Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Αναπτυξιακή Τράπεζα: Τέσσερα νέα προγράμματα χρηματοδότησης ΜμΕ

Τα νέα ευέλικτα χρηματοδοτικά προϊόντα εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

«Εντυπωσιακά μεγάλη ήταν η συμμετοχή που εκδηλώθηκε από το τραπεζικό σύστημα της χώρας για να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση των νέων προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB που στηρίζουν, με χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα». Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της HDB σχετικά με τα νέα ευέλικτα χρηματοδοτικά προϊόντα που εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής προγράμματα:

– Το Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument» (DeLFI) παρέχει εγγυήσεις για τη λήψη δανείων μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης διάρκειας, με σκοπό την υλοποίηση των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στον νέο αναπτυξιακό νόμο N.4887/2022. Το DeLFI παρέχει εγγύηση 80% ανά δάνειο και συνολικά θα διατεθούν δάνεια ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Στην πρόσκληση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB ανταποκρίθηκαν 12 τράπεζες και αιτήθηκαν δάνεια συνολικού προϋπολογισμού 932 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο -προς το παρόν- είναι διπλάσιο από τους διαθέσιμους πόρους.

Σημειώνεται, ότι τα κεφάλαια του DeLFI προέρχονται από τις επιστροφές κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι (ΤΕΠΙΧ Ι).

Αυτό αναδεικνύει τη σημαντικότητα της λειτουργίας των χρηματοδοτικών εργαλείων ως revolving mechanism χρηματοδότησης με πολλαπλάσιο θετική επίδραση στην οικονομία, καθώς πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013, αφού χρηματοδότησαν έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, επιστρέφουν εκ νέου στην αγορά για την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων.

– Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων (φέρει την ονομασία Business Growth Fund) μοχλεύει δημόσιους πόρους σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και μέσω της συμμετοχής των τραπεζικών ιδρυμάτων αυξάνει τα διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια σε περισσότερα από 2 δισ. ευρώ.

Η πρώτη φάση υλοποίησης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ενεργοποιήθηκε ήδη με τη δημοσίευση πρόσκλησης προς τις τράπεζες για τρία νέα ταμεία για τη διοχέτευση στην αγορά επενδυτικών δανείων και κεφαλαίων κίνησης ύψους έως 1,35 δισ. ευρώ, ενώ πρόσθετοι πόροι ύψους 35 εκ.ατ ευρώ αναμένεται να καλύψουν επιδότηση τόκων των παρεχόμενων δανείων.

Όπως υπογραμμίζεται, σημαντική θα είναι η ελάφρυνση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις μέσω αυτών των προγραμμάτων, αφού κάθε δάνειο θα συγχρηματοδοτείται κατά 40% από τους δημόσιους πόρους αυτών των ταμείων και θα παρέχεται άτοκα, ενώ για το υπόλοιπο 60% που θα χρηματοδοτεί η Τράπεζα το κόστος χρηματοδότησης θα μειώνεται κατά 3% για τα 2 πρώτα έτη του δανείου με την εφαρμογή της μερικής επιδότησης του επιτοκίου (υπό προϋποθέσεις).

Αυτό αποφέρει μία συνολική μείωση του κόστους δανεισμού που δύναται να ξεπεράσει σε κάποιες περιπτώσεις και το 75%.

Επιπλέον, μεγάλο υπήρξε το ενδιαφέρον από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα νέα προγράμματα, αφού 13 τράπεζες υπέβαλαν τις προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ανταγωνιστικές προσφορές επιτοκίων και μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων.

Η συμμετοχή τους στα δανειακά κεφάλαια σε αυτήν την πρώτη φάση των προγραμμάτων αναμένεται να φτάσει τα 800 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα νέα άμεσα διαθέσιμα προγράμματα συγχρηματοδότησης θα παρέχουν:

Ι. Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 500 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ που υλοποιούν επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ανάπτυξης παρόχων green services, ανάπτυξης δικτύων φόρτισης αυτοκινήτων τεχνολογίας χαμηλών ρύπων (ηλεκτροκίνητων ή υδρογόνου), καθώς και επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη και το ύψος αυτών θα κυμαίνεται από 80.000 ευρώ έως 8.000.000 ευρώ. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα πρώτα 2 έτη.

ΙΙ. Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 250 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ, για την υλοποίηση επενδύσεων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών/δραστηριοτήτων τους, με στόχο της αύξηση της παραγωγικότητάς τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη, το δε ύψος αυτών ανέρχεται από 25.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα πρώτα 2 έτη.

ΙΙΙ. Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 600 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης σε Μμε. Η επιδότηση επιτοκίου εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει ξανά χρηματοδότηση/ενίσχυση από πρόγραμμα της HDB. Στόχος των δανείων είναι η διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων, καθώς και η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της αγοράς (αύξηση ενεργειακών δαπανών, τιμές πρώτων υλών, πληθωριστικές πιέσεις) και η προστασία των θέσεων εργασίας, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη και το ύψος του δανείου ανέρχεται από 10.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα πρώτα 2 έτη.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Μία νέα εποχή για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση ξεκινά από σήμερα. Είμαι υπερήφανος ότι επί θητείας μου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα βρήκε τον τρόπο να “σπάσει” τον αποκλεισμό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα. Σε λίγες ημέρες, όταν οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν χρήση της πλατφόρμας KYC και θα αιτηθούν τα δάνειά τους, θα αντιληφθούν ότι πλέον όλοι όσοι δικαιούνται να πάρουν δάνειο θα μπορούν να πάρουν».

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στο Ταμείο Εγγυοδοσίας (DeLFI), που στηρίζει τις επενδυτικές προτάσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (N.4887/2022), τόνισε: «Τέσσερα χρόνια τώρα, η κυβέρνησή μας είναι αρωγός της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στηρίζοντάς την με πολλαπλά εργαλεία. Πλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν στη διαθεσή τους ένα ακόμα εργαλείο, το εγγυοδοτικό πρόγραμμα DeLFi, για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε όλα τα εφόδια που διασφαλίζουν την εξέλιξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εξωστρέφεια των ΜμΕ, προκειμένου να επιτύχουμε ακόμα καλύτερες αναπτυξιακές επιδόσεις για τις ίδιες και για τη χώρα».
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, επεσήμανε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που μετράει μόλις τρία χρόνια ύπαρξης, εξελίσσεται στον καλύτερο σύμμαχο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα χρηματοδοτικά της εργαλεία στηρίζουν την ύπαρξη των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Συνεχίζουμε με στόχο τη δημιουργία νέων εργαλείων που θα ενισχύσουν περαιτέρω την εξωστρέφεια και την προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων και κυρίως θα αυξήσουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ώστε καμία επιχείρηση να μη νιώθει αβοήθητη».

H διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου, σχολιάζοντας τη θερμή ανταπόκριση του τραπεζικού συστήματος στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπογράμμισε: «Απόλυτα συνεπής στις δεσμεύσεις της, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προτού συμπληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαθέτει στην ελληνική αγορά τα νέου τύπου χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 2,5 δισ. ευρώ που συμβάλλουν στην αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου στη χώρα μας. Τα νέα εργαλεία της HDB χρηματοδοτούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα μεγιστοποιούν τις δυνατότητες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Καλωσορίζουμε τις τράπεζες που αποφάσισαν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες της HDB, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι όλα τα νέα προϊόντα είναι πλέον διαθέσιμα μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας KYC by HDB. Η πλατφόρμα KYC by HDB διευκολύνει τις επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο περιθώριο της τραπεζικής χρηματοδότησης, να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια -μία και μόνη φορά- και κατόπιν να γίνονται δεκτά από οποιαδήποτε τράπεζα επιλέξουν, χωρίς κόστος, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με σύγχρονα εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης».

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις