Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

«Πατάει γκάζι» η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους με όχημα τις εφαρμογές Smart Cities – WINGS

Σε μια νέα εποχή οδηγείται η χώρα με όχημα την τεχνολογική ανάπτυξη. Κορυφαίες εταιρείες εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύονται την πρόοδο αυτή για να προσφέρουν υπηρεσίες αιχμής προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.

Των Θανάση Λασκούδη και Αλέξανδρου Ελευθεριάδη

 

Το πρώτο σκέλος, δηλαδή η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους περιλαμβάνει την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους.

Αναφορικά με τις εφαρμογές Smart Cities, πρόκειται για όσες βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως το Internet of Things (IoT), το big data και η τεχνητή νοημοσύνη AI, για την παροχή υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε μια πόλη. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την ασφάλεια, την ενέργεια, τα απορρίμματα και άλλες πτυχές της ζωής μιας πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα μας «τρέχει» το πρόγραμμα «Smart Cities», μέσω του οποίου θα διατεθούν 320 εκατ. ευρώ για τους 332 δήμους της χώρας.

Ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και εφαρμογές Smart Cities

Η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και οι εφαρμογές Smart Cities μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά αποτελέσματα για την Ελλάδα. Με τoν σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση, έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και να κάνουν την Ελλάδα μια πιο σύγχρονη και βιώσιμη χώρα.

Μερικά από τα ειδικά πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης του κράτους και των εφαρμογών Smart Cities είναι:

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του κράτους: Οι εφαρμογές Smart Cities μπορούν να το βοηθήσουν να προσφέρει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πολίτες, καθώς έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart traffic μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση της ροής της κυκλοφορίας και τη μείωση του μποτιλιαρίσματος.

Αύξηση της διαφάνειας: Άλλος ένας τομέας στον οποίο οι εφαρμογές Smart Cities έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν, είναι στον «αγώνα» για περισσότερη διαφάνεια στο κράτος, καθώς μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart government μπορεί να παρέχει στους πολίτες πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πορεία των αιτήσεών τους.

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών: Καθοριστική μπορεί να είναι η συνεισφορά των εφαρμογών Smart Cities στην προσπάθεια του κράτους να πείσει τους πολίτες να εμπλακούν σε μεγαλύτερο βαθμό στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα για feedback και προτάσεις. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart city planning χρησιμοποιείται για να συγκεντρώσει απόψεις από τους πολίτες σχετικά με την ανάπτυξη της πόλης.

Βελτίωση της ασφάλειας: Σημαντικά οφέλη προσφέρουν οι εφαρμογές Smart Cities και στον τομέα της ασφάλειας των πολιτών, καθώς χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart policing μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της κίνησης και την ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων.

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης: Επιπροσθέτως, οι εφαρμογές Smart Cities μπορούν να βοηθήσουν το κράτος να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή smart energy management βοηθά στη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας σε δημόσια κτίρια.

Προκλήσεις και προοπτικές

Σε κάθε περίπτωση, η συνέργεια που προκύπτει από την ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους και τις εφαρμογές Smart Cities αποτελεί μια πρόκληση για την Ελλάδα, καθώς απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Η συνεργασία αυτή έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα για την Ελλάδα, καθώς μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο καθοριστικός ρόλος των μεγάλων εταιρειών

Στη μεγάλη προσπάθεια που πραγματοποιείται στη χώρα μας, δεν θα μπορούσαν να μην πρωταγωνιστούν ορισμένες εκ των κορυφαίων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Το STARTUPPER MAG επικοινώνησε με μερικές εξ αυτών και τους ζήτησε να τοποθετηθούν σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν τις Smart Cities, όπως οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, τις προκλήσεις που θα παρουσιαστούν αλλά και τα πλεονεκτήματα για τους πολίτες.

 

WINGS: Καινοτόμες λύσεις και τεχνογνωσία αιχμής

Η WINGS είναι μια εταιρεία που παρέχει καινοτόμες, ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις (λογισμικό και υλικό) και μετασχηματισμούς για κάθετους τομείς, όπως το περιβάλλον, οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας και οι υποδομές.

Διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία στο IoT, τις ασύρματες υποδομές, την τεχνητή νοημοσύνη και το AR/VR.

Για την WINGS μια σημαντική τάση είναι οι επενδύσεις σε ουσιώδεις τομείς, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, με μετρήσιμο τρόπο. Για τον λόγο αυτό έχει επενδύσει στις τεχνολογίες του ΙοΤ (αισθητήρες, συσκευές και υποδομές που συνδέονται στο Διαδίκτυο, παρέχουν δεδομένα για την αποτελεσματική διαχείριση της πόλης, όπως πληροφορίες για την κυκλοφορία, την ενέργεια, και το περιβάλλον) αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να επιτύχει την πρόβλεψη σε πολλούς τομείς, όπως την ασφάλεια, την υγεία, τις υποδομές και τα δίκτυα αλλά και τη μείωση της σπατάλης πόρων όπως νερό και ενέργεια.

Στο STARTUPPER MAG μίλησε η κ. Λυδία Τσιούκα Sales Director της Wings.

 

STARTUPPER: Πώς μπορεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου να βοηθήσει στην ανάπτυξη των Smart Cities;

Λυδία Τσιούκα: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων (smart cities) με πολλούς τρόπους:

Πρώτος άξονας είναι η βιωσιμότητα με την παρακολούθηση και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αλλά και του νερού, την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων και την προώθηση της χρήσης καθαρών πηγών ενέργειας. Η ποιότητα του περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και η προστασία του περιβάλλοντος συμβάλλουν στην υγεία των πολιτών. Οι καινοτομίες της τεχνολογίας και η υποστήριξη της υλοποίησης τεχνολογιών που βελτιώνουν τις αστικές συνθήκες και τη βιωσιμότητα αποτελούν νευραλγικούς παράγοντες αυτού του μετασχηματισμού.

Δεύτερος άξονας είναι η παρακολούθηση και η συντήρηση των υποδομών. Τεχνολογίες ΙοΤ και ΑΙ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της κατάστασης της υποδομής της πόλης, όπως γέφυρες και οδοί αλλά και κοινωφελή δίκτυα όπως δίκτυα νερού. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της συντήρησης και την αύξηση της ασφάλειας.

Τρίτος άξονας είναι η ανθεκτικότητα και η αντιμετώπιση κρίσεων. Κρίσιμες λειτουργίες όπως η δημόσια ασφάλεια και η πολιτική προστασία μπορούν μέσω τεχνολογιών όπως έξυπνα συστήματα επιτήρησης που αξιοποιούν ΙοΤ & ΑΙ να ενισχύσουν την πρόβλεψη και πρόληψη και τα συστήματα έκτακτης ανάγκης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη προετοιμασία για κρίσεις και την αποτελεσματική διαχείρισή τους.

Τέταρτος άξονας η αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα με τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Πέμπτος άξονας είναι η λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βάζει τις υποδομές ώστε οι έξυπνες πόλεις να συλλέγουν, αναλύουν και χρησιμοποιούν δεδομένα για τον σχεδιασμό πόλεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και λήψη καθημερινών αποφάσεων στη λειτουργία της πόλης.

Τέλος θα έπρεπε να αναφέρουμε τη συμμετοχή των πολιτών, τη καλύτερη γνώση και λήψη αποφάσεων για την πόλη τους.

 

STARTUPPER: Ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές Smart Cities;

Λυδία Τσιούκα: Η διασυνδεσιμότητα, η διαλειτουργικότητα και η προτυποποίηση αποτελούν μια πρόκληση, δεδομένου ότι ο μεγάλος αριθμός των δήμων, το πλήθος και ο κατακερματισμός των λύσεων συνιστούν μια πραγματική πρόκληση για τις εταιρείες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο, όπως επίσης και για τους δήμους που δεν μπορούν να πάρουν την πλήρη αξία από τις επενδύσεις τους και να έχουν σιλό λύσεων. Στο ίδιο άξονα η διαχείριση και η ανάλυση των δεδομένων από διάφορες πηγές, μεγάλο όγκο δεδομένων, όπως αισθητήρες, συσκευές IoT, και πολίτες απαιτούν ισχυρές υποδομές και εργαλεία.

Ο κατακερματισμός της αγοράς καθώς και το μικρό μέγεθός της αποτελεί μια πρόκληση για τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. Υπάρχει ανάγκη να αποκτηθεί ικανό μέγεθος και εγκατεστημένη βάση αλλά και εξαγωγή των λύσεων στο εξωτερικό. Στον ίδιο άξονα μπαίνει και η οικονομική βιωσιμότητα: Η ανάπτυξη και συντήρηση των υποδομών των έξυπνων πόλεων απαιτεί σημαντικά οικονομικά κονδύλια. Οι εταιρείες πρέπει να βρουν βιώσιμους τρόπους χρηματοδότησης.

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του δημόσιου τομέα και των πολιτών για τη χρήση και τα οφέλη αυτών των τεχνολογιών βοηθούν την επιτυχή εφαρμογή έξυπνων λύσεων. Σημαντική είναι και η αποδοχή από την κοινότητα. Οι εταιρείες πρέπει να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες και τις ανάγκες των κατοίκων και να ενισχύουν την κοινωνική αποδοχή των έξυπνων λύσεων.

Οι εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές για έξυπνες πόλεις πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις για να δημιουργήσουν λειτουργικές, ασφαλείς και βιώσιμες λύσεις που θα βελτιώσουν τις αστικές συνθήκες και την ποιότητα ζωής στις πόλεις.

 

STARTUPPER: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών Smart Cities για τους πολίτες;

Λυδία Τσιούκα: Συστήματα και εφαρμογές ώστε να απολαύσει ο πολίτης/κάτοικος και επισκέπτης:

  • «Καθαρό αέρα, προστατευμένο περιβάλλον (AIRWINGS) 
  • Καθαρό και άφθονο νερό, καθαρή ενέργεια, (ARTEMIS) 
  • Άψογα διατηρημένες υποδομές μεταφορών και κτίρια (WINGSPARK) 
  • Βελτιστοποιημένα συστήματα προμήθειας τροφίμων (AGNES) 
  • Αποτελεσματικά logistics, βιομηχανικά πάρκα, κέντρα εμπορίου (WINGSCHARIOT) 
  • Υψηλοτάτου επιπέδου υπηρεσίας υγείας/ευεξίας, παιδείας και πολιτισμού (STARLIT) 

Σε τέτοιες εφαρμογές επικεντρώνει και η WINGS.

 

STARTUPPER: Πώς μπορούν οι εταιρείες να προσεγγίσουν τις δημόσιες αρχές για να συνεργαστούν για την ανάπτυξη εφαρμογών Smart Cities;

Λυδία Τσιούκα: Απευθείας ή σε κάποιες από τις αρκετές σχετικές/εξειδικευμένες εκθέσεις/συνεδριακές ημερίδες που διοργανώνονται, στις οποίες όλοι θα πρέπει να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο.

 

STARTUPPER: Ποιες είναι οι τάσεις στον τομέα των εφαρμογών Smart Cities;

Λυδία Τσιούκα: Για τη WINGS μια σημαντική τάση είναι το να έχουμε επενδύσεις σε ουσιώδεις τομείς, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, με μετρήσιμο τρόπο. Έχουμε επενδύσει στις τεχνολογίες του ΙοΤ (αισθητήρες, συσκευές και υποδομές που συνδέονται στο Διαδίκτυο παρέχουν δεδομένα για την αποτελεσματική διαχείριση της πόλης, όπως πληροφορίες για την κυκλοφορία, την ενέργεια, και το περιβάλλον) αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να επιτύχουμε την πρόβλεψη σε πολλούς τομείς, όπως την ασφάλεια, την υγεία, τις υποδομές και τα δίκτυα αλλά και τη μείωση της σπατάλης πόρων όπως νερό και ενέργεια.

Η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ποιότητα ζωής αλλά και το προσδόκιμο. Είναι για τη WINGS Προτεραιότητα.

Απαιτούνται μοντέλα/νέα προϊόντα τα οποία θα μας δείξουν και θα αποδείξουν την επίπτωση των επενδύσεών μας.

Με άλλα λόγια ένας σημαντικός τομέας είναι η αποτίμηση των επενδύσεων που επιλέγουμε δημιουργώντας νέες καινοτόμες λύσεις.

 

STARTUPPER: Με την κλιματική αλλαγή να αποτελεί έναν από τους βασικότερους κινδύνους της εποχής μας, είναι μονόδρομος η μετάβαση στις Smart Cities για την ενεργειακή εξοικονόμηση;

Λυδία Τσιούκα: Η κλιματική κρίση αποτελεί πρόκληση και θέτει επιτακτικά την ανάγκη για έξυπνες λύσεις δίνοντας την ευκαιρία σε όλους εμάς που αξιοποιούμε την τεχνολογία, να γεφυρώσουμε τον φυσικό κόσμο με τον ψηφιακό, και να βάλουμε την ευφυΐα στην υπηρεσία της παρακολούθησης και της προστασίας του περιβάλλοντος και των ανθρώπων.

Δύο από τα πιο πρόσφατα έργα που έχει αναπτύξει η WINGS είναι αυτό για τη μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε δήμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και την πυρανίχνευση δασών μέσω σταθμών AIRWINGS. Επίσης εγκαταστήσαμε λύση έξυπνης διαχείρισης υδάτων «ARTEMIS-water», επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, σταθεροποίηση της πίεσης του νερού, έλεγχο της ποιότητάς του, ανίχνευση τυχόν διαρροών μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των δημοτικών δαπανών. Να αναφερθούμε επίσης στο Έξυπνο Σχολείο που έχουμε πρόσφατα παραδώσει σε δήμο της Αττικής και αποτελεί το πρώτο, ολοκληρωμένα έξυπνο σχολικό κτίριο, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και είναι ικανό να: αυτορυθμίζεται σε πραγματικό χρόνο ώστε να καταναλώνει ακριβώς την ενέργεια που χρειάζεται, χωρίς να τη σπαταλά, να δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, να κάνει έξυπνη ανακύκλωση και να εκπαιδεύει και να προτρέπει τους μαθητές στην ανακύκλωση μέσα από παιχνίδι.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Startupper MAG #42

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις