Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

ΑΦΙΕΡΩΜΑ HRTech: Η καινοτομία και η ΑΙ κρίσιμες πτυχές στο HR για το 2024 – Part 1

Καθώς ζούμε στην εποχή του Industry 4.0 και 5.0 και ειδικά στην εποχή του ChatGPT, η τεχνολογία HR διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναμόρφωση της λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων, οδηγώντας το HR να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης και να αναλάβει το ρόλο του στρατηγικού εταίρου εντός των οργανισμών.

Το τοπίο της τεχνολογίας HR υφίσταται μια ταχεία και μετασχηματιστική εξέλιξη, φέρνοντας επανάσταση στη διαχείριση του εργατικού δυναμικού και επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του HR εντός των οργανισμών. Από τον εξορθολογισμό των διαδικασιών πρόσληψης έως την ενίσχυση της δέσμευσης των εργαζομένων με την εταιρεία, οι τεχνολογίες HR έχουν γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών με γνώμονα την επιτυχία. Το δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της τεχνολογίας HR χαρακτηρίζεται από τις τελευταίες τάσεις, καινοτομίες και στρατηγικές που είναι έτοιμες να διαμορφώσουν το μέλλον της εργασίας το 2024 και μετά.

Καθώς ζούμε στην εποχή του Industry 4.0 και 5.0 και ειδικά στην εποχή του ChatGPT, η τεχνολογία HR διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναμόρφωση της λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων, οδηγώντας το HR να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης και να αναλάβει το ρόλο του στρατηγικού εταίρου εντός των οργανισμών. Η σχέση μεταξύ HR και τεχνολογίας αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές εξελίξεις που θα μας επιτρέψουν να αναδιαμορφώσουμε το μέλλον του και την αξία που προσθέτει. Ουσιαστικά θα προτρέψουν τις ομάδες HR να επανεξετάσουν και να επαναπροσδιορίσουν την προσέγγισή τους στο θέμα.

Το περιβάλλον της τεχνολογίας HR ενδυναμώνεται με την εμφάνιση αρκετών και σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων που οι επαγγελματίες πρέπει να βάλουν στο πλάνο τους και να αξιοποιήσουν μέχρι το 2030. Περιλαμβάνουν την αυξανόμενη σημασία του digital για την επιτυχία της λειτουργίας του κάθε τμήματος, την υιοθέτηση τεχνολογιών AI για τον εξορθολογισμό, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων και τη μετάβαση σε οργανισμούς που βασίζονται σε δεξιότητες.

Οι επαγγελματίες HR θα κληθούν να συμβαδίσουν με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες προς όφελός τους.

Τα βασικά δεδομένα του HRTech

Η τεχνολογία HR εξελίσσεται ραγδαία και μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται το εργατικό δυναμικό τους. Οι τελευταίες εξελίξεις που καλούνται να διαχειριστούν τα τμήματα HR περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση της νέας δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της μηχανικής μάθησης σε πλατφόρμες ανθρώπινου δυναμικού, την επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και την εικονική πραγματικότητα (VR) στην εκπαίδευση HR, τη χρήση video, ακόμα και τεχνολογίας blockchain.

Με τον όρο HRTech περιγράφουμε μια τεράστια αγορά ψηφιακών υπηρεσιών οι οποίες προέρχονται είτε από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως για παράδειγμα IBM, LinkedIn, SAP, Deloitte κ.ά. αλλά κυρίως από Startups του χώρου όπως για παράδειγμα η Workable, η Personio, η Deel των 2.200 υπαλλήλων κ.ά.

Η αγορά τεχνολογίας HR αναμένεται να αυξηθεί από 23 δισ. δολάρια το 2021 σε 40 δισ. δολάρια έως το 2029, με τη Β. Αμερική να κυριαρχεί στην αγορά και το κλειδί της επιτυχίας να είναι η ικανότητα προσαρμογής στον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της τεχνολογίας HR. Οι επαγγελματίες HR πρέπει να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες προς όφελός τους για να συμβαδίζουν με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, η αγορά τεχνολογίας HR αναμένεται να ενισχυθεί κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου χρονικού ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, τις τάσεις των αναδυόμενων αγορών, τον αντίκτυπο του COVID-19 αλλά και τις περιφερειακές γεωπολιτικές αλλαγές και συγκρούσεις.

Η τεχνολογική επανάσταση

Εν μέσω αυτής της μετασχηματιστικής περιόδου, είναι επιτακτική ανάγκη για τους επαγγελματίες HR να παραμείνουν συντονισμένοι με την αιχμή της τεχνολογίας HR. Ο εταιρικός κόσμος βιώνει την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων, με έμφαση στην ενίσχυση της ατομικής εμπειρίας των εργαζομένων. Επιπλέον, η άνοδος της λεγόμενης υπερ-εξατομίκευσης, της ψηφιακής εκπαίδευσης και ανάπτυξης και της ψηφιοποίησης των χώρων εργασίας αλλά και η απομακρυσμένη εργασία είναι μεταξύ των εξεχόντων τάσεων που διαμορφώνουν τον τομέα της τεχνολογίας HR.

Επιπρόσθετα, καθώς οι εταιρείες «πλοηγούνται» στις πολυπλοκότητες ενός ταχέως μεταβαλλόμενου παγκόσμιου περιβάλλοντος, ο ρόλος της τεχνολογίας HR στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις γίνεται όλο και πιο ζωτικός.

Σε κάθε περίπτωση, το 2024 αναμένεται να αποτελέσει κομβική στιγμή για την τεχνολογία HR. Από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις προσλήψεις έως τη χρήση του gamification και των chatbots, οι οργανισμοί υιοθετούν καινοτόμες λύσεις για να αναβαθμίσουν τις πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού τους.

Καθώς το τοπίο του HR συνεχίζει να εξελίσσεται, η ενημέρωση για αυτές τις τάσεις αλλά και η αξιοποίηση των τελευταίων τεχνολογιών θα είναι απαραίτητες για τους οργανισμούς ώστε να καταφέρουν να αποδώσουν τα βέλτιστα στον κόσμο του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι 5 παράγοντες που σηματοδοτούν το μελλοντικό χαρακτήρα της εργασίας 

Το μέλλον της εργασίας διαμορφώνεται από διάφορες βασικές τάσεις που αναμένεται να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και στους οργανισμούς στους οποίους απασχολούμαστε. Η εργασία καθοδηγείται από τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία του εργατικού δυναμικού και τα εξελισσόμενα επιχειρηματικά μοντέλα.
Ακολουθούν ορισμένες από τις βασικές μορφές εργασίας και οι παράγοντες που θα διαμορφώσουν το μέλλον τα επόμενα χρόνια:

  1. Υβριδική ευελιξία: Η άνοδος των υβριδικών μοντέλων εργασίας, τα οποία συνδυάζουν απομακρυσμένη και προσωπική εργασία, αναμένεται να γίνει ο κανόνας. Η τάση αυτή οφείλεται στην αυξανόμενη ζήτηση για ευελιξία και αυτονομία μεταξύ των εργαζομένων, καθώς και στην ευρεία υιοθέτηση εργαλείων ψηφιακής συνεργασίας.
  2. Η περιστασιακή εργασία γίνεται «mainstream»: Η περιστασιακή εργασία ή αλλιώς Gig economy γίνεται γρήγορα κάτι περισσότερο από μια δευτερεύουσα επιλογή για πολλούς εργαζόμενους. Το περιστασιακό εργατικό δυναμικό βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει το εργατικό δυναμικό πλήρους απασχόλησης έως το 2027 και αυτή η τάση δεν περιορίζεται στις «βιομηχανίες» υπηρεσιών. Οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι συμμετέχουν επίσης όλο και περισσότερο σε περιστασιακή εργασία, η οποία διευκολύνεται από μεγάλες πλατφόρμες και ειδικά Startups που προσφέρουν κατά παραγγελία υπηρεσίες για διάφορα επαγγέλματα. 
  3. Τεχνολογικές εξελίξεις: Τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ο αυτοματισμός και τα μαζικά δεδομένα αναδιαμορφώνουν τη φύση της εργασίας. Η δύναμη της τεχνολογίας τίθεται στα χέρια των εργαζομένων, αναγκάζοντας τους οργανισμούς να επανεξετάσουν τις θέσεις εργασίας. Επιπλέον, τα μεγάλα δεδομένα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που εργαζόμαστε και με τον οποίο οι πελάτες συναλλάσσονται με οργανισμούς.
  4. Έμφαση στην εμπειρία των εργαζομένων: Οι εργοδότες επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην επιχειρησιακή εφαρμογή ανθρωποκεντρικών αξιών για να διαφοροποιηθούν. Αυτό περιλαμβάνει την ιεράρχηση της εμπειρίας των εργαζομένων, την προσφορά πιο δημιουργικών πλεονεκτημάτων και την προώθηση μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης και ανάπτυξης.
  5. Αλλαγή στις οργανωτικές νόρμες: Ο χώρος εργασίας του μέλλοντος υφίσταται μια σημαντική αλλαγή, με τη φυσική τοποθεσία της εργασίας να έχει λιγότερη σημασία. Οι εργαζόμενοι καθοδηγούν τις αποφάσεις και τις συζητήσεις σχετικά με το πώς γίνεται η εργασία, πότε γίνεται και ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για να γίνει αυτό. Η μετατόπιση αυτή οφείλεται στην αυξανόμενη επιρροή ταλαντούχων ατόμων στο εργατικό δυναμικό.

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Startupper MAG #46

 

Δείτε επίσης:

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις