Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

«Πατάει γκάζι» η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους με όχημα τις εφαρμογές Smart Cities – DOTSOFT

Σε μια νέα εποχή οδηγείται η χώρα με όχημα την τεχνολογική ανάπτυξη. Κορυφαίες εταιρείες εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύονται την πρόοδο αυτή για να προσφέρουν υπηρεσίες αιχμής προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.

Των Θανάση Λασκούδη και Αλέξανδρου Ελευθεριάδη

 

Η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και η ανάπτυξη εφαρμογών Smart Cities αποτελούν δύο βασικούς στόχους για την Ελλάδα, καθώς μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πρώτο σκέλος, δηλαδή η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους περιλαμβάνει την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους.

Αναφορικά με τις εφαρμογές Smart Cities, πρόκειται για όσες βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως το Internet of Things (IoT), το big data και η τεχνητή νοημοσύνη AI, για την παροχή υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε μια πόλη. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την ασφάλεια, την ενέργεια, τα απορρίμματα και άλλες πτυχές της ζωής μιας πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα μας «τρέχει» το πρόγραμμα «Smart Cities», μέσω του οποίου θα διατεθούν 320 εκατ. ευρώ για τους 332 δήμους της χώρας.

Ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και εφαρμογές Smart Cities

Η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και οι εφαρμογές Smart Cities μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά αποτελέσματα για την Ελλάδα. Με τoν σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση, έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και να κάνουν την Ελλάδα μια πιο σύγχρονη και βιώσιμη χώρα.

 

Μερικά από τα ειδικά πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης του κράτους και των εφαρμογών Smart Cities είναι:

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του κράτους: Οι εφαρμογές Smart Cities μπορούν να το βοηθήσουν να προσφέρει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πολίτες, καθώς έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart traffic μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση της ροής της κυκλοφορίας και τη μείωση του μποτιλιαρίσματος.

Αύξηση της διαφάνειας: Άλλος ένας τομέας στον οποίο οι εφαρμογές Smart Cities έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν, είναι στον «αγώνα» για περισσότερη διαφάνεια στο κράτος, καθώς μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart government μπορεί να παρέχει στους πολίτες πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πορεία των αιτήσεών τους.

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών: Καθοριστική μπορεί να είναι η συνεισφορά των εφαρμογών Smart Cities στην προσπάθεια του κράτους να πείσει τους πολίτες να εμπλακούν σε μεγαλύτερο βαθμό στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα για feedback και προτάσεις. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart city planning χρησιμοποιείται για να συγκεντρώσει απόψεις από τους πολίτες σχετικά με την ανάπτυξη της πόλης.

Βελτίωση της ασφάλειας: Σημαντικά οφέλη προσφέρουν οι εφαρμογές Smart Cities και στον τομέα της ασφάλειας των πολιτών, καθώς χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart policing μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της κίνησης και την ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων.

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης: Επιπροσθέτως, οι εφαρμογές Smart Cities μπορούν να βοηθήσουν το κράτος να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart energy management βοηθά στη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας σε δημόσια κτίρια.

Προκλήσεις και προοπτικές

Σε κάθε περίπτωση, η συνέργεια που προκύπτει από την ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και τις εφαρμογές Smart Cities αποτελεί μια πρόκληση για την Ελλάδα, καθώς απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Η συνεργασία αυτή έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα για την Ελλάδα, καθώς μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο καθοριστικός ρόλος των μεγάλων εταιρειών

Στη μεγάλη προσπάθεια που πραγματοποιείται στη χώρα μας, δεν θα μπορούσαν να μην πρωταγωνιστούν ορισμένες εκ των κορυφαίων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Το STARTUPPER MAG επικοινώνησε με μερικές εξ αυτών και τους ζήτησε να τοποθετηθούν σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν τις Smart Cities, όπως οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, τις προκλήσεις που θα παρουσιαστούν αλλά και τα πλεονεκτήματα για τους πολίτες.

DOTSOFT: Κορυφαίες εφαρμογές λογισμικού με επίκεντρο το City Dashboard

 

Η DOTSOFT Α.Ε. είναι μία από τις πιο καινοτόμες και πρωτοπόρες εταιρείες πληροφορικής με μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων πληροφορικής.

Βασικό χαρακτηριστικό της συνολικής της δράσης αποτελεί η ανάδειξη της καινοτομίας ως δομικού στοιχείου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων έξυπνων και βιώσιμων πόλεων.

Κατά την τελευταία πενταετία έχει επενδύσει σημαντικά σε εξειδικευμένες λύσεις που στοχεύουν στην οικοδόμηση ενιαίου ολοκληρωμένου πλαισίου εφαρμογών λογισμικού με επίκεντρο το City Dashboard.

Στο STARTUPPER MAG μίλησε η κ. Εύα Ζερδελή Sales Executive της DOTSOFT.

 

SΤΑRTUPPER: Πώς μπορεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου να βοηθήσει στην ανάπτυξη των Smart Cities;

Εύα Ζερδελή: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης των έξυπνων πόλεων. Καθώς ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο διασυνδεδεμένος και καθοδηγούμενος από δεδομένα, οι κυβερνήσεις συνειδητοποιούν την ανάγκη αξιοποίησης της τεχνολογίας για τη βελτίωση της αστικής ζωής, της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας.

 • Λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα: Η ψηφιοποίηση των κυβερνητικών διαδικασιών επιτρέπει τη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση τεράστιου όγκου δεδομένων. Οι έξυπνες πόλεις βασίζονται στα δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τις υποδομές, τις μεταφορές, την ενέργεια και τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτή η προσέγγιση με γνώμονα τα δεδομένα επιτρέπει στις κυβερνήσεις να ανταποκρίνονται προληπτικά στις ανάγκες των πολιτών και να βελτιώνουν τη συνολική ποιότητα ζωής.
 • Αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιτρέπει στις κυβερνήσεις να εξορθολογίσουν τις δημόσιες υπηρεσίες. Μέσω διαδικτυακών πυλών και εφαρμογών για κινητά, οι πολίτες μπορούν να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στις κυβερνητικές υπηρεσίες.
 • Βελτίωση της κινητικότητας και των μεταφορών: Οι έξυπνες πόλεις δίνουν προτεραιότητα στα αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών. Η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα υποστηρίζει την ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως GPS, αισθητήρες κυκλοφορίας και αυτόνομα οχήματα. Αυτό οδηγεί σε καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και πιο βιώσιμες επιλογές μεταφορών.
 • Βιωσιμότητα: O ψηφιακός μετασχηματισμός βοηθά τις έξυπνες πόλεις να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα και οι πρωτοβουλίες μείωσης των αποβλήτων μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά όταν ο δημόσιος τομέας είναι ψηφιακά εξοπλισμένος.
 • Δημόσια ασφάλεια: Οι έξυπνες πόλεις χρησιμοποιούν δεδομένα και τεχνολογία για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας. Η ψηφιοποίηση επιτρέπει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, την προληπτική αστυνόμευση και τη βελτίωση των συστημάτων αντιμετώπισης καταστροφών.
 • Συμμετοχή των πολιτών: Οι ψηφιακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εμπλοκή των πολιτών και στη συλλογή των στοιχείων τους. Η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα επιτρέπει στις κυβερνήσεις να συμπεριλαμβάνουν τους κατοίκους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας την αίσθηση της ιδιοκτησίας και της συμμετοχής της κοινότητας.
 • Διαχείριση υποδομών: Οι έξυπνες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων κτιρίων, των συστημάτων διαχείρισης νερού και του ενεργειακά αποδοτικού φωτισμού των δρόμων, βασίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες.
 • Εξοικονόμηση κόστους: Η αύξηση της αποδοτικότητας, η μείωση των διοικητικών εξόδων και η βελτιστοποιημένη κατανομή των πόρων συμβάλλουν στην οικονομική βιωσιμότητα.
 • Οικοσύστημα καινοτομίας: Ένας ψηφιακά μετασχηματισμένος δημόσιος τομέας προσελκύει νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας και καινοτόμες εταιρείες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την κυβέρνηση. Αυτή η συνεργασία προάγει ένα οικοσύστημα καινοτομίας που μπορεί να οδηγήσει σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες προς όφελος της πόλης.

Συμπερασματικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων. Δίνει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και τα δεδομένα για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας τελικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, προωθώντας τη βιωσιμότητα και ενισχύοντας την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη.

 

 

STARTUPPER: Ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές Smart Cities;

Εύα Ζερδελή: Οι εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές έξυπνων πόλεων αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις, καθώς η δημιουργία και η εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών είναι μια πολύπλοκη και πολύπλευρη προσπάθεια. Ορισμένες από τις βασικές προκλήσεις περιλαμβάνουν:

Διαλειτουργικότητα: Συχνά οι εφαρμογές έξυπνων πόλεων περιλαμβάνουν διάφορα συστήματα και συσκευές από διαφορετικούς προμηθευτές. Η διασφάλιση της άρτιας συνεργασίας αυτών των στοιχείων και η κοινή χρήση δεδομένων αποτελούν σημαντική πρόκληση. Τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας.

 

 • Απόρρητο και ασφάλεια: Με τη συλλογή τεράστιου όγκου δεδομένων από αισθητήρες και συσκευές, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια καθίστανται πρωταρχικές ανησυχίες. Η προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών και η αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης αποτελούν συνεχή πρόκληση, καθώς τα συστήματα έξυπνων πόλεων είναι ελκυστικοί στόχοι για κυβερνοεπιθέσεις.

 

 • Διαχείριση δεδομένων: Η διαχείριση και ανάλυση των τεράστιων όγκων δεδομένων που παράγονται από εφαρμογές έξυπνων πόλεων μπορεί να είναι μη αντιμετωπίσιμη. Οι εταιρείες χρειάζονται ισχυρές λύσεις αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων για να κατανοήσουν αυτά τα δεδομένα και να εξάγουν πολύτιμες πληροφορίες. 
 • Ανάπτυξη υποδομών: Η ανάπτυξη της απαραίτητης φυσικής υποδομής, όπως αισθητήρες, δίκτυα επικοινωνίας και κέντρα δεδομένων, μπορεί να είναι δαπανηρή και χρονοβόρα. Οι εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αδειοδότησης, της χρηματοδότησης και της εφοδιαστικής για την ανάπτυξη της απαιτούμενης υποδομής. 
 • Επεκτασιμότητα: Οι εφαρμογές έξυπνων πόλεων πρέπει να κλιμακώνονται για να προσαρμόζονται στον αυξανόμενο πληθυσμό και στα μεταβαλλόμενα αστικά τοπία. Οι προκλήσεις κλιμάκωσης περιλαμβάνουν την προσθήκη νέων αισθητήρων, συσκευών και υπηρεσιών χωρίς να διαταράσσονται οι υφιστάμενες λειτουργίες. 
 • Συµµετοχή των πολιτών: Η εμπλοκή και η απόκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών είναι απαραίτητες για την επιτυχία των πρωτοβουλιών έξυπνων πόλεων. 
 • Ρυθμιστικά και νομικά εμπόδια: Από τους νόμους περί προστασίας δεδομένων έως τους κανονισμούς χωροθέτησης. Οι εταιρείες πρέπει να περιηγηθούν σε αυτές τις πολυπλοκότητες διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση. 
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Η εφαρμογή τους μπορεί να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων και η παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών. Η εξισορρόπηση των οφελών με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες αποτελεί πρόκληση. 
 • Τεχνολογική απαξίωση: Ο γρήγορος ρυθμός της τεχνολογικής προόδου μπορεί να οδηγήσει στην παλαίωση των υλικών και των στοιχείων λογισμικού. Οι εταιρείες πρέπει να σχεδιάζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την πιθανή ανάγκη για ενημερώσεις και αντικαταστάσεις.

Συνολικά, η ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων είναι ένα πολύπλοκο και πολύπλευρο εγχείρημα που απαιτεί ολιστική προσέγγιση, ισχυρή συνεργασία και βαθιά κατανόηση του τεχνολογικού, κοινωνικού και ρυθμιστικού τοπίου. Οι εταιρείες πρέπει να είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις για να συμβάλουν με επιτυχία στην ανάπτυξη πιο έξυπνων και βιώσιμων πόλεων.

 

STARTUPPER: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών Smart Cities για τους πολίτες;

Εύα Ζερδελή: Οι εφαρμογές έξυπνων πόλεων προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων για τους πολίτες, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους και καθιστώντας το αστικό περιβάλλον πιο αποτελεσματικό και βολικό.

Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά οφέλη:

 • Βελτίωση των μεταφορών 
 • Ενισχυμένη ασφάλεια και προστασία 
 • Ενεργειακή απόδοση 
 • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
 • Καλύτερη υγειονομική περίθαλψη 
 • Ενισχυμένη εκπαίδευση 
 • Αποτελεσματική διαχείριση πόρων 
 • Συμμετοχή των πολιτών 
 • Βελτίωση της ποιότητα ζωής.

 

STARTUPPER: Πώς μπορούν οι εταιρείες να προσεγγίσουν τις δημόσιες αρχές ώστε να συνεργαστούν για την ανάπτυξη εφαρμογών Smart Cities;

Εύα Ζερδελή: Η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές για την ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης μπορεί να αποτελέσει στρατηγική κίνηση για τις εταιρείες στους τομείς της τεχνολογίας και της αστικής ανάπτυξης.

 

STARTUPPER: Ποιες είναι οι τάσεις στον τομέα των εφαρμογών Smart Cities; 

Εύα Ζερδελή: Ενσωμάτωση IoT (Internet of Things): Η ενσωμάτωση των συσκευών IoT στις αστικές υποδομές συνεχώς αυξάνεται. Οι συσκευές αυτές συλλέγουν δεδομένα για διάφορες πτυχές της ζωής στην πόλη, όπως η κυκλοφοριακή ροή, η ποιότητα του αέρα, η κατανάλωση ενέργειας και άλλα, επιτρέποντας τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και τη βελτιστοποίηση των πόρων.

 

Αειφορία και ενεργειακή απόδοση: Οι έξυπνες πόλεις επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στη βιωσιμότητα και την ενεργειακή απόδοση. Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βελτιστοποίηση των ενεργειακών δικτύων και την ανάπτυξη πράσινων υποδομών για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 

Αστική κινητικότητα: Η ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων μεταφορών είναι μια σημαντική τάση. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, την επέκταση των δικτύων δημόσιων μεταφορών και την προώθηση εναλλακτικών επιλογών μεταφοράς, όπως η κοινή χρήση ποδηλάτων και ηλεκτρικών σκούτερ.

 

Ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη: Η ανάλυση δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων που συλλέγονται στις έξυπνες πόλεις. Η ανάλυση πρόβλεψης, η μηχανική μάθηση και οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη διαχείριση των αποβλήτων και τη δημόσια ασφάλεια.

 

Έξυπνη διακυβέρνηση: Οι πόλεις υιοθετούν ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές για να ενισχύσουν την εμπλοκή και τη συμμετοχή των πολιτών. Αυτό περιλαμβάνει διαδικτυακές πύλες για δημόσιες υπηρεσίες, εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα για την αναφορά θεμάτων και πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών.

 

Δημόσια ασφάλεια και προστασία: Οι έξυπνες πόλεις επενδύουν σε προηγμένα συστήματα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης βίντεο, της αναγνώρισης προσώπου και της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

 

Διαχείριση αποβλήτων: Εφαρμόζονται έξυπνες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως αισθητήρες στους κάδους απορριμμάτων για τη βελτιστοποίηση των διαδρομών και των χρονοδιαγραμμάτων συλλογής, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

Υγειονομική περίθαλψη και ευημερία: Εφαρμογές έξυπνης πόλης που επεκτείνονται στην υγειονομική περίθαλψη, με υπηρεσίες τηλεϊατρικής, συσκευές παρακολούθησης της υγείας και προσεγγίσεις με βάση τα δεδομένα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας υγείας.

 

Τεχνολογία Digital Twin: Η ιδέα της δημιουργίας ψηφιακών αντιγράφων φυσικών πόλεων (ψηφιακά δίδυμα) κερδίζει συνεχώς έδαφος. Αυτά τα ψηφιακά μοντέλα βοηθούν στον αστικό σχεδιασμό, τη διαχείριση των υποδομών και την προσομοίωση διαφόρων σεναρίων.

 

Σχεδιασμός ανθεκτικότητας: Οι έξυπνες πόλεις επικεντρώνονται στον σχεδιασμό ανθεκτικότητας για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, πανδημιών και άλλων απροσδόκητων γεγονότων. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και στρατηγικών ανάκαμψης από καταστροφές.

 

Σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς: Η έμφαση δίνεται ολοένα και περισσότερο στη διασφάλιση ότι οι πρωτοβουλίες έξυπνων πόλεων είναι χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμες σε όλους τους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες ή με χαμηλό εισόδημα.

 

5G και συνδεσιμότητα: Η ανάπτυξη των δικτύων 5G θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για πολλές εφαρμογές έξυπνων πόλεων, καθώς παρέχει συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και χαμηλής καθυστέρησης για συσκευές IoT και προηγμένα συστήματα επικοινωνίας.

 

STARTUPPER: Με την κλιματική αλλαγή να αποτελεί έναν από τους βασικότερους κινδύνους της εποχής μας, είναι μονόδρομος η μετάβαση στις Smart Cities για την ενεργειακή εξοικονόμηση;

Εύα Ζερδελή: Η μετάβαση στις έξυπνες πόλεις για την εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι απαραίτητα μονόδρομος, αλλά αποτελεί μια κρίσιμη και ιδιαίτερα συνιστώμενη πορεία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή.

Οι έξυπνες πόλεις αξιοποιούν την τεχνολογία και τα δεδομένα για τη βελτιστοποίηση διαφόρων πτυχών της αστικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας, των μεταφορών, της διαχείρισης αποβλήτων και άλλων, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας.

 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα: Οι πρωτοβουλίες έξυπνων πόλεων έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτες και προσαρμόσιμες. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και εμφανίζονται νέες λύσεις, οι πόλεις μπορούν να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους ώστε να επωφελούνται από τις τελευταίες καινοτομίες στην ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα. 
 • Συνεχής βελτίωση: Οι έξυπνες πόλεις χαρακτηρίζονται συχνά από δέσμευση για συνεχή βελτίωση και λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι καθώς οι πόλεις συλλέγουν περισσότερα δεδομένα και κατανοούν καλύτερα τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μπορούν να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και κλιματική ανθεκτικότητα. 
 • Πολύπλοκες προκλήσεις: Η κλιματική αλλαγή είναι μια σύνθετη και πολύπλευρη πρόκληση. Ενώ οι τεχνολογίες έξυπνων πόλεων μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αποτελούν μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που περιλαμβάνει επίσης την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές, τον αστικό σχεδιασμό και πολλά άλλα. 
 • Οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη: Η μετάβαση σε έξυπνες πόλεις μπορεί να έχει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η εξοικονόμηση ενέργειας όχι μόνο μειώνει το κόστος για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις, αλλά και το αποτύπωμα άνθρακα των αστικών περιοχών. Επιπλέον, οι έξυπνες πόλεις μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας και να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη. 
 • Πολιτική και κοινωνικοί παράγοντες: Η επιτυχία των πρωτοβουλιών έξυπνων πόλεων εξαρτάται επίσης από την υποστήριξη της πολιτικής, την εμπλοκή του κοινού και την κοινωνική αποδοχή. Οι κοινότητες πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και οι πολιτικές πρέπει να δίνουν κίνητρα για βιώσιμες πρακτικές και καινοτομία.

Συνοψίζοντας, ενώ η μετάβαση σε έξυπνες πόλεις για την εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί κρίσιμο βήμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεν είναι μονόδρομος. Αντίθετα, πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία που περιλαμβάνει προσαρμογή, εκπαίδευση και ενσωμάτωση με άλλες προσπάθειες βιωσιμότητας.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Startupper MAG #42

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις