Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

ΑΦΙΕΡΩΜΑ HR: Η σημασία του HR στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών – Part 2

Η τεχνολογία διαδραματίζει (και θα διαδραματίσει) κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στο επιχειρηματικό τοπίο τα επόμενα χρόνια, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα, η έξυπνη ανάλυση δεδομένων και τα εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να βοηθήσουν τις Startups, τις ΜμΕ να εξορθολογίσουν τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού τους, να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση, να προσελκύσουν και να διατηρήσουν κορυφαία ταλέντα και να ενισχύσουν τη δέσμευση των εργαζομένων, χωρίς να βγαίνουν από το κάδρο και οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπου έχουν παρόμοιες προκλήσεις αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι γνωστές για την ευελιξία, την καινοτομία και την ικανότητά τους να διαταράσσουν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης κορυφαίων ταλέντων, της προώθησης μιας κουλτούρας ανάπτυξης και καινοτομίας και του εξορθολογισμού των λειτουργιών.

Οι καινοτόμες λύσεις HR μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και να θέσουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις σε μια πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Βέβαια και οι ίδιες οι νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι πηγή καινοτομίας και υπάρχει μια κουλτούρα χρήσης υπηρεσιών από άλλες Startups για βασικές λειτουργίες της επιχείρησης.  

Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι υπηρεσίες HR κινούν στην ουσία τα νήματα που συνδέουν το ταλέντο, την κουλτούρα και την ανάπτυξη και δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές τις δεξιότητες οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, στην ουσία δημιουργούν μια κοινότητα ατόμων που έχουν ένα κοινό όραμα.

Οι λύσεις τεχνολογίας ανθρώπινου δυναμικού μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να εξορθολογίσουν τις δραστηριότητές τους, να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες πρόσληψης και να ενισχύσουν την αφοσίωση και την εμπειρία των εργαζομένων. 

Από την άλλη πλευρά, οι μικρές και μεσαίες, πιο «παραδοσιακές», επιχειρήσεις (ΜμΕ) αντιμετωπίζουν ένα ξεχωριστό σύνολο προκλήσεων ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να εμποδίσουν το αναπτυξιακό δυναμικό τους και την ικανότητά τους να διασφαλίσουν την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Οι προκλήσεις, οι οποίες είναι κοινές σε μεγάλο βαθμό με τις Startups, περιλαμβάνουν:

  1. Προσέλκυση και διατήρηση στελεχών: Οι ΜμΕ συχνά δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες εταιρείες όσον αφορά την προσέλκυση και τη διατήρηση ειδικευμένων εργαζομένων λόγω περιορισμών στην αναγνώριση του εμπορικού σήματος αλλά και τους πόρους.
  2. Περιορισμένοι πόροι ανθρώπινου δυναμικού: Οι ΜμΕ συχνά δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό, εργαλεία και τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή διαχείριση και υποστήριξη των εργαζομένων.
  3. Συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία: Η πλοήγηση αλλά και η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και κανονισμών, ιδίως όταν δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες, μπορεί να είναι πολύπλοκη και απαιτεί πολλούς πόρους για τις ΜμΕ.
  4. Ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού: Οι ΜμΕ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όσον αφορά τη θέσπιση και την εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους και τις νομικές απαιτήσεις τους.
  5. Δέσμευση και διατήρηση των εργαζομένων: Η διατήρηση υψηλών επιπέδων δέσμευσης και διατήρησης των εργαζομένων μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερη πρόκληση για τις ΜμΕ, δεδομένων των περιορισμένων πόρων τους αλλά και του ανταγωνισμού τους με μεγαλύτερους εργοδότες.

Αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας ανθρώπινου δυναμικού, οι ΜμΕ μπορούν να ξεπεράσουν κοινές προκλήσεις ανθρώπινου δυναμικού, να βελτιώσουν την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και να δημιουργήσουν ένα θετικό και ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον, συμβάλλοντας τελικά στη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους.

«Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες»

Οι πολυεθνικές εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικές πολυπλοκότητες στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού λόγω της κλίμακας των λειτουργιών και της ποικιλόμορφης φύσης του. Περιλαμβάνουν την ανάγκη προώθησης τόσο της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας όσο και της δέσμευσης των εργαζομένων, αλλά και την επίδραση των οργανωτικών στόχων στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Συχνά διαθέτουν ειδικά τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και σημαντικούς πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του HR, αλλά έχουν επίσης τη δυσκολία διαχείρισης των σχέσεων των εργαζομένων καθώς αυξάνονται σε μέγεθος και ποικιλομορφία. Επίσης, η κλίμακα του εργατικού δυναμικού μιας πολυεθνικής απαιτεί εξελιγμένη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους εργατικούς νόμους και κανονισμούς.

Τα παραπάνω περιλαμβάνουν τη διαχείριση προσλήψεων, τη δημιουργία προϋπολογισμών, πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών καταστάσεων, τη διαχείριση μισθοδοσίας και την εφαρμογή των οργανωτικών ιεραρχιών στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπλέον, η απόφαση για τη διαχείριση των ανθρώπων με συγκεκριμένο τρόπο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών οργανωτικών διαστάσεων των στόχων, του μεγέθους και της δομής του κάθε οργανισμού. 

Προφανώς, και σε αυτή τη περίπτωση η τεχνολογία και η καινοτομία γενικά διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των «πολυπλοκοτήτων», παρέχοντας καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Βέβαια, οι οργανισμοί τέτοιου μεγέθους έχουν τη δυνατότητα και τους πόρους να υλοποιήσουν τεχνολογικές λύσεις από μεγάλες εταιρείες αλλά και να συνεργαστούν με HRTech Startups, μέσω προγραμμάτων ανοικτής καινοτομίας για παράδειγμα αλλά και ως προμηθευτές καινοτόμων υπηρεσιών, ακόμα επενδύοντας σε αυτές, αλλά και εξαγοράζοντάς τες, με τον στόχο να αποτελεί πάντα μια λειτουργική αποδοτικότητα αλλά και η δημιουργία ενός θετικού και ελκυστικού περιβάλλοντος εργασίας για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων και ειδικά για τα νέα ταλέντα.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Startupper MAG #46

 

Δείτε επίσης:

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις