Οι Startups πρέπει να μάθουν να λειτουργούν ως μεγάλες εταιρείες

Μιλώντας για Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού φέρνουμε στο μυαλό μας μεγάλες εταιρείες, με πολυάριθμο προσωπικό και καθόλου δεν σκεφτόμαστε τις Startups.

Και αυτό γιατί έχουμε στο μυαλό μας ότι οι μεγάλες εταιρείες έχουν ανάγκη από δομές, ρόλους και συστήματα, ενώ οι Startups απαρτίζονται συνήθως από μια μικρή ομάδα ανθρώπων, από 5 έως 20-25 άτομα και κατά συνέπεια, δεν τους είναι απαραίτητη κάποια ιδιαίτερη γνώση πάνω σε αυτό.

Αυτό όμως δεν συμβαδίζει με το γεγονός ότι ένα από τα βασικά κριτήρια των επενδυτών κατά την επιλογή Startup που θα χρηματοδοτήσουν είναι η ποιότητα της ομάδας τους.

Ούτε και με την πραγματικότητα, αφού τα λίγα αυτά άτομα καλούνται να επιτελέσουν διαφορετικά μεταξύ τους καθήκοντα και να φέρουν σε πέρας ένα μεγάλο όγκο εργασιών.

Επιπλέον, σε μια μικρή ομάδα είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη της ευθυγράμμισης και της συναντίληψης για τα θέματα που τα μέλη της χειρίζονται. Για να μη παραλείψουμε τέλος το γεγονός ότι σε μία Scaleup ή μια Startup η δέσμευση και κινητοποίηση των ανθρώπων και η κατανόηση ενός κοινού οράματος είναι καθοριστικός ρόλος για να μην υπάρχει «turnover» προσωπικού.

Η γνώση των τεχνικών διοίκησης των ανθρώπινων πόρων θα βοηθήσει τους ιδρυτές των Startups να κάνουν καλύτερη επιλογή των συνεργατών τους, να αυξήσουν την πιστότητά τους, να δημιουργήσουν κουλτούρα προόδου και ευημερίας.

Ο σχεδιασμός μιας ευέλικτης δομής, η κατανομή αρμοδιοτήτων και ο σχεδιασμός των διαδικασιών και SOPs για την εκτέλεση των εργασιών θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη και εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας τους και στην επίτευξη των στόχων τους.

Ο τρόπος ανατροφοδότησης, η ικανότητα διαπραγμάτευσης, η διαχείριση συγκρούσεων είναι δεξιότητες που δεν είναι αναγκαίες μόνο σε Γενικούς Διευθυντές και Managers μεγάλων εταιρειών. Οι ιδρυτές των Startups αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις καθημερινά και πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για να τις αντιπαρέλθουν.

Μια καλή ιδέα δεν αρκεί. Χρειάζεται και το επιχειρηματικό σχέδιο που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίησή της. Χρειάζεται όμως πρωτίστως το κατάλληλο και καλοκουρδισμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο τελικά αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας.

Αυτή την τόσο ουσιαστική ανάγκη έρχεται να καλύψει η εθελοντικά η Startup Pathways προσφέροντας γνώσεις και εργαλεία, μεταφέροντας εμπειρίες ετών από το Corporate Περιβάλλον, ώστε να υποστηρίξει τις προσπάθειες των Startups να επιτύχουν και κυρίως να προετοιμαστούν για την εξωστρέφειά τους, δηλαδή την επόμενη ημέρα σε μία διεθνή ανταγωνιστική αγορά.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις