Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Κεφάλαια-ρεκόρ προς τις επιχειρήσεις από ΕΤΕπ και συστημικές τράπεζες

Οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, η ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ στηρίζουν επιχειρηματικές επενδύσεις σε τομείς που επλήγησαν από την πανδημία και αναπτύσσουν βιώσιμα και καινοτόμα σχέδια σε εταιρικό επίπεδο.

Πέρυσι οι επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις και η εταιρική καινοτομία, η αστική ανάπλαση, η ενεργειακή μετάβαση και η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών έτυχαν της μεγαλύτερης στα χρονικά χρηματοδοτικής συμβολής από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα μεγαλύτερος κατά κεφαλήν δικαιούχος χρηματοδότησης της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ

Το 2021 η στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις με μεγάλο αντίκτυπο ανήλθε συνολικά σε 4,85 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό στα 59 έτη δραστηριότητας στη χώρα. Η χρηματοδότηση του Ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα αντιπροσώπευσε το 2,7% του ΑΕΠ, τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε οποιαδήποτε χώρα ανά τον κόσμο.

Η Ελλάδα υπήρξε επίσης κορυφαίος δικαιούχος του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, το οποίο σύστησαν ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τα κράτη-μέλη της ΕΕ εντός εβδομάδων από την έναρξη της πανδημίας για τη στήριξη χιλιάδων επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω των σχετικών με την πανδημία της COVID προκλήσεων. Συνεπώς, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα θα ενισχυθεί με εγγυήσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ, οι οποίες θα παρασχεθούν μέσω του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.

Ο σημαντικός θετικός αντίκτυπος της χρηματοδότησης του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπογραμμίστηκε νωρίτερα σήμερα στην Αθήνα από τον Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον Christian Kettel Thomsen, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αρμόδιο για την Ελλάδα, και εκπροσώπους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Οι ελληνικές τράπεζες και ο Όμιλος ΕΤΕπ «ξεκλειδώνουν» ρευστότητα 6,5 δισ. ευρώ

Επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα που έχουν πληγεί από την πανδημία θα έχουν λοιπόν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την πρόσβαση σε ποσό χρηματοδότησης-ορόσημο ύψους 6,5 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των συστημικών τραπεζών της χώρας και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο πλαίσιο του νέου Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, εγγυήσεις συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ που παρέχονται από τον Όμιλο της ΕΤΕπ στις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς θα βοηθήσουν εταιρείες με βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια να ανακάμψουν από τις προκλήσεις της πανδημίας COVID. Πρόκειται για τις πρώτες συμβάσεις εγγυήσεων που υλοποιεί η ΕΤΕπ στην Ελλάδα και τις πρώτες συναλλαγές μέσω τραπεζών που στοχεύουν και στην ενίσχυση της πρόσβασης μεγάλων εταιρειών σε χρηματοδότηση, διευρύνοντας έτσι το εύρος στήριξης της ΕΤΕπ στην πραγματική οικονομία της χώρας.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει, επίσης, την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση στην Ελλάδα, στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος ΕΤΕπ, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής αγοράς τιτλοποίησεων.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ενισχύουν την Ελλάδα

Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων ενέκρινε χρηματοδοτήσεις ύψους 2,9 δισ. ευρώ για νέες δραστηριότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη στήριξη νέων επενδύσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων κατέγραψε επίσης ρεκόρ, ανερχόμενη συνολικά σε 1,96 δισ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων εταιρειών σε ολόκληρη τη χώρα. Το ΕΤαΕ στήριξε τη χορήγηση εγγυήσεων σε ελληνικές εθνικές και περιφερειακές τράπεζες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των εταιρειών που επλήγησαν από την πανδημία της COVID μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων και χρηματοδότησης χωρίς αποκλεισμούς.

Το ΕΤαΕ στήριξε επίσης 5 συναλλαγές χρηματοδότησης με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου μετοχικού κεφαλαίου επιχειρηματικού αγγέλου στο οποίο έγινε χρήση επανεισροών, αξιοποιώντας την επιτυχία του προγράμματος JEREMIE.

Η συμμετοχή-ρεκόρ, ύψους 4,85 δισ. ευρώ, του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας το 2021 αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο ρεκόρ των 2,8 δισ. ευρώ που επιτεύχθηκε το 2020.

Επενδύσεις κλιματικής δράσης και ενεργειακής μετάβασης σε όλη την Ελλάδα

Το 2021, η ΕΤΕπ υποστήριξε πρωτοποριακές επενδύσεις για τη βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας και τον μετασχηματισμό της πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Η ΕΤΕπ στήριξε επίσης επενδύσεις μεγάλης κλίμακας της ΔΕΗ για την αξιοποίηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ενίσχυση της διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Για το μέλλον, η ΕΤΕπ έχει μακρά σειρά έργων κλιματικής δράσης τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος σε στάδιο προετοιμασίας και αναμένεται να επιβεβαιωθούν τους προσεχείς μήνες.

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσα από συνεργασίες με εταίρους στην Ελλάδα

Πέρυσι, η ειδική Επενδυτική Ομάδα του Ομίλου ΕΤΕπ για την Ελλάδα πρόσφερε τεχνογνωσία σε 28 έργα στην Ελλάδα. Σε αυτά περιλαμβάνονται η στήριξη της μελέτης και της υλοποίησης του προγράμματος ενεργειακής απόδοσης «ΗΛΕΚΤΡΑ», η επιτάχυνση δημοτικών επενδύσεων και η αύξηση της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Οι συμβουλευτικές ομάδες του Ομίλου ΕΤΕπ συνεργάστηκαν στην κλιματική δράση με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και αντάλλαξαν εμπειρίες για τη βελτίωση της χρήσης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου στη χώρα.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις