δη σε σημαντικό βαθμό, αλλά και πολυεπίπεδα στην ασφαλιστική αγορά. Πόσο μάλλον από τη στιγμή κατά την οποία ως χώρα συνολικότερα είχαμε καταγράψει μια σαφή υστέρηση στην ευρύτερη υιοθέτηση τεχνολογικών προϊόντων, εφαρμογών και λύσεων εν γένει. Αποτέλεσμα; Να παρατηρείται, πλέον, επιτάχυνση στην επεξεργασία και την ολοκλήρωση των εργασιών, μεγαλύτερος βαθμός συνεργατικότητας και διάδρασης, αυξημένη ευκολία, εξορθολογισμός του κόστους σε μέγιστο επίπεδο και όλα αυτά με απόλυτη ασφάλεια. Την ίδια στιγμή, προκύπτει πλήθος από δεδομένα, που με την κατάλληλη διαδικασία «καθαρισμού», επεξεργασίας και ανάλυσης δύναται να μετατραπούν σε εξαιρετικά χρήσιμη, όσο και πολύτιμη… καύσιμη ύλη για κάθε επιχείρηση και οργανισμό, στην προσπάθεια που καταβάλλουν προκειμένου να σχεδιάσουν κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία με τη σειρά τους θα «απαντούν» σε υπαρκτές ανάγκες των ίδιων των πελατών, μα και της αγοράς ως σύνολο.  Επιπροσθέτως, ο τομέας της επικοινωνίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας με τους πελάτες της έχει αναβαθμιστεί αισθητά χάρη στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων.

Συμπερασματικά, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία πως η τεχνολογία συμβάλλει καταλυτικά, όσο και πολύπλευρα στην ορθότητα και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων, στην επίτευξη της κερδοφορίας, την επιτάχυνση της δημιουργίας ασφαλιστικών προγραμμάτων, μα και στη θεμελίωση μιας αμφίπλευρα αποδοτικής επικοινωνίας με το κοινό. Επιπροσθέτως, διασφαλίζει εντυπωσιακά ευρείες οικονομίες κλίμακος, γεγονός που επιτρέπει στις νέας γενιάς ασφαλιστικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται και να ανταγωνίζονται υπό σαφώς ευνοϊκότερες συνθήκες και από καλύτερο σημείο εκκίνησης.

S.M. Θεωρείτε πως οι ασφαλιστικές εταιρείες στη χώρα μας, εγχώριες και θυγατρικές πολυεθνικών, είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο στοίχημα που θέτει η τεχνολογία για τον ταχύτερο όσο και πιο ουσιαστικό μετασχηματισμό τους;

Γ. Φουφόπουλος: Έχω την αίσθηση πως απαιτείται μεγαλύτερος βαθμός της εντατικοποίησης στη συμμετοχή στο επίπεδο των εξελίξεων. Κάτι που δικαιολογείται από το γεγονός ότι σήμερα ο ασφαλιστικός τομέας εδράζεται και συνεργάζεται με έναν σεβαστό αριθμό επιστημών, είναι απολύτως αναγκαίο να λαμβάνει χώρα η «στενή» παρακολούθηση της παραμικρής αλλαγής που σημειώνεται από τεχνολογικής σκοπιάς.

Μάλιστα, κάθε ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να τις αναγνωρίζει, να τις καταγράφει, να τις παρακολουθεί, να τις υποστηρίζει και εντέλει να τις υιοθετεί και να τις εφαρμόζει προς όφελος τόσο του ίδιου του οργανισμού, όσο και των πελατών-ασφαλισμένων του. Το παράδειγμα με την πανδημία του κορωνοϊού είναι ενδεικτικό: Συγκεκριμένα, μέχρι πρότινος η ανακάλυψη και η παραγωγή ενός εμβολίου προϋπέθετε χρονικό διάστημα μιας πενταετίας. Σήμερα, αυτό έγινε σε μόλις ένα έτος, χάρη στην επιτάχυνση που διασφάλισε η ίδια η τεχνολογία. Ταυτόχρονα, είναι κάτι παραπάνω από φανερή η εντατικοποίηση που προκύπτει στη διάθεση των κεφαλαίων, αλλά και η εντυπωσιακά ταχεία εισαγωγή του εμβολίου στην αγορά. Αν μη τι άλλο, η υιοθέτηση της τεχνολογίας οδηγεί στη βίωση οξυμένων φάσεων στην αγορά. Η λέξη-κλειδί των εξελίξεων στις ημέρες μας δεν είναι άλλη από την «ταχύτητα»! Στοιχείο που απαιτεί τις ανάλογες προσαρμογές και από την πλευρά των ίδιων των οργανισμών και επιχειρήσεων. Πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε και να ζούμε με τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα και εξαιτίας της τεχνολογίας.

S.M. Ενστερνίζεστε την άποψη πως η τεχνολογία μπορεί –μεταξύ άλλων– να μεταβάλει και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων στις ημέρες μας;

Γ. Φουφόπουλος: Είμαι θιασώτης της λογικής πως η τεχνολογία πρέπει να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί έχοντας κατά νου τη βελτίωση των συνθηκών που δύναται να επιφέρει στη λειτουργία και την εξέλιξη της καθημερινότητάς μας. Εξυπακούεται, λοιπόν, πως μέσω αυτής μπορεί να συμβεί και η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων. Βέβαια, πάντοτε ο ασφαλιζόμενος θα απαιτεί την ανθρώπινη παρέμβαση και συμμετοχή προκειμένου να νιώθει πιο σίγουρος για την ορθότητα και το περιεχόμενο των απαντήσεων που λαμβάνει, μα και των ανάλογων κινήσεων στις οποίες προβαίνει.

S.M. Προβλέπετε ραγδαίες εξελίξεις στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά τα αμέσως προσεχή χρόνια;

Γ. Φουφόπουλος: Μέχρι πρότινος, ο ασφαλιστικός κλάδος διακρινόταν από κυκλοειδή διακύμανση, με αποτέλεσμα η επιχείρηση ψηλάφησης του μέλλοντος να θεωρείται  -περίπου– προβλέψιμη διαδικασία. Τα δε προϊόντα χαρακτηρίζονταν μακράς διαρκείας. Σήμερα, αντιθέτως, θα πρέπει να υπάρξει έμφαση σε μικρού χρονικού διαστήματος προϊόντα, με βάση τα οποία το ρίσκο μπορεί να είναι έντονο, ωστόσο φθίνει σε διάρκεια.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις του κλάδου θα πρέπει να εντάξουν με μεγαλύτερο βαθμό, ένταση και έκταση την τεχνολογία σε κάθε έκφανση του business τους. Είναι – περίπου– δεδομένο πως όσες εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς δεν ακολουθήσουν τις νέες εξελίξεις και τα κελεύσματα της εποχής, μα και των πελατών τους, θα είναι καταδικασμένες σε αποτυχία στο άμεσο μέλλον. Συν τοις άλλοις, θεωρώ πως τα επιμέρους τμήματα που τις απαρτίζουν (λ.χ. πωλήσεις, ανάλυση δεδομένων, marketing κ.ά.) οφείλουν να έχουν ξεκάθαρη παρουσία και λειτουργία εντός των κόλπων τους, αλλάζοντας όμως την κουλτούρα από την οποία και διαπνέονται. Πλέον, το InsurTech αποτελεί πραγματικότητα και στην ελληνική αγορά.

S.M. Στο πλαίσιο του InsurTech, πώς σταθμίζετε και πώς αντιμετωπίζετε τις Startup εταιρείες που συνδέονται ή έχουν ξεπηδήσει μέσω αυτού;

Γ. Φουφόπουλος: Ξέρετε, πιστεύω πως η «απειλή» ή η «ευεργεσία» έχει να κάνει με κάποιον ο οποίος δύναται να υιοθετήσει κάτι και εν συνεχεία να μεγαλουργήσει. Στον επιχειρηματικό στίβο, να μεγαλώσει αυτό που ήδη έχει και να μη φοβάται πως μπορεί να περιοριστεί ο δικός του βαθμός επιρροής!

Σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των θεμελιωδών αλλαγών που συμβαίνουν γύρω μας οφείλονται στην ένταση του κεφαλαίου και τη ραγδαία διείσδυση και υιοθέτηση της τεχνολογίας. Ένας μεγάλος, φτασμένος οργανισμός όχι μόνο δεν έχει να φοβηθεί από μια νεοφυή επιχείρηση ή να την αντιμετωπίζει ως ανταγωνιστή, αλλά αντιθέτως χρήσιμο θα ήταν να την προσεταιριστεί, να συνεργαστεί μαζί της, ακόμη και να τη χρηματοδοτήσει ή να την εξαγοράσει προκειμένου να την εντάξει στον πυρήνα του. Κίνηση που μπορεί να αποδειχθεί εξόχως έξυπνη, καθώς μια μεγάλη επιχείρηση έχει δομηθεί με τέτοιον τρόπο, που η ευελιξία, η ταχύτητα στο go to market, αλλά και ο στιγμιαίος βαθμός απόκρισης στα «θέλω» συγκεκριμένων ομάδων πελατών ή ακόμη και της ίδιας της αγοράς να ανάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια Startup εταιρεία μπορεί να προσφέρει ιδιαίτερα χρήσιμες υπηρεσίες! Αναλογιστείτε τα οφέλη και το turn-around story business μετασχηματισμού που θα έχει πετύχει ένας ασφαλιστικός οργανισμός, στην περίπτωση κατά την οποία τέσσερις νεοφυείς επιχειρήσεις αναλάβουν μία από τις ισάριθμες διευθύνσεις του πυρήνα εκ των οποίων και απαρτίζεται, παράγοντας προϊόντα και υπηρεσίες με σύγχρονη ματιά, ελάχιστο κόστος και με εντυπωσιακή ταχύτητα.

S.M Άρα, να υποθέσουμε πως από την πλευρά σας θα αντιμετωπίζατε υπό θετικό πρίσμα ένα ενδεχόμενο χρηματοδότησης, ενδεχομένως και εξαγοράς, ελληνικών Startup επιχειρήσεων, σε περίπτωση που το παραγόμενο προϊόν τους ταιριάζει με τις ανάγκες σας, επιλύοντας σημαντικά ζητήματα που σας ταλανίζουν στο day-by-day business;

Γ. Φουφόπουλος: Τα πάντα ανάγονται και τίθενται υπό το πρίσμα των κεφαλαίων. Για παράδειγμα, τι χρειάζεται ένα δίκτυο όπως λ.χ. είναι το δικό μας που απαρτίζεται από 300 υπαλλήλους και 100.000 πελάτες; Ταχύτητα στην επικοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να μας διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού στοιχείου, θα μπορούσε να αναλάβει εκτελεστικό έργο από μέρους μας!

Κι αυτό, καθώς θα μας διευκόλυνε σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών, αποδεσμεύοντας ανθρώπινο δυναμικό και κατευθύνοντάς το σε περισσότερο επικερδείς όσο και παραγωγικές δραστηριότητες. Την ίδια στιγμή, καθώς η αιχμή του δόρατός μας βρίσκεται στον τομέα της υγείας και δη των νοσοκομειακών προϊόντων, όπου και διαθέτουμε ένα πλήρες οπλοστάσιο, συνεργαζόμενοι με τις κατάλληλες Startup επιχειρήσεις θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε ένα πλήθος από ευκαιρίες και πτυχές που ανοίγονται μπροστά μας, π.χ. στην εξυπηρέτηση, την παροχή υπηρεσιών κ.ο.κ.

Απλώς σκεφτείτε πόσο αποτελεσματικός θα μπορούσε να είναι ο βαθμός εμπλοκής Startup εταιρειών στον ασφαλιστικό κλάδο, έπειτα από την ενδελεχή επεξεργασία δεδομένων έχοντας ως βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τη στρατηγική στόχευση επιμέρους τμημάτων της αγοράς. Πόσο υποβοηθητική θα ήταν η παρουσία τους λ.χ. στο αντικείμενο της διαμεσολάβησης, όπου οι ίδιες θα μπορούσαν να προσπορίζονται ένα ποσοστό επί των εσόδων που προκύπτουν από τη διαδικασία. Αυτομάτως, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν νέας γενιάς targeted προϊόντα, με μεγαλύτερη ταχύτητα και σύγχρονο προγραμματισμό, τα οποία με τη σειρά τους θα αυξήσουν την «πίτα» της αγοράς, δημιουργώντας νέα έσοδα για όλους.

Τολμώ να πω, λοιπόν, πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη για το σύνολο των επιχειρήσεων και των οργανισμών να πραγματοποιούν ένα πλέγμα κινήσεων σε ετήσια βάση προκειμένου να συγκλίνουν με τις νέες τάσεις, την τεχνολογία, αλλά και τα σύγχρονα ρεύματα σκέψης που εισφέρουν στο προσκήνιο οι νεοφυείς εταιρείες. Συν τοις άλλοις, θα πρέπει να αναζητούν να συνεργαστούν, να χρηματοδοτήσουν ή ακόμη και να εξαγοράσουν ορισμένες εξ αυτών, ενώ θα μπορούσαν να παρέμβουν προς τις τράπεζες προκειμένου οι τελευταίες να παρέχουν αναγκαία κεφάλαια προς τις Startups ώστε να αναπτυχθούν ταχύτερα, όσο και σε πιο στέρεες βάσεις, με την εγγύηση των ίδιων των μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων που θα τις έχουν υιοθετήσει εκ των προτέρων!

S.M. Εδώ και έναν χρόνο, με την έλευση του κορωνοϊού, μεταβλήθηκαν διαδικασίες, δεδομένα και σταθερές. Σε τι βαθμό επέδρασε η πανδημική κρίση στις ασφαλιστικές διαδικασίες, σε συνάρτηση με τις συνήθειες των πολιτών και των επιχειρήσεων στη χώρα μας;

Γ. Φουφόπουλος: Κατ’ αρχάς, έγινε αντιληπτό με τον πλέον αποκαλυπτικό τρόπο πως ο άνθρωπος δεν είναι άφθαρτος, ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι και πως όσο κι εάν κάποιος έχει υπολογίσει τα δεδομένα στην καθημερινότητά του, πάντοτε υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες που δύναται να ανατρέψουν την καθημερινότητά του, μα και την εν γένει πορεία της ζωής του!

Ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών από τούδε και στο εξής θα αναχθεί σε προαπαιτούμενο υψηλής ανάγκης για τον μέσο πολίτη. Μία από τις τάσεις που αναδύθηκαν ταχύτατα κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης είναι το γεγονός πως οι ασφαλιστικές
δεν πουλάνε προϊόντα, αλλά αντιθέτως οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα υγείας, εξετάσεων και συμβουλευτικής από γιατρούς κ.ο.κ. με διαρκώς ανοδική τάση και ολοένα και εντονότερους ρυθμούς. Υπό την έννοια πως οι ίδιοι αντιλαμβάνονται για την αξία των προϊόντων δίχως οι ασφαλιστικές εταιρείες να χρειάζεται καν να προβούν στην παραμικρή πωλησιακή διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη πως, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τουλάχιστον 1 στις 4 δεν θα καταφέρει να επιβιώσει από την πανδημική κρίση, αυτομάτως προκύπτουν μια σειρά από ζητήματα διασφάλισης ανθρώπων και νομικών προσώπων. Εν κατακλείδι, όλοι οφείλουν να αντιληφθούν τη χρησιμότητα, μα και την αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς ουσιαστικά διασφαλίζουν την ομαλή μελλοντική παρουσία προσώπων και επιχειρήσεων στο προσκήνιο.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις