Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Τα νέα φορολογικά κίνητρα για angel investors

Αρκετά κεφάλαια έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται προς τις ελληνικές Startups ενώ ο σχετικός νόμος ορίζει ποιες εταιρείες θεωρούνται Startups.

Ένα πάγιο αίτημα απο μέλη του ελληνικού οικοσυστήματος το οποίο αφορά τα κίνητρα προς τους Angel Investors υλοποιήθηκε με τις πρόσφατες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.

Με στόχο την προσέλκυση επενδυτών οι οποίοι εισφέρουν το απαραίτητο κεφάλαιο σε νεοφυείς επιχειρήσεις κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους, έχει προβλεφθεί από την φορολογική νομοθεσία (άρθρο 70α ΚΦΕ) ειδικό φορολογικό κίνητρο για τους επενδυτικούς αγγέλους ή angel investors. Angel investors είναι φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις και τις βοηθούν κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν.

Στην Απόφαση 39937/2021 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως επενδυτικού αγγέλου: πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ, που εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους.

Ο ορισμός των Startups σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του φορολογικού νόμου (ΚΦΕ) ως νεοφυείς επιχειρήσεις – Startups θεωρούνται εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα ως Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες. Κατά το χρόνο εισφοράς του κεφαλαίου από angel investor πρέπει είναι εγγεγραμμένες Ψηφιακό Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Elevate Greece (K.Y.A.85490/2020). Η εισφορά κεφαλαίων πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με τραπεζική μεταφορά, να αφορά αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου της επιχείρησης με την έκδοση νέων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων και να δηλώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Elevate Greece.

Το φορολογικό όφελος του επενδυτικού αγγέλου συνίσταται στην έκπτωση από το φορολογητέο του εισόδημα ποσού ίσου με το 50% των κεφαλαίων που έχει επενδύσει σε εταιρείες startups μέχρι ανώτατου επενδυμένου ποσού 300.000ευρώ ανά φορολογικό έτος και μέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 100.000ευρώ ανά εταιρεία startup. Η φορολογική έκπτωση αναγνωρίζεται κατά το έτος εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά κεφαλαίων και περιορίζεται σε εισφορές σε μέχρι 3 εταιρείες startup ανά έτος.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις